Manuál života 3. Ľudské božie vojsko

Lekcia – 3. Všetko sa začína, potrebuje poriadok.

V nových veciach má každý chaos.
Každý chaos má svoj celok.
Tento celok Vám predstavím ako vojenskú prehliadku v štrnástich lekciách. Od – 3 do 10.
Môžete si vybrať a porovnať dve verzie: strom poznania, alebo kohút a sliepka.

Začína vládnuť zdravá psychika a fyzika.

Použijeme čísla od 1 – 13
Číslo štrnásť je Joker.
Čierny Joker nám bude slúžiť ako psychika – pripojenie k duši – dokonalému internetu.
Červený Joker nám poslúži ako fyzika – ľudské telo.
Pozri tabuľky: 2

Lekcia – 2. Zoradenie podľa pevných pravidiel.

Všetko má pevné pravidlá:
Oranžová – odbornosť
Čierny – skutok – tréning
Červená – slovo
Modrá – myseľ
Vždy pamätajme, že všetko má odborníka, všetko má pohyb – skutok. Reaguje na slovo, ktoré myseľ splodí.
Pozri tabuľky: 4

Máme určených štrnásť pravidiel, pre koleso šťastia – obnovu bunky – otváranie energie!

 1. Som esom života: pozitívnych riešení: myšlienok- rozhýbeš rozum, slov – rozhýbeš jazyk, skutkov – rozhýbeš telo, odbornosti v profesií – duch a telo oddychuje.
 2. Stíšim sa, aby som rozpálil – psychika, alebo zhasil – uložil oheň môjho života – fyzika.
 3. Všetkému dávam čas, aby sa oheň rozhorel – psychika, alebo uhasil – uložil v mojom živote – fyzika.
 4. Pre plodnosť môjho života.
 5. Pre prijatie môjho blížneho.
 6. Pre zvládnutie nového pokrokového slova môjho života. (nápad)
 7. Slovo božie žije sedem dni v týždni, pre môj život.
 8. Pre zákazku môjho života – (riešiš situácie života – posúvaš sa ďalej).
 9. Pre múdrosť môjho života.
 10. Pre vytrvalosť môjho života.
 11. Pre zvládnuté pokrokové učivo môjho života.
 12. Pre moje vyššie Ja v rutine môjho života.
 13. Pre kraľovanie v obore myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou v mojom živote.
 14. Pre zdravú psychiku a fyziku môjho života.

Pozri tabuľky 14.

Lekcia -1. Miluj boha za božie dary:
Miluj blížneho, ako seba samého.

Otázka znie: máš zdravú (okysličenú – pozitívnu) myseľ, slovo, skutok, odbornosť?
Miluj seba 1 – 8, korienky života.
Miluj blížneho 9 – 12, korene života.
Miluj boha za dary, ktoré užívaš 13 – Joker, koreň života.
Čierny Joker Psychika – sila ide hore do koruny stromu – otváraš energiu pravdy pokroku.
Červený Joker Fyzika – sila ide dole do koreňov stromu – ukladáš energiu pravdy pokroku.
Život je laserová šou, zvedavosťou otvárame informácie, aby sme vyživovali telo.

Kraľuje psychika napojená na dušu – dokonalý internet,
správnosť psychiky overuje silu duše, fyzika – telo človeka.

Vojenská prehliadka dokonalosti človeka začína:
Najprv jadro: zdravá psychika a zdravá fyzika.
Sila do koruny stromu – psychika – nápad.
Sila do korienkov stromu fyzika – cit človeka.

Kríž, koráb, statika, kompas, hormonálny systém – kohút.

Miluj seba, si kráľom svojich myšlienok, slov, skutkov, odbornosti.
Opakuj si pri stavaní kríža, aby si rozpínal energiu v psychike, aby sa fyzika sťahovala – robila tehličky:
1. Som esom môjho života
2. Stíšim sa
3. Dávam všetkému čas
4. Pre plodnosť môjho života
5. Pre prijatie môjho blížneho
6. Pre prijatie nového pokrokového slova
7. Slovo božie žije sedem dni v týždni


Nultá lekcia. Základ života pre obnovenie bunky.

Uvedom si, že v každej jednej bunke máš tento systém,
riadi ho každý svojim rozumom. Máme dve slová: Prosím a ďakujem.

Kríž – statiku máme hotovú. Poďme si poradiť s kmeňom života, kráľom vo svojich bunkách
8888 – pre kráľovskú zákazku môjho života: pľúca hrubé črevo.
9999 – pre kráľovskú múdrosť môjho života: Obličky, močový mechúr.
10101010 – pre kráľovskú vytrvalosť môjho života: pečeň, žlčník.
11111111 – pre kráľovské zvládnuté pokrokové učivo môjho života: srdce, tenké črevo.
12121212 – pre kráľovské vyššie Ja v rutine môjho života: žalúdok, pankreas, slezina.
Pozri tabuľky 5.

Prvá lekcia – slnko života. Dokonalosť – prvý pohyb. Poďme čítať z obrázka, je to mapa života: Pridala som tri čísla, prvé tri pádové otázky.

1. pád: Kto? Čo? Moja kráľovská zákazka života, v mojej mysli, prijíma božie podmienky: 1. som eso môjho života. 2. stíšim sa. 3. dávam všetkému čas. 4. pre plodnosť môjho života. 5. pre prijatie blížneho môjho. 6. pre prijatie nového pokrokového učiva. 7. slovo božie žije sedem dni v týždni. Pre zákazku môjho života na psychickej úrovni. Fyzická úroveň sa číta opačne, viď obrázok. Psychika rozpína energiu človeka. Fyzika sťahuje energiu človeka.
2. pád: Od koho? Od čoho? Závisí od mojej kráľovskej múdrosti života slova. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. Pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku kráľovskej vytrvalosti skutku môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
Na psychickej úrovni, prúdi energia hore – rozpína energiu – ako strom v jari ožíva. Z duše do tela.
Na fyzickej úrovni, prúdi energia dole – sťahuje energiu, zostáva človeku cit, informácie sa ukladajú do bunky – sýpka – dokonalý internet človeka.

Slnko života. Dokonalosť – druhý pohyb energie.

1. pád: Kto? Čo? Kráľovská múdrosť slova môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
2. Pád: Od koho? Od čoho? Od kráľovskej vytrvalosti skutku života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku kráľovskému zvládnutému pokrokovému učivu života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.

Slnko života: Dokonalosť – tretí pohyb energie.

1. Pád: Kto? Čo? Kráľovská vytrvalosť skutku môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
2. Pád: Od koho? Od čoho? Od kráľovského zvládnutého pokrokového učiva môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. Pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku kráľovskému môjmu vyššiemu Ja v rutine odbornosti môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.

Slnko života: Dokonalosť – štvrtý pohyb energie.

1. pád: Kto? Čo? Moje kráľovsky zvládnuté pokrokové učivo života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
2. Pád: Od koho? Od čoho? Od môjho kráľovského Vyššieho Ja v rutine odbornosti života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. Pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku mojej kráľovskej zákazke v mojej mysli života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.

Slnko života: Dokonalosť – piaty pohyb energie.

1. pád: Kto? Čo? Moje kráľovské vyššieho Ja v rutine odbornosti života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
2. pád: Od koho? Od čoho? Od mojej kráľovskej zákazky mojej mysli života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku mojej kráľovskej múdrosti slova života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.

Lekcia 2 – Merkúr– tvorivosť – prvý pohyb energie.

1. pád: Kto? Čo? Moja kráľovská zákazka života v mojej mysli. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
2. pád: Od koho? Od čoho? Od mojej kráľovskej vytrvalosti skutku života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku môjmu kráľovskému pokrokovému učivu života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.

Lekcia 2 – Merkúr – tvorivosť druhý pohyb energie.

1. pád: Kto? Čo? Moja kráľovská múdrosť slova môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
2. pád: Od koho? Od čoho? Od môjho kráľovského zvládnutého pokrokového učiva života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku môjmu kráľovskému vyššiemu ja v rutine odbornosti života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.

Lekcia 2 – Merkúr – tvorivosť tretí pohyb energie.

1. pád: Kto? Čo? Môj kráľovský skutok vytrvalosti môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
2. pád: Od koho? Od čoho? Od môjho kráľovského vyššieho Ja v rutine odbornosti môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku mojej kráľovskej zákazky mojej mysli. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.

Lekcia 2 – Merkúr – tvorivosť štvrtý pohyb energie.

1. pád: Kto? Čo? Moje kráľovsky zvládnuté pokrokové učivo môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
2. pád: Od koho? Od čoho? Od mojej kráľovskej zákazky mysle môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. Pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku mojej kráľovskej múdrosti slova môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.

Lekcia 2 – Merkúr – tvorivosť piaty pohyb energie.

1. pád: Kto? Čo? Moje kráľovské vyššie Ja v rutine odbornosti môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
2. pád: Od koho? Od čoho? Od mojej kráľovskej múdrosti slova môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.
3. pád: Ku komu? Ku čomu spejem? Ku mojej kráľovskej vytrvalosti môjho života. Prijíma božie podmienky: Vymenuj 1 – 7 rameno kríža psychiku a od 7 – 1 rameno kríža fyziku.

Lekcia 3 – Venuša – možnosti. Príprava na pohyb energie.

Rozdelíme si čísla. Čísla sú pádové otázky, našej starej slovenčiny.
1. Kto? Čo?
2. Od koho? Od čoho?
3. Ku komu? Ku čomu?
4. Vidím? Koho? Čo?
5. Oslovenie! Kto? Čo?
6. O kom? O čom?
7. S kým? S čím?

Lekcia 3 – Venuša – možnosti prvý pohyb energie.

1. pád: Kto? Čo?
Moja múdrosť slova, obhájila vyššie Ja v odbornosti v rutine života.
12121212 dáme do stredu ku Jokerom.

Lekcia 3 – Venuša – možnosti druhý pohyb energie.

2. Od koho? Od čoho?
Závisí moja vytrvalosť skutku? Od zákazky života.
8888 necháme v políčku myseľ.

Lekcia 3 – Venuša – možnosti tretí pohyb energie.

3. pád: Ku komu? Ku čomu?
Zvládam učivo pokroku, ku múdrosti života.
Čísla 9999, posuniem pod rameno kríža myseľ.

Lekcia 3 – Venuša – možnosti štvrtý pohyb energie.

4. pád: Vidím! Koho ? Čo?
Vidím odbornosť života, závisí od vytrvalosti života.
10101010 presuniem do priestoru slova.

Lekcia 3 – Venuša – možnosti piaty pohyb energie.

5. pád: Oslovenie! Kto? Čo?
Zákazka života mysle má zvládnuté pokrokové učivo.
11111111 presuniem do priestoru skutku.

Lekcia 3 – Venuša – možnosti šiesty pohyb energie.

6. pád: O kom? O čom? Je ľudský život?
O múdrosti slova, vyššieho Ja, v odbornosti rutine života.
12121212 zo stredu od Jokerov, presuniem hore.

Lekcia 3 – Venuša – možnosti siedmy pohyb energie.

7. pád: S kým? S čím? Je obohatený náš život?
S číslom 13131313. Kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.
Všetky čísla 13131313 presunieš do priestoru – odbornosť.
Pozri tabuľky 7.

Štvrtá lekcia – Zem: Vidíš dva trojuholníky? Vidíš 4. pádovú otázku.
Otec – slovo – horný trojuholník. Matka – skutok – dolný trojuholník.

1. pád: Kto? Čo? Moja vytrvalosť slova v mojej mysli.
2. pád: Od koho? Od čoho? Od môjho vyššieho Ja v odbornosti rutine života.
3. pád: Ku komu? Ku čomu? Ku mojej zákazke mysle života.
4. pád: Vidím! Koho? Čo? Zvládnuté pokrokové učivo v skutku života.
5. pád: Oslovenie! Kto? Čo? Múdrosť života.
6. pád: O kom? O čom? O kraľovaní mysle, slov, skutku, odbornosti života.
7. pád: S kým? S čím? So zdravou psychikou na psychickej úrovni života. So zdravou fyzikou na fyzickej úrovni života.

Piata lekcia: Mars – počujem pokrok života.

1. pád: Kto? Čo? Moja zákazka slova v mojej mysli života.
2. pád: Od koho? Od čoho? Závisí od mojej múdrosti života.
3. pád: Ku komu? Ku čomu? Sa túlim, ku môjmu vyššiemu Ja v odbornosti rutine života.
4. pád: Vidím! Koho? Čo? Kráľov mojej mysle, slov, skutkov, odbornosti života.
5. pád: Oslovenie! Kto? Čo? Vytrvalosť života.
6. pád: O kom? O čom? O zvládnutom pokrokovom učive života.
7. pád: S kým? S čím? So zdravou psychikou na psychickej úrovni života. So zdravou fyzikou na fyzickej úrovni života.

Šiesta lekcia – Jupiter – vidím pokrok života.

1. pád: Kto? Čo? Moje zvládnuté pokrokové učivo v skutku môjho života.
2. pád: Od koho? Od čoho? Závisí od mojej vytrvalosti slova života.
3. pád: Ku komu? Ku čomu? Sa túlim, ku mojej múdrosti života.
4. pád: Vidím! Koho? Čo? Vidím zdravú psychiku na psychickej úrovni života. Vidím zdravú fyziku na fyzickej úrovni života.
5. pád: Oslovenie! Kto? Čo? Vyššie Ja v odbornosti rutine života.
6. pád: O kom? O čom? O kraľovaní mysle, slov, skutku, odbornosti života.
7. pád: S kým? S čím? So zákazkou svojej mysle života.

Siedma lekcia – Saturn – rozum človeka funguje.

1. pád: Kto? Čo? Moja vytrvalosť slova, môjho života.
2. pád: Od koho? Od čoho? Od môjho zvládnutého učiva života.
3. pád: Ku komu? Ku čomu? Ku kraľovaniu mysle, slova, skutku, odbornosti.
4. pád: Vidím! Koho? Čo? Vidím múdrosť môjho života.
5. pád: Oslovenie! Kto? Čo? Moje vyššie ja v odbornosti rutine života.
6. pád: O kom? O čom? O mojej novej zákazke v mojej mysle života.
7. pád: S kým? S čím? So zdravou psychikou na psychickej úrovni života. So zdravou fyzikou na fyzickej úrovni života.

Ôsma lekcia – Urán. Príprava – zdravá psychika – kvet života.

Šesť – cíp jadra, je ľudská zdravá fyzická bunka.
Pre kvet – blanu života vládne vojsko psychiky, aby chránilo fyziku.
Každé jedno číslo má určené svoje miesto.

Ôsma lekcia: Urán – blana, kvet života.

Som esom svojho života 1111
Stíšim sa 2222
Dávam všetkému čas 3333
Pre plodnosť môjho života 4444
Pre prijatie môjho blížneho 5555
Pre prijatie nového pokrokového učiva 66666
Slovo božie žije sedem dni v týždni 7777
Pre zákazku môjho života 8888
Pre múdrosť môjho života 9999
Pre vytrvalosť môjho života 10101010
Pre moje zvládnuté pokrokové učivo života 11111111
Pre vyššie Ja v rutine môjho života 12121212
Pre kraľovanie v mojom obore 13131313
Pre zdravú psychiku na psychickej úrovni života Joker.

Deviata lekcia: Neptún – otvorená žiara života – koleso šťastia otvorená jadrová energia.

Čísla 1111 priložím k číslam 1111, som esom svojho života.
Čísla 2222 priložím k číslam 8888, stíšim sa.
Čísla 3333 priložím k číslam 2222, dávam všetkému čas.
Čísla 4444 priložím k číslam 9999 pre plodnosť môjho života.
Čísla 5555 priložím k číslam 3333 pre prijatie môjho blížneho.
Čísla 6666 priložím k číslam 10101010 pre prijatie nového pokrokového slova.
Čísla 7777 priložím k číslam 4444, slovo božie žije sedem dni v týždni, pre môj život.
Čísla 8888 priložím k číslam 11111111, pre zákazku môjho života.
Čísla 9999 priložím k číslam 5555, pre múdrosť môjho života.
Čísla 10101010 priložím k číslam 12121212, pre vytrvalosť môjho života.
Čísla 11111111 priložím k číslam 6666, pre zvládnuté pokrokové učivo života.
Čísla 12121212 priložím k číslam 1331313, pre moje vyššie Ja v rutine môjho života.
Čísla 13131313 priložím k číslam 7777 pre moje kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou môjho života.
Číslo Joker priložím k číslu Joker, s fyzikou na fyzickej úrovni života.

Desiata lekcia: Pluto – žiara života – koleso šťastia uzatvorená jadrová energia.
Rozhovor dieťaťa – psychikou so starým dedom – fyzikou.

1. Som esom môjho života, hovorí psychika. Som esom môjho života, odpovedá fyzika.
2. Stíšim sa, hovorí psychika. Dávam všetkému čas, odpovedá fyzika.
3. Dávam všetkému čas, hovorí psychika. Prijímam môjho blížneho, odpovedá fyzika.
4. Som plodná môjho života, hovorí psychika. Slovo božie žije sedem dni v týždni, odpovedá fyzika.
5. Prijímam môjho blížneho, hovorí psychika. Prijímaš múdrosť života, odpovedá fyzika.
6. Prijímam nové pokrokové slovo, hovorí psychika. Mám zvládnuté pokrokové učivo, odpovedá fyzika.
7. Slovo božie žije sedem dni v týždni, hovorí psychika. Kraľujem myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, odpovedá fyzika.
8. Prijímam novú zákazku života, hovorí psychika. Stíš sa, odpovedá fyzika.
9. Mám múdrosť života, hovorí psychika. Si plodná života, odpovedá fyzika.
10. Mám vytrvalosť života, hovorí psychika. Prijímaš nové pokrokové učivo, odpovedá fyzika.
11. Mám zvládnuté nové pokrokové učivo, hovorí psychika. Mám novú zákazku života, odpovedá fyzika.
12. Mám vyššie Ja v odbornosti rutine života, hovorí psychika. Mám vytrvalosť, odpovedá fyzika.
13. Kraľujem myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, hovorí psychika. Mám vyššie Ja v odbornosti odpovedá fyzika.
14. Mám zdravú psychiku na psychickej úrovni života. Mám zdravú fyziku, na fyzickej úrovni života.

Prehliadka, vojaci života, manuál života sa delí na tabuľky kľúčových slov:

Ručičky hodiny života: Dvojice.

Kolobeh života, korene života – kohút:
štvorice

Kmeň života, žĺtok: päť – cíp.

Koruna života, bielok: šesť – cíp.

Kvet života, plod života, žiara života – koleso šťastia. Štrnásť zastavení, krížovej cesty.

Tabuľky nájdete v predošlých materiáloch. Večný súd: manuál života.

Stíš sa, aby systém boží ťa mohol viesť.

Zvládni vírusy v sebe, ničia pevnú štruktúru v tele.
Ako sa volajú vírusy ktoré ničia pevnú štruktúru v tele?
Ponižovanie – ničíš oheň v sebe, človek za živa chradne, pomelie človeka, berie kríž – statiku.
Povyšovanie – oheň ťa zničí, spáli človeka – vyhoríš.
Čo je ponižované a povyšované zaniká.
Čas spravodlivosti prišiel, so svojimi pravidlami, berie si svoju daň za môj originálny postoj.
Myslí pozitívne, aby si hladko prešiel (prešla) božím systémom.
Čo je čisté pretrvá.

Príklad:

Pros: Všetko, čo sa ti nepáči, je ľudský žabí princ pokroku. Takže si v duchu pobozkaj, čo sa ti nepáči. Pobozkáš svoju dušu, odovzdá ti to program pokroku. (Bozky sú slnkom na oblohe.)
Ďakujem: Všetko, čo miluješ, je oslobodený osobný žabí princ, pán pokroku – otvorená sila človeka. Stručne povedané, ďakujem, zachovávaš si vedomú moc pokroku.
Sila pokroku prechádza štyrmi životnými etapami: 1. myseľ – zima – hľadáš pokrok. 2. slovo – jar – hľadáš pozitívne slovo. 3. skutok – leto- trénuješ učíš sa citu. 4. odbornosť – jeseň života – si majstrom učíš blížneho neobmedzenom časopriestore – rozdávaš sa.

Český mi to lepšie znie:
Pros: Vše, co se ti nelíbí, je lidský žabí princ pokroku. Takže si v duchu polib, co se ti nelíbí. Políbíš svou duši, předá ti to program pokroku. (Polibky jsou sluncem na obloze.)
Děkuji: Vše, co miluješ, je osvobozen osobní žabí princ, pan pokroku – otevřená síla člověka. Stručně řečeno, děkuji, zachováváš si vědomou moc pokroku.
Síla pokroku prochází čtyřmi životními etapami: 1. myseľ – zima. 2. hledáš pokrok, slovo – jaro – hledáš pozitivní slovo. 3. skutok – leto – trénuješ učíš se citu. 4. odbornost – podzim životaschopné si mistrem učíš bližního neomezeném časopriestore – rozdáváš se.

V Bardejove 07.10.2020

Záver:

Všetko má svoj dokonalý poriadok od stvorenia sveta.
Buď zbehlý v tabuľkách, používaj mapy – príbeh obnovy bunky človeka! Zvládni konečne Babylon – pomotané jazyky, všetko má svoje tabuľky – kľúčové slová a mapy.
V Bardejove 04.10.2020

Vytlačiť Vytlačiť