Majster rodu

Všetko má dokonalého majstra učenia. Majster učenia nosí v sebe slnko dokonalosti, prechádza automatickými fázami situácií: zimy – myseľ, slova – jar, leta – skutok, jesene – odbornosť. Majster si je vedomý, že v rukách má kompas života s kolobehom života vo svojom obore – odbore. Každá čiastočka je pre majstra puzzle, má svoje funkčné miesto a tu v iskre života vidím a počujem starú informáciu zo Sibyly: ,,v Prahe nezostane kameň na kameni“ – tu mám víziu: je kopa puzzle potrebných pre realizovanie sa. Všetko je súčiastkou pre pevný a bohatý prínos chodu situácie v neobmedzenom časopriestore s prítomnosťou naslovovzatého majstra. Staňme sa mesiacom – chladičom – vytrvalým učňom života, budeme na sebe pozorovať informačný rast zmeny pohľadu zodpovednosti za situácie pre gazdovský chod životného štýlu. Zanechajme za sebou kritiku, všetko je kompas – dotyk Boží pre oslobodenie pádu, padlých anjelov v nás. ,,Otvárajte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky“- každá informácia je puzzle, odborník vie presne kde čo patrí.

Dnešný dátum 27.09.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ majstra – slnka života, pre poznanie učňa – mesiaca života
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, s rešpektom pozoruj tri a pol času /mesiac v zime, v jari, v lete, v jeseni, zotrváva s kompasom života tri a pol času/ úcty ku všetkému pre vitalitu bohatstva života, alebo výpalníka chudoby – zanedbaná komunikácia rozumu a duše
  3. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas pre načítanie, vychytanie a vynájdenie sa v každej jednej situácii svojimi skúsenosťami
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, tak ako každý deň prichádza majster a nocou sa morí učeň – zbiera informácie pre odchádzajúci deň, aby sa situácia stala jasnou, nie čiernou morou
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, všetko má majstra rodu odbornosti, staňme sa učňami v nepríjemných situáciách, tak vyslobodíme svoj rod ľudu so svojimi skúsenosťami, aby nás mohli prijať bratia a sestry Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť