Magnetické vlny v človeku.

Človek je nevedomý akou energiou narába a aké možnosti má. – ak by rešpektoval, že je svetelná energia, ktorá reaguje ako dokonalá bytosť. – Tichosť, pohoda je riadiaci panel nášho Ja. Zachytávač jemných magnetických vĺn. z univerza. – Človek potrebuje vyhrať nad sebou samým. Svojou tichosťou a pohodou ma meniť programy génov. Presnosť je cieľ univerza. Sťahovanie vesmírnych. Každá osoba sama za sebe potrebuje zvládnuť tri programy. Dosiahnutie bielej, striebornej a zlatej aury. – Naučiť sa počúvať svoje pocity, ktoré človeku majú slúžiť ako plynový a brzdný pedál.

Zaradenie pedálov podľa pocitov:
Do skupiny zlý pocit, aby sme neboli padlý anjeli, ale Kristus v človeku je to pedál pohybu- plynový pedál. – zlý pocit v ľudskej tichosti nachádzame kľúč na vysielanie štartovacej energie. – Zlý pocit v ľudskej tichosti má slúžiť na zamyslenie, aby našiel- zameral kameň svojho Ja. Slovko prosím je spúšťač načítavanie plánov. Z úmyslom a cieľom chcem riešiť, spúšťa človek riadenie. Rozpáli tlakovú- pohyb, svetelnú- rýchlosť a ohnivú- slnečnú energiu. Napáli projekt, recept napredovania. Človek je dokonalý počítač radar. Podmienka: miluj blížneho svojho ako seba samého. V pote tváre budeš jedávať svoj každodenný chlieb. Všetko sa odrazí vo vete: „Zmeraj chrám“- telo, „nádvorie nemeraj“- kto čo povie urobí, tvoj úmysel riešenia sa odráža v tebe.

Do skupiny dobrých pocitov, aby sme neboli anjeli, ktorý pokúšajú- vyvyšujú svoje prednosti- talenty z univerza, ale Mesiáš. V človeku sa objaví pri každom dobrom pocite. Hovorí o tom, že program je načítaný pripravený. Naše Ja je v obraze. Má zvládnuť danú problematiku- technológiu. Pri načítaní programu vzniká veľký tlak, pôsobí znásobená rýchlosť svetla a oheň slnka. Potrebuje udržať pokoru, ktorá človeku spevňuje imunitný systém. Slovka pohody, tiché- ďakujem. Tak naše Ja zvláda tlak, rýchlosť svetla, a oheň slnka 4000°C.
To všetko sa deje v našich magnetických vlnách nášho Ja.
slúži ako brzdný pedál.

Vytlačiť Vytlačiť