Lúč lásky

Lúča lásky sa dotýkame s detskou zvedavosťou – kresadlom ohňa. Odkazy a vrúcne volania sme si pripomínali oslavou májových a októbrových pobožností, dotykom telepatický človeka s človekom. Dnes si pripomenieme, ako hľadať štafetu a nachádzať lúč lásky v sebe: ,,Ja som vo Vás a Vy ste vo mne“

  1. koreňom lúča lásky je pre mňa, alebo blížnych v mysli pre slovo: nepoškvrnené počatie panny Márie /čistá zvedavá myseľ skladá puzzle života/
  2. kmeňom lúča lásky je pre mňa, alebo blížnych v slove pre skutok: sedem bolestná panna Mária /drevený jazyk skladá tabuľky slov pre zmyslový koordinovaný pohyb/
  3. korunou lúča lásky je pre mňa, alebo blížnych skutok pre odbornosť: ružencová panna Mária /slovo viackrát overujeme v praxi – vychytávame skutok/
  4. plodmi lúča lásky je pre mňa, alebo blížnych odbornosť pre myseľ: milosrdenstvo Ježiša Krista overujem/š/ slovo v pohybe praxou je následným ohňom, chladí sa, dennodenným učením seba a blížnych, odovzdávaním a získavaním nových skúseností/

Dnešný dátum 01.10.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre rozžiarený lúč lásky: v koreni, v kmeni, v korune, s uloženými plodmi života
  2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom pre tréning dotyku lúča lásky: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, trénujem/š/ reflex v stotine sekundy pre slovo a následný skutok, vidieť a počuť možnosti života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, vo všetkom hľadám/š/ odborníka psychického, alebo fyzického v sebe, alebo v blížnom

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť