Lono vykúpenia

Sme vo veľkom týždni, v lone vykúpenia párovania na korábe s prorokom ,,Noe“. Stíšme sa, tu vidieť a počuť v pároch kráčať veľkú bolesť so smiechom. Všetko sa rodí v bolesti, aby sme následne zažívali radosti, je to ulička prirodzeného vývoja precítiť dušu v tele, poznávania múrov potopy a púštnej búrky. Naciťovať tlak a oheň vo svojom tele a dokázať s ohňom a tlakom pracovať. Dôveruj, ale preveruj, všetko má liečivú silu vodopádu, tak ako žena rodí dieťa, nadobličky vypustia hormón, žena sa otvorí a dieťa vyjde von: ,,Narodí sa“. Na planéte Zem sme skúšaní štyrmi tlakmi bolesti a výsmechu:

  1. myšlienkami – vzduch – živel vzduch
  2. slovami – oheň – živel oheň
  3. skutkami – voda – živel voda
  4. odbornosťou – zem – živel zem

Vždy máme možnosť sa stíšiť, pracovať s géniom vo svojom tele: ,,s dušou“, darom nebeského otca Univerzum. Tak ako sa jeho guličky pohybujú hore na oblohe, tak sa pohybujú bunky v tele. Žijeme podľa predlohy nebies v odovzdávaní informácií, pohnúť sa s prácou psychiky na vyššiu úroveň. História poukazuje na historické stavby vyspelých osobností používania daru duše, kde lono živlov bolo prísne zachované, získať pevnú zem pod nohami: to, čo sa hýbe v malom, hýbe sa vo veľkom, to, čo sa hýbe vo veľkom, hýbe sa v malom. Stály pohyb energií v prítomnej chvíli.

Ďakujme za zážitky – skúsenosti života, sme v škole a potrebujeme obhájiť ohodnotenie čísla jeden – pre kvalitu výkonu, ktoré tvorí EKG láska a sloboda človeka k človeku a ku komukoľvek, čomukoľvek, kamkoľvek, akokoľvek. Človek v sebe nosí smútok a radosť. V smútku sme strážcami vody, tvorí nám emóciu Nie, akou hlbokou studňou sme, aby sme sa smútkom prestali umárať/kysnutie vody/, konštruktívny úmysel je čistá voda, vytvorí gejzír – prichádza nápad – vytryskne prameň radosti. V radosti sme strážcami piesku, ktorý nám tvorí emóciu Áno. Koľko vody sme s pieskom vyčistili, aby sme mali krásnu plodnú planétu Zem?

Dnešný dátum 04.04.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ v precítení radosti a bolesti
  2. 2 x 2. = stíšme sa, buďme detsky zvedaví, rodíme nový svet
  3. 1 x 3. = dajme všetkému čas, nech sa pomaly učíme robiť s ohňom a tlakom
  4. 2 x 4. = pre plodnosť života, rodíme – tvoríme všetko s láskou pre získanie skúsenosti. Dokonale sa stáva rutinou života, ale rutina života nie je samozrejmosťou, sme na poli, kde každá stopa nášho života prezrádza, v čom sme sa brodili, aby sme ukázali – zhmotnili úspechy svojho života riadené osobným laserom – lúčom lásky – váhami života – prejsť údolím života a smrti

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť