Lomený lúč lásky

Lomený lúč lásky je svetlom slnka – pečať podsvetia. Všetko, čo nám tvorí emóciu Nie – je odpojenie od informačného poľa kráľovskej pečate. Ako získať kráľovskú informačnú pečať z podsvetia? Kráľovskou informačnou pečaťou podsvetia je objatie – uchopenie pocitu emócie: ,,Nie“, pre odtlačok lúča lásky v kolobehu života, pretvára – premieňa ho zovretie srdca, ktoré ťahá osobné depo – dych života: ,,pľúca, hrubé črevo“. S kráľovskou pečaťou máme možnosť tvoriť nebo – mať výsledky plodnej práce. Otvorené srdce tvorí pre myseľ priestor, pre načítavanie z informačného poľa. Keď pozeráme z tejto vtáčej perspektívy, objavia sa nám možností:

  1. emócie ,,Nie“, sú čistým elektrickým drôtom bez izolantu. S lúčom lásky tvoríme odtlačok pre izolant, ktorý sa izoluje detskou zvedavosťou, vytrvale tvorený prúd z informačného poľa je izolant, uchopuje energie pre koordinovaný pohyb tela
  2. lúč lásky je kráľovskou pečaťou, získaný detskou zvedavosťou. Prostredníctvom zmyslov sa formuje zvedavá myseľ. Stíšením sa, osobnosť sa spája s osobnosťou – s dušou blížneho, nie len v ľudskej podobe, lomí lúč lásky – slnka svetla živého, ktorá následne tvorí EKG – cestu života. Slovom ,,pros“ otváraš – robíš odtlačok pečate svetla z informačného poľa, slovom ,,ďakujem“ užívaš pečať z informačného poľa svetla. EKG je Boží zápis v informačnom poli.

Úmysel pochopenia – uchopenia: slovom prosím s úprimnou detskou zvedavosťou mysle a zmyslov: hmat /srdce, tenké črevo – chuť horká/, tlačí na zrak /pečeň, žlčník – chuť kyslá/, sluch /obličky, močový mechúr – chuť slaná/ zaznamená tón zvuku na notovej osnove, kde čuch /pľúca, hrubé črevo – chuť pikantná/ vytvoria na jazyku chuť /žalúdok, pankreas, slezina – chuť sladká/ – gejzír čistého prameňa sladkej chuti.

Vrchol života sú sladké vody chute, ktoré sa prijatím ustália v rutine života /príbeh Noe: krkavec – nevedomosť, vráti sa späť, holubica sa vráti späť – ukotvenie sa v pevných základoch kraľovania: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, holubica, ktorá sa nevráti späť – odborník vo svojom fachu, zažíva charizmatické chvíle života – plodné používanie pečate podsvetia – v pevných základoch, ktoré pomnožia – oplodnia bunku v základoch života/, vzniká posilnenie aury – oplodnenie vajíčka: uchopená inteligencia

Dnešný dátum 14.04.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ podsvetia
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom s vybavením podsvetia – kompasom kolobehu života
  3. 2 x 2. = stíš sa, všetko má pevný základ podsvetia pre výživu orgánov, kde rozpoznávame noc – uloženú tajnú pečať informačného poľa, ktorú si oslobodzujeme cez tri zlaté vlasy deda vševeda – slnko života: A – myseľ, B – slovo, C – skutok, D – odbornosť – získaný celok olympijského výkonu
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas – získať ucelenú chuť, aby vody upadli /droga/ – otvorené srdce čaká na nový stisk srdca lúča lásky
  5. 2 x 4. = pre plodnosť života – osobná odbornosť pre národ je známkou Bohatstva spojená s Bohom Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť