Liekom človeka je prítomná chvíľa

Noc a deň. Nocou je to, čo nevieme, vytvára nám citoslovce negatívnych zvukov. Dňom je to, čo vieme, vytvára nám citoslovce pozitívnych zvukov. Prítomnosť je automatickým liekom zdravej chránenej bunky – tomu, čomu naša myseľ verí, a spĺňa požiadavky pravdy Boha Univerzum. Odpuste sebe, blížnym nevedomosť, prijmime v sebe vedomosť, že všetci sme svetelné bytosti, keď hľadáme riešenie. Temnota je blokom – klamstiev, krívd, zlosti, strachu, pýchy …, nespracované emócie, nepoužitý, znehodnotený liek duše. Obrázok nám znázorňuje: tajomstvá mysle, slov, skutkov, odbornosti – noc, spánok udalostí a žité životom odhalené tajomstvá mysle, slov, skutkov, odborností – deň, čerstvosť, sviežosť zrelosti.

 1. Hore v tmavomodrej farbe: je päť – cípa hviezda štyrikrát, štartuješ kvet života, čaká na použitie lieku duše. Päť – cípa hviezda je o poznávaní, kde nás vietor zaveje: z mínusu – z mrazu – urobíš plus – teplo
 2. Stred v svetlomodrej /mráz/a červenej /oheň/farbe: je šesť – cípa hviezda – obnova buniek, si rozbehnutý, zberáš plody života.
 3. Dole v zlatej farbe: je šesť – cípa hviezda štyrikrát, užívaš plody dokonalosti – svoju dušu. Uzatvorená šesť – cípa hviezda je o poznaní, automatickom fungovaní: si v raji, meníš mrazivý studený prúd života na teplý ohnivý prúd života

Desatoro v čakrách je slnečnou sústavou a gramatikou Slovenskej a Českej republiky inteligencie človeka:

 1. čakra červená farba: dokonalosť, Slnko, prvý Boží príkaz: Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal, podstatné mená
 2. čakra oranžová farba: tvorivosť, planéta Merkúr, druhý Boží príkaz: Nevezmeš meno Božie nadarmo, prídavné mená
 3. čakra žltá farba: možnosti, planéta Venuša, tretí Boží príkaz: Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil, slovesá
 4. čakra zelená – ružová farba: otec – slovo, matka – skutok, planéta Zem, štvrtý Boží príkaz: Cti otca svojho i matku svoju, zámená
 5. čakra svetlomodrá farba: počuť Boha Univerzum, planéta Mars, piaty Boží príkaz: Nezabiješ, číslovky
 6. čakra tmavo modrá farba: vidieť dielo Boha Univerzum, planéta Jupiter, šiesty Boží príkaz: Nezosmilníš, príslovky
 7. čakra fialová farba: rozumieť Bohu Univerzum, planéta Saturn, siedmy Boží príkaz: Nepokradneš, predložky
 8. prvá časť aury zlatá farba: blana kvetu života, planéta Urán, ôsmy boží príkaz: Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu, spojky
 9. druhá časť aury smaragdová farba: škrupina plodu života, planéta Neptún, deviaty Boží príkaz: Nepožiadaš manželku blížneho svojho, častice
 10. tretia časť aury farby mileneckej dúhy: čerstvosť zrelosti, planéta Pluto, desiaty boží príkaz: Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je, citoslovcia

Pracuj od srdca:

 1. štvrtá čakra – /stred/
 2. počuješ možnosti /počuť – piata čakra, možnosti – tretia čakra/
 3. vidíš tvorivosť /vidíš – šiesta čakra, tvorivosť – druhá čakra/
 4. rozum ti dokonalo funguje /rozum funguje – siedma čakra, dokonalo – prvá čakra/
 5. rozkvitá ti blana kvetu života, staviaš na pevnom základe, /rozkvitnutá blana kvetu života je prvá časť aury, pevný základ je nultý bod – nultá lekcia päť – cípa hviezda pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť – poznávať nové hry, zábavu Boha Univerzum
 6. plodí ti škrupina plodu života, máš zdravú cirkuláciu rovnosti koreňa života /plodnosť škrupiny plodu života je druhou časťou aury, cirkulácia rovnosti je koreňom života vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, lekcia mínus jeden, a lekcia mínus dva hovorí: prúdi ti v žilách Boží liek Univerzum, uznávaš rovnosť pre zdravú psychiku a fyziku, brúskou sú blížni – víťazne ustať v emočnej búrke a prísť s novým nápadom – vodivým slovom /Ježišu Ty spíš a my tu hynieme/
 7. čerstvosť zrelosti je víťazným mečom človeka /čerstvosť zrelosti – /srdiečka na obrázku/ – zamilovanosť človeka hory prenáša, tvojím víťazným mečom je kolobeh dňa: noc – myslieť, ráno – nápad, deň – realizácia, večer – ťa prezradí, aký si odborník, to sa dozvedáme v lekcii mínus tri. Všetko je čiernobiele: čierne – noc – nevedomost, nepoznané a biele – deň – vedomosť – poznané. 24. hodín denne – mínus piata lekcia nás učí: v 1 až 14 hodine je skrytá: krížová cesta, kde sa skrýva inteligencia človeka, chod prírody, remesla … , v 15 až 24 hodine je skryté: desať Božích prikázaní, gramatika slovných druhov, aury človeka, slnečnej sústavy… .

Na záver sa podelím s myšlienkami z kaštieľa Strážky Kežmarok: 23.10.2022

 1. Nikdy sa nevzdávaj
 2. Všetko plynie ako voda
 3. Načúvaj pohybu života
 4. Neoznač nikoho žobrákom, lebo kvet života ti zamrzne
 5. Stíš sa, vo všetkom hľadaj hĺbku, je to tvoja funkčná studňa života
 6. Keď dvíhaš zrak hore, pozeráš na rozkvet svojej osobnosti
 7. Keď pozeráš dole, chceš uchopiť podstatu a keď uchopíš podstatu, nájdeš vrchol svojej osobnosti
 8. Nič netrvá večne
 9. Keď ti dám slovo, to znamená verím ti, tvojim zdravým predstavám
 10. Všetko je len na chvíľu, aby si sa realizoval
 11. Pred sebou neujdeš
 12. Si, aby si sa stal niekým
 13. Nič nežiadam, len trochu strpenia
 14. Nikomu nehovor nič, stratíš seba
 15. Všetko môžeš, až si sám dovolíš
 16. Nezablúď v domnienkach
 17. Nenechaj sa s druhým – s blížnym zmiasť – zneistiť, nad každým rovnako svieti: slnko, mesiac, hviezdy
 18. Nenechaj odísť svoj život len tak
 19. Z múrov, z ktorých sa blížni nevrátili späť /kamenné oblúky – tajomstvá zločinov/
 20. Nesmieš si myslieť, že niekto je viac alebo menej, lebo prichádzaš o silu uchopenia dňa – zrodu nového
 21. Mier dušiam na ich výprave života na zhmotňovaní chrámu Božieho

Dnešný dátum 24.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum života
 3. 1 x 22. = blana kvetu života
 4. 1 x 24. = planéta Pluto, byť čerstvým zrelým plným života

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach: zoznámiť sa s detailom desiatej autosugescie: Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je, porovnáme to so Slovenskou gramatikou: citoslovcia, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“ k dokonalosti Božej, pri odovzdávaní a prijímaní skúseností, zvládnuť svoju myseľ, slovo, skutok v troch fázach pre vetu: miluj seba, následne sa stávaš odborníkom v budovaní chrámu Božieho – svojho tela.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.10.2022

Konzultant: Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť