Letné znamenia

Letné znamenia sú pre svetelné ľudské bytosti nápovedou:

 1. rak: vytvára emóciu Nie pre nové skúsenosti emócií Áno
 2. lev: púšťame sa hladní do informačných bojov mysle, slov, skutkov pre odbornosť, svojou vytrvalosťou sa sýtime, sme kráľom hrdosti svojich skúseností – víťaz v smečke levov – biblia ,,Jeremiáš 51:38 – Ekumenický“
 3. panna: čistota osobnej oddanosti, život je o vytrvalosti pre nové životné ciele, ktoré na seba nabaľujú svetelnú silu pre konfrontáciu jesene života

Dnešný dátum 20.08.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = svoje ego brúsime letnými znameniami, pre príchod jesene žatvy života
 2. 3 x 2. = stíš sa, udržiavaš si ohnivú cestu života, svojou detskou zvedavosťou zaháňaš svoj prirodzený hlad po informáciách – krešeš iskru ohňa a tým zdolávaš emóciu ,,Nie“ – stávaš sa alfou svojho života. Udržiavaním posvätného ohňa odovzdávaš relevantné skúsenosti života, emóciu ,,Áno“ – stávaš sa omegou svojho života
 3. 1 x 3. = daj všetkému čas, každý kto sa narodil na planétu Zem, nosí v sebe svetlo slnečnej sústavy v čakrách, kreše oheň v prvej čakre a oheň končí na desiatom poschodí – v aure pre komunikáciu slobody psychiky a fyziky s Bohom Univerzum
 4. 1 x 8. = pre zákazku života, každý a všetko v sebe nosí žiaru iskry slnka pre BIO – oheň cesty života

Pripomínam BIO oheň svetelnej ľudskej bytosti: ,,desať Božích prikázaní a dvanásť učeníkov“

 1. čakra, slnko – dokonalosť: ,,Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal“
 2. čakra, Merkúr – tvorivosť: ,,Nevezmeš mena Božieho nadarmo“
 3. čakra, Venuša – možnosti: ,,Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil“
 4. čakra, Zem – otec a matka: ,,Cti si svojho otca i matku svoju
 5. čakra, Mars – počuješ: ,,Nezabiješ“
 6. čakra, Jupiter – vidíš: ,,Nezosmilníš“
 7. čakra, Saturn – rozumieš: ,,Nepokradneš“
 8. prvá časť aury, Urán – blana kvetu života: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“
 9. druhá časť aury, Neptún – škrupina plodu života: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“
 10. tretia časť aury, Pluto – zdravá bunka: ,,Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je
 11. sloboda psychiky a fyziky – originalita človeka
 12. komunikácia s Bohom Univerzum – vnútorné rozhovory pre letné znamenia s dopadom pre jesenné znamenia

Myšlienka dňa: Otáčaním sa do minulosti a predbiehaním sa do budúcnosti: kritika, strach, vina … pýcha ničí medziľudské vzťahy. Dbajme na rozum – svetlo ohňa života, žijeme tu a teraz s iskrou a s následným ohňom posvätného BIO ohňa.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť