Lekcie mínus jedna. Uzatvorenie mínusových lekcií.