Lekcia šiesta z učiva: „Manuál života.“

Pohyb vidieť: striedavý prúd rozpoznávania minulosti, prítomnosti, budúcnosti, žiť v prítomnej chvíli s vnútorným pokojom

Môžeš/m/ sa posunúť k šiestej lekcii, stať sa Generálmajorom svojho posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každom momente života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, uložená energia človeka: archív.

Venuješ/m/ sa čistote v šiestej čakre, je to zhmotnený Jupiter života, slovo vidíš/m/, patrí to k desiatej autosugescii: pre moju výdrž – pre vytrvalosť tvojho, môjho života – prijať v sebe Generálmajora. Lekcia pohybu energie tretíkrát od pása hore so šesť – cípou hviezdou, bielok, alebo koruna života.

Získal/a/ si /som/ korunu života – bielok života v praxi. Slovo Univerza vidíš/m/. Na obrázku vidíme uložené kocky do šesť – cípej hviezdy. Viď obrázok, vidíš svoju pravú ruku: 8888 – ruka – pľúca, hrubé črevo, malíček – 9999 obličky, močový mechúr, 10101010 – prstenník – žalúdok, pankreas, slezina, 11111111 – prostredník – pečeň, žlčník, 12121212 – ukazovák – rozum, 13131313 – srdce, tenké črevo, 14 – dlaň jadro podstaty, pripravená predloha lekcie na svoj výkon, zvládnuť šiestu lekciu tretieho oka: vidíš! Si Generálmajorom? Nech je, ako je, nikdy sa nevzdávaj, hraj rolu profesionála v každej prítomnej chvíli, obhajuješ/m/ materinský cit lásky. Za minulosť ďakuješ/m/, za budúcnosť prosíš/m/, aby si v prítomnej chvíli napredoval/a/, pripravoval/a/ sa na poslanie pre budúcnosť.

Vidíš na obrázku rímskymi číslicami XXXIII? Je všetko v poriadku? Môžeš pokojne spať?

Najprv si rozložíš/m/ čísla podľa obrázka, ako funguje energia Generálmajora v praxi. V šiestej čakre je nastavená energia slova vidíš/m/: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Je tu program tréningu pokroku čistoty svetla, pokrokovo žiť. Stíš/stišujem/ svojho/môjho/ posvätného ducha, aby si/som/počul/a/ čítanie z večnej knihy Univerza a pri každej záťaží zotrval/a/ v tichosti: mysle, slova, skutku, odbornosti.

Rozlož a zapamätaj si lekciu šesť, pozri tabuľky pre štvor – cíp – základ orientácie v prítomnej chvíli, ktorý si dostal v lekcii mínus tri, aby si počul/a/ a videl/a/ smery zodpovednosti a tabuľky, ktoré si získal/a/ v lekcii tri, pri získaní a obhájení zodpovednosti materinského citu pre svetlo života.

Poďme rozpoznávať minulosť, prítomnosť a budúcnosť v šiestej čakre: buď Generálmajorom – pre prijatie tvojej/mojej/ vytrvalosti života v tréningu pokrokovo žiť – napredovať, chrániť matku Zem, darovanú človeku

  1. Chrániš/m/ si minulosť, posvätnú vodu života: 11111111 – pre nové pokrokové učivo slova v praxi života, máš/m/, uvedomuješ/m/ si námahu života, dané slovo v praxi, podľa receptúry z večnej knihy Univerza. „A slovo sa skutkom stalo,“ zúčastnení a inteligentní ľudia, vedia čím životom prešli, posilňuješ/m/: pečeň a žlčník.
  2. Chrániš/m/ si minulosť, územie posvätného ohňa života: 10101010 – svojou vytrvalosťou života, máš/m/ zvládnutú prax, materinským citom riešim situáciu, práca je pod tvojou/mojou/ kontrolou, zákazka žiari svetlom tvojej/mojej/ kráľovskej odbornosti, podľa receptúr z večnej knihy Univerza, dobre a zdravo ti /mi/ trávi, posilňuješ/m/: žalúdok, pankreas, slezinu.
  3. Chrániš/m/ si prítomnosť, územie hranice posvätného ohňa a posvätného vzduchu: 9999 – pre svoju/moju/ múdrosť života, si/som/ v stálej pohotovosti, citlivo spracovávaš/m/ slovo, máš/m/ slovo receptúry z večnej knihy Univerza, dávaš/m/ povel na vypracovaný skutok s materinskou láskou. Dobre a zdravo počuješ/m/ čistú činnosť, v ktorej sa dotýkaš/m/, máš/m/ múdrosť života, posilňuješ/m/si: obličky, močový mechúr.
  4. Chrániš/m/ si v prítomnej chvíli: 14 – jadro života na psychickej a fyzickej úrovni, podľa receptúr z večnej knihy Univerza, dielo rúk človeka človeku napomáha k inteligencii.
  5. Chrániš/m/ si prítomnosť energií, prešli horizontálne na vrchol života, chrániš/m/ územie hranice posvätnej vody a zeme života: 12121212 – vyššie Ja v rutine života, máš/m/ myseľ otvorenú pre situáciu zdravého rozumu, posilňuješ/m/: svojho/môjho/ posvätného ducha života, ktorému si/som/ vytvoril/a/ podmienky na napredovanie: vedy, techniky, rozvoja, pokroku a vývoja, realizovaný nápad – čítaš/m/ z večnej knihy Univerza.
  6. Chrániš/m/ si budúcnosť, územie posvätnej zeme – 13131313 v kráľovskej odbornosti, máš/m/ a stále chceš/m/ brániť citlivú kráľovskú materinskú citlivosť odbornosti pre spracovanie skutku, vždy uvažuješ o modernej výbave pre zákazky, podľa receptúr z večnej knihy Univerza, posilňuješ/m/: srdce, tenké črevo.
  7. Chrániš/m/ si budúcnosť, územie posvätného vzduchu života: 8888 – pre svoju/moju/ zákazku života, prijímaš/m/ zákazku života podľa knihy Univerza – nápad, spracuješ/m/ situáciu dobre, zdravo sa ti/mi/ dýcha a trávi ti /mi/, posilňuješ/m/ si: pľúca, hrubé črevo.

Zvládaš/m/ korunu života – bielok života, tretiu časť zo štyroch častí. Vždy použiješ/m/ tabuľky, aby si/som/ mohol/a/, všetko so všetkým porovnať. Každá lekcia má príslušné tabuľky a mapy k príslušným lekciám, aby si/som/ zvládal/a/ svoju ľudskú úroveň. Som si vedomý/á/, že všetko má svoje miesto. Čím početnejšie tabuľky, tým väčšia oporná barlička života pokroku človeka pre ľudstvo na planéte Zem, pre deti slnečnej sústavy.

Všetko je postavené na múdrosti života, to vidíš v šesť – cípej hviezde, aby si ju získal/a/ svojou vytrvalosťou, obhajuješ v sebe svetlo slnečnej sústavy. Na každom človeku vidíš/m/, počuješ/m/, že má múdrosť svetla, má zvládnuté svoje Ja, je to zodpovedný pokrokový človek a má pevnú zem pod nohami, chráni materinským citom svoju osobnosť! Materinský cit života je najväčším čarodejníkom, pokrok čistoty chráni svetlo života, má život – receptúry z večnej knihy Univerza. Našiel/a/ si vieru pokroku, pre rozkvet ľudstva a môžeš žiť s láskou svoj život v každom obore – profesii.

Zvládol/a/ si šiestu lekciu stavby koruny života, podľa stromu poznania, alebo bielka, podľa „kohút a vajce,“ máš hodnosť Generálmajora? Máš/m/ v sebe materinský cit svetla života. Si/som/ čestným človekom, prinášaš/m/ sebe a blížnym, svetlo života. Tvoje/moje/ úsilie má nové návyky, vieš/m/, čo je správne, nové pokrokové. Rozpoznávaš minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii sedem, máš/m/ možnosť stať sa Generálporučíkom, pre svojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky a svojho/môjho/ tela – fyziky. Buď vždy na pozore, nech ti ruky pripomínajú archeológa v každom momente života, maj na pamäti zdravý základ života: Palec ti pripomína tvojho/môjho/ posvätného ducha života, ukazovák – ti pripomína tvoju/moju/ myseľ života, prostredník – ti pripomína tvoje/moje/ slovo života, prstenník – ti pripomína tvoj/môj/ skutok života, malíček – ti pripomína tvoju/moju/ odbornosť života. Všetko má mínus a plus baterky svetla života – zvládnuté váhy života človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 02.02.2021

Vytlačiť Vytlačiť