Lekcia siedma z učiva: „Manuál života.“

Všetko má zdravý rozum: tvoj/môj/ rozum s informáciami zreje

Môžeš/m/ sa posunúť k siedmej lekcii, stať sa Generálporučíkom svojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každom momente života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, uložená energia človeka: archív.

Venuješ/m/ sa čistote v siedmej čakre, je to zhmotnený Saturn života, slovo chceš/m/ premyslieť, chceš/m/ hovoriť, chceš/m/ ho urobiť, chceš/m/ ho ukázať, patrí to k jedenástej autosugescii: pre overené slovo v praxi – pre nové pokrokové učivo slova v praxi môjho života – prijať v sebe Generálporučíka. Lekcia pohybu energie štvrtýkrát od pása hore so šesť – cípou hviezdou, bielok, alebo koruna života.

Získal/a/ si /som/ korunu života – bielok života v praxi. Slovu Univerza rozumieš/m/ – slovo máš/m/ precítené – zhmotnené. Na obrázku vidíš/m/ uložené kocky do šesť – cípej hviezdy. Viď obrázok, vidíš/m/ svoju pravú ruku: 8888 – ruka – pľúca, hrubé črevo, malíček – 9999 obličky, močový mechúr, 10101010 – prstenník – žalúdok, pankreas, slezina, 11111111 – prostredník – pečeň, žlčník, 12121212 – ukazovák – rozum, 13131313 – srdce, tenké črevo, 14 – dlaň jadro podstaty, pripravená predloha lekcie na svoj výkon, zvládnuť siedmu lekciu slovu rozumieš. Si Generálporučíkom? Nech je, ako je, nikdy sa nevzdávaj, hraj rolu profesionála v každej prítomnej chvíli, máš/m/obhájený materinský cit lásky.

Armádny generál zatvára ruku v päsť, je to uzatvorená šesť – cípa hviezda – bunka človeka.

Rozlož a zapamätaj si lekciu sedem, pozri tabuľky pre štvor – cíp – základ orientácie v prítomnej chvíli, ktorý si dostal v lekcii mínus tri, aby si počul/a/ a videl/a/ smery zodpovednosti a tabuľky, ktoré si získal/a/ v lekcii tri, pri získaní a obhájení zodpovednosti materinského citu pre svetlo života.

Tvoj/môj/ posvätný duch života je vždy mladý, zastaví sa pri každej nezhode, kde chýba detské šťastie života, pre obnovu bunky. Posvätného ducha života zastavíš/m/ a chceš/m/ premýšľať! Ako to robí skúsený tvoj/môj/ Otec Univerza z hviezdami na nebi? On všetko urobil s láskou, aj tebe/mne/ takúto možnosť dal, aby ti bunky ako hviezdy na nebi fungovali. Stíšim svoju myseľ, aby celé moje telo premýšľalo o možnosti lásky napredovania. Preto používaš/m/ prvú zbraň života: nádej pre dokonalosť. Keď máš/m/ myseľ upokojenú celým telom, tvoj/môj/ posvätný duch použije druhý krok života, hľadáš/m/ láskyplné slovo, aby posilnilo tvoju/moju/ vieru. Preto používaš/m/ druhú zbraň života: vieru v dokonalosť v Univerzum. Vieš/m/, že v knihe Univerza je všetko napísané, stačí sa ti/mi/ stíšiť, aby si/som/ počul/a/, láskyplné slovo. Necháš/m/ všetkému čas, aby každému slovu som rozumel/a/, uvedomuješ/m/ si, že tvoje/moje/ ľudské telo, žije z informácií, ktoré smiem celým telom načúvať a každú informáciu tvoje/moje telo overuje v praxi, je to použitá tretia zbraň života. Preto sa máš/m/ rád/a/, aj všetkých ľudí a všetky bytosti vo vesmíre, môžu tvojej/mojej/ dokonalosti načúvať a každú informáciu osobne na sebe odskúšať, každá jedna vibrácia je cirkulácia v tvojom/mojom/ tele. Preto používaš/m/ rozum, aby si/som/ každú informáciu preveril/a/ a tvoj/môj/ duch a telo naberalo na sile lásky k sebe, k tebe a k Univerzu. Je dopriané mne a každému môjmu blížnemu sa posilňovať a rásť z každej jednej informácii, lebo overuje detskú radosť z pohybu tela, všetko robiť dokonale, aby sa aj tvoje/moje/ telo z ľahkosťou hýbalo. Štvrtá zbraň je odovzdávanie informácií.

Najprv si rozložíš/m/ čísla podľa obrázka, ako funguje energia Generálporučíka v praxi tvojho/môjho ducha. V siedmej čakre je nastavená energia rozumu pracovať s tvojim/mojim/ posvätným duchom. Prijať tvojho/môjho/ posvätného ducha, za Božie dieťa Univerza, rozpoznať a vypracovať sa v Láske, aby si/som/ mohol/a/ žiť tu na planéte Zem, raj tvojho/môjho/ života, ktoré je poslaním načúvať svojim/mojim/ bunkám v tele – dokonalý internet v človeku. Viem, že som Generálporučíkom 80 biliónov buniek, ktorým dennodenne velím za každých okolností, každú chvíľu čakajú moje bunky, na velenie čistoty svetla, pokrokovo žiť. Vidím a počujem, každý program tréningu pokroku, ako posilňuje moje telo, zomkne sa do jednej riadiacej informácii, ktorú môj posvätný duch odovzdal rozumu. Tvoj/môj/ rozum sa stíši/stišuje/, načúva svojmu/môjmu/ posvätného duchu, aby si/som/počul/a/ čítanie z večnej knihy Univerza a pri každej záťaží zotrval/a/ v tichosti: mysle, slova, skutku, odbornosti – obhajuješ/m/ večnú mladosť lásky, detského zvedavého rozumu, pokrokovo žiť svojim remeslom – profesiou. Svoje skúsenosti odbornosti s láskou odovzdávaš/m/ svojim/mojim blížnym, to je poslanie človeka, obhájiť planétu zem.

Poď ideš/m/ si prežiť detskú radosť rozumu v siedmej lekcii v praxi Generálporučíka: pre nové pokrokové učivo slova v praxi môjho života, zatváraš/m/ bunku ako päsť v ruke

  1. Chrániš/m/ si minulosť, územie posvätného ohňa života: 10101010 – svojou vytrvalosťou života, máš/m/ zvládnutú prax, obhájený materinský cit riešiť situácie, činnosť je pod tvojou/mojou/ kontrolou, zákazka žiari detským svetlom tvojej/mojej/ kráľovskej odbornosti, podľa receptúr z večnej knihy Univerza, dobre a zdravo ti /mi/ trávi: žalúdok, pankreas, slezina.
  2. Chrániš/m/ si minulosť, posvätnú vodu života: 11111111 – pre nové pokrokové učivo slova v praxi života, máš/m/ a uvedomuješ/m/ si detskú radosť zo života, dané slovo v praxi, podľa receptúry z večnej knihy Univerza. „A slovo sa skutkom stalo,“ činnosť máš/mám/ precítenú, aj zúčastnení inteligentní ľudia vedia, čím si/som/ životom prešiel/a/, nadšene sa v pokore raduješ/m/ zo zdravej: pečene a žlčníka.
  3. Chrániš/m/ si budúcnosť, územie posvätnej zeme – 13131313 v kráľovskej odbornosti, máš/m/ a stále chceš/m/ brániť kráľovskú materinskú citlivosť odbornosti, pre spracovanie skutku, vždy uvažuješ/m/ o modernej výbave pre radostné zákazky, podľa receptúr z večnej knihy Univerza so zdravým: srdcom, tenkým črevom.
  4. Chrániš/m/ si prítomnosť, územie hranice posvätného ohňa a posvätného vzduchu: 9999 – pre svoju/moju/ múdrosť života, si/som/ v stálej pohotovosti, citlivo spracovávaš/m/ slovo radosti, máš/m/ slovo receptúry z večnej knihy Univerza, dávaš/m/ povel na vypracovaný skutok s materinskou láskou. Dobre a zdravo počuješ/m/, čistú činnosť radosti v prítomnej chvíli, ktorej sa dotýkaš/m/, máš/m/ radostnú múdrosť života so zdravými: obličkami, močovým mechúrom.
  5. Chrániš/m/ sa v prítomnej chvíli, energie prechádzajú radostným citom horizontálne na vrchol života, chrániš/m/ územie hranice posvätnej vody a zeme života: 12121212 – vyššie Ja v rutine života, máš/m/ radostnú myseľ otvorenú pre situáciu zdravého rozumu: svojho/môjho/ posvätného ducha života, ktorý má vytvorené radostné podmienky na napredovanie: vedy, techniky, rozvoja, pokroku a vývoja, realizovaný nápad – čítaš/m/ z večnej knihy Univerza.
  6. Chrániš/m/ si budúcnosť, územie posvätného vzduchu života: 8888 – pre svoju/moju/ radostnú zákazku života, s radosťou prijímaš/m/ zákazku života podľa knihy Univerza – nápad, spracuješ/m/ situáciu v radosti, zdravo sa ti/mi/ dýcha a trávia ti /mi/: pľúca, hrubé črevo.
  7. Chrániš/m/ si v prítomnej chvíli: 14 – jadro života na psychickej a fyzickej úrovni, podľa receptúr z večnej knihy Univerza, dielo rúk človeka človeku napomáha k zdravej inteligencii.

Zvládaš/m/ korunu života – bielok života, štvrtú časť zo štyroch častí, uzavrel si bunku. Vždy použiješ/m/ tabuľky, aby si/som/ mohol/a/, všetko so všetkým porovnať. Každá lekcia má príslušné tabuľky a mapy k príslušným lekciám, aby si/som/ zvládal/a/ svoju ľudskú úroveň. Som si vedomý/á/, že všetko má svoje miesto. Čím početnejšie tabuľky, tým väčšia oporná barlička života pokroku človeka pre ľudstvo na planéte Zem, pre deti slnečnej sústavy.

Všetko je postavené na múdrosti života, to vidíš v šesť – cípej hviezde, získal/a/ si ju svojou vytrvalosťou, obhájil/a/ si/som/ v sebe svetlo slnečnej sústavy. Na každom človeku vidíš/m/, počuješ/m/, že má múdrosť svetla, má zvládnuté svoje Ja, je to zodpovedný pokrokový človek a má pevnú zem pod nohami, chráni materinským citom svoju osobnosť! Materinský cit života je najväčším čarodejníkom, chráni svetlo života, pokrok čistoty, má život – receptúry z večnej knihy Univerza. Našiel/a/ si vieru v pokroku života, pre rozkvet ľudstva a môžeš žiť s láskou svoj život v každom obore – profesii.

Zvládol/a/ si siedmu lekciu stavby koruny života, podľa stromu poznania, alebo bielka, podľa „kohút a vajce,“ máš hodnosť Generálporučíka? Máš/m/ v sebe materinský cit svetla života. Si/som/ čestným človekom, prinášaš/m/ sebe a blížnym, svetlo života. Tvoje/moje/ úsilie má nové návyky, vieš/m/, čo je správne, nové pokrokové. Máš/m/ zdravú bunku. Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii osem, máš/m/ možnosť obhájiť: Armádneho generála života – kvet života – blanu života, svojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky a svojho/môjho/ tela – fyziky. Buď vždy na pozore, nech ti ruky pripomínajú archeológa v každom momente života, maj na pamäti zdravý základ života: Palec ti pripomína tvojho/môjho/ posvätného ducha života, ukazovák – ti pripomína tvoju/moju/ myseľ života, prostredník – ti pripomína tvoje/moje/ slovo života, prstenník – ti pripomína tvoj/môj/ skutok života, malíček – ti pripomína tvoju/moju/ odbornosť života. Všetko má mínus a plus baterky svetla života – zvládnuté váhy života človeka.

S pozdravom a úctou AnnaMatejová

V Bardejove 03.02.2021

Vytlačiť Vytlačiť