Lekcia nula z učiva: „Manuál života.“

Pevná statika človeka: všetko má základ života

Môžeš sa posunúť k lekcii nula, stať sa Nadporučíkom svojho posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každom momente života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, uložená energia človeka: archív.

Lekcia nula nám pripomína štvrtú autosugesciu: chcem sa vzdelávať, pre plodnosť môjho života.

Každý nadporučík postaví svoju loď – koráb, znamená kríž – statiku – kompas…, udržanie rovnováhy medzi posvätným duchom človeka – psychika riadi archív – fyziku.

Zvládnutá psychika rozpína zvierače a zvládnutá fyzika udržiava pevné uzatvorené zvierače podľa vety: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Z tejto vety vyplýva, že úmysel človeka ku človeku vytvára náboj energií pre posvätného ducha cez myseľ, slovo, skutok a odbornosť. Človek svojou zvedavosťou zvláda psychiku – chémiu – emócie – horizont – drevo kríža, aby fyzika – jadro – vertikalita hladko podávala výkon pokroku a stála sa funkčnou hmotou. Môžeme byť zvedaví, ale nie kritický, lebo fyziku narušíme.

Stavba kríža – korábu – kompasu:

Do stredu dám číslo štrnásť, označím jadro – zdravá psychika a zdravá fyzika. Staviame dva kríže – koráby – kompasy. Jeden pre psychiku a druhý pre fyziku. Ako pracuješ na psychickej úrovni so svojim posvätným duchom a ako pracuješ s telom – bunkami – chrámom Božím.

Kríž, tomu slovu rozumieme, okolo čísla 14 rozložíme štyri časy – etapy života. Budúcnosť označíme vpravo – myšlienky, prítomnosť označíme dole – slová, minulosť označíme vľavo – skutky a hore označíme odbornosť – odovzdávanie informácií, prítomný čas, kto si.

Chránime jadro: “ Zdravú psychiku a fyziku.“

  1. som esom môjho života
  2. stíšim sa
  3. dávam všetkému čas
  4. pre plodnosť môjho života
  5. pre prijatie môjho blížneho
  6. pre prijatie nového pokrokového slova – učivo
  7. slovo Božie žije sedem dní v týždni

Mám kríž, ukončím ho 13. kraľujem myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.

Čierny Joker označuje rozpínanie zvieračov – psychiku. Červený Joker označuje uzatváranie zvieračov – fyziku.

Mám postavený dvakrát koráb – kríž – statiku – kompas, veziem si na svojej lodi svoje orgány tela, pozri tabuľky pre päť – cíp:

88889999101010101111111112121212
pľúca hrubé črevoobličky močový mechúrpečeň žlčníksrdce tenké črevožalúdok pankreas slezina
čuchsluchzrakhmatchuť
pikantnáslanákysláhorkásladká
hadkorytnačkatigerdrakfénix
afrodiziakumhudbatanecučiteľzodpovednosť
LótAbrahámMojžišSarajNoe
zákazka životamúdrosť životavytrvalosť životazvládnuté pokrokové učivo života – praxvyššie Ja v rutine života
ÁziaAmerikaEurópaAfrikaAustrália
kovvodastromoheňzem

Päť – cíp je stavba kmeňa života, podľa stromu poznania a žĺtok podľa kohúta a vajca.

Päť – cíp je spracovaný podľa túžby lietať, je to noha vtáka, človek poskakuje ako vrabec na streche. Prestaňme lietať v oblakoch, začnime na sebe pracovať, používaj cestu k dokonalosti.

Príbeh ušitý pre dnešné časy:

V dnešných časoch máme zatemnený zrak – niet Mojžiša, neplodné slová sluchu – neplodného Abráma, neplodnú Sáraj – hmat. Niet čoho sa hmatateľne chytiť, Lot uteká s dvoma dcérami – pľúca človeka a nádych výdych Lotové dcéry (hrubé črevo) utekajú pred dobou, do novej doby, kde Noe pripravil koráb, aby prestalo pršať pripravené zlo, kde sa potupili, svoju prísahu nezvládajú ľudia na svojich postoch. Poďme hľadať chuť života, Noe nás prevezie svojim korábom trikrát, ukáže, že všetko má svoju profesiu, čistotu pohybu. Vyzerá, že hmota je naprogramovaný dokonalý program, vtedy je človek plodný života, má viditeľnú víziu – Mojžiša. Hľadaj riešenia – plodného Abraháma, aby hmota mala budúcnosť plodnú Sáru, korunu života.

Odkazy: Klopme a otvorí sa Vám, Hľadajte a nájdete, Vaše nie, nech je nie, Vaše áno, nech je áno, Proste a nájdete, klopte a otvorí sa Vám … .

V 1. čakre nájdeme krkavca, človeka ktorému myslí, no závisť, hnev človeka potrebujeme zvládnuť, stáva sa vynálezcom. Zvládol si prvú plavbu.

V 2. čakre nájdeme holubicu, ktorá sa vráti späť, zasýti hlad blížnych po nových informáciách pokroku, človek sa stáva podnikateľ – učiteľ. Zvládol si druhú plavbu.

V 3. čakre, holubica sa nám nevráti, priniesla zelenú ratolesť, človek žije pokrokovo v korune života. Zvládol si tretiu plavbu.

Zvládol si lekciu nula stavbu kmeňa života, podľa stromu poznania, alebo žĺtok podľa “ kohút a vajce“ hodnosť Nadporučíka? Môžeš sa posunúť k lekcii jeden, staň sa Kapitánom svojho posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Vždy buď na pozore, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každý moment života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, všetko má mínus a plus.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 25.01.2021

Vytlačiť Vytlačiť