Lekcia deviata z učiva: „Manuál života.“

Plod človeka – zdravé výsledky: sobáš života plodnosti

Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii deväť, prijať druhú zásluhu života, tvojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky, pre tvojho/môjho/ tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každom momente života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť na psychickej a fyzickej úrovni, uložená energia človeka: archív.

Venuješ/m/ sa čistote v škrupine – plodu života, je to zhmotnený Neptún života, Generála života, patrí to k trinástej autosugescii: si/som/ pripravená do života – pre kraľovanie v remesle – profesii mysľou, slovom, skutkom a odovzdávaním odbornosti v mojom živote. V deviatej lekcii pohybu energie je nevestou tvoja/moja/ fyzika, pre predlohu: pre kohút a vajce – škrupina života a pre predlohu: strom poznania – plod života.

Získal/a/ si /som/ plod života – škrupinu života v praxi nevestu, pre prsteň života čistoty na fyzickej úrovni: zvládnutá fyzika, plod osobnosti. Na obrázku vidíš/m/ ako si/som/ myslel/a/, že psychika čistoty je pripravená naštartovať slová, skutky, odbornosť na fyzickej úrovni, pripravená predloha lekcie na svoj výkon, ako zvládnuť deviatu lekciu: plod života – škrupina života v praxi, získať si prsteň života. Nech je, ako je, nikdy sa nevzdávaj, hraj rolu profesionála v každej prítomnej chvíli, máš/m/obhájený materinský cit lásky.

Fyzika na pytačkách: Ako vidíme na obrázku psychika prsteňa života, vytvorila kruh v presnom poradí, od jedna po štrnásť. Fyzika, nevesta pre psychiku v spodnom kruhu máš/m/ nepárne čísla a vo vrchnom kruhu máš/m/ párne čísla utkala pevnú pavučinu života. Vždy bude vidieť a počuť tanec psychiky a fyziky, každé číslo má vopred určené miesto, viď obrázok.

Pytačky čistoty, fyzika sa nerozvinula.

A: Poďme si predstaviť tanečný parket psychiky a fyziky, keď človek rieši situáciu: Stavba siete satelitu.

B: Človek je zbraňou, kritikou zničí prsteň života pre pavučinu života – čistotu napredovania, odpáli si spolužitie napredovania, pozri číslo a ich význam: Stavba raketovej základne sebazničenia – zemetrasenie.

Stavba siete satelitu človeka v každej jednej zdravej bunke, pavúčie hniezdo
 1. číslo jeden: si/som/ esom života – dieťaťom Univerza, postaví sa k číslu jedna
 2. číslo dva: stíšim sa, postaví sa k číslu osem
 3. číslo tri: dávam všetkému čas, postaví sa k číslu dva
 4. číslo štyri: pre plodnosť môjho života, postaví sa k číslu deväť
 5. číslo päť: pre prijatie môjho blížneho, postaví sa k číslu tri
 6. číslo šesť: pre prijatie môjho nového pokrokového slova = nápad tvojho/môjho/ života, postaví sa k číslu desať
 7. číslo sedem: slovo „Božie – Univerza“ žije sedem dní v týždni, postaví sa k číslu štyri
 8. číslo osem: pre zákazku môjho života, postaví sa k číslu jedenásť
 9. číslo deväť: pre múdrosť môjho života, postaví sa k číslu päť
 10. číslo desať: pre vytrvalosť môjho života, postaví sa k číslu dvanásť
 11. číslo jedenásť: pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi = skutok tvojho/môjho/ života, postaví sa k číslu šesť
 12. číslo dvanásť: pre prijatie vyššieho Ja v rutine života, postaví sa k číslu trinásť
 13. číslo trinásť: pre kraľovanie v každom remesle – profesii, postaví sa k číslu sedem
 14. číslo štrnásť: pre zdravú tvoju/moju/ fyziku, postaví sa k číslu štrnásť
Rozvinutá psychika a fyzika v plnom výkone pohybu tanca, kroku života v plnej nasadenej sile liečenia.

Vydarené pytačky, vypočul/a/ si/som/ čísla hovoriť jasnou rečou, prsteň života rozpráva pravdivo s tvojou/mojou/ plodnosťou, viď obrázok: Preberáš/m/ si /som/ veno pre spoločné manželstvo „psychiky a fyziky“. Dialóg psychiky a fyziky – párovanie čísel:

 1. si/som/ esom tvojho/môjho života hovorí psychika, si/som/ esom tvojho/môjho života, odpovedá číslo 1 – fyzika
 2. stíšiš/m/ tvoje/moje Ja, hovorí psychika, dávaš/m/ všetkému čas, odpovedá číslo 3 – fyzika
 3. dávaš/m/ všetkému čas, hovorí psychika, prijímaš/m/ tvojho/môjho/ blížneho, odpovedá číslo 5 – fyzika
 4. som plodný/á/ tvojho/môjho života, hovorí psychika, slovo Univerza žije sedem dní v týždni, odpovedá číslo 7 – fyzika
 5. prijímaš/m/ tvojho/môjho/ blížneho, hovorí psychika, prijímaš/m/ tvoju/moju/ múdrosť života, odpovedá číslo 9 – fyzika
 6. prijímaš/m/ nové pokrokové slovo tvojho/môjho/ života = „nápad tvojho/môjho/ života“, hovorí psychika, máš/m/ zvládnuté nové pokrokové tvoje/moje/ slovo v praxi = skutok tvojho/môjho/ života, odpovedá číslo 11 – fyzika
 7. slovo Univerza žije sedem dní v týždni, hovorí psychika, si/som/ kráľom v tvojom/mojom/ remesla – profesii, odpovedá číslo 13 – fyzika
 8. máš/m/ zákazku tvojho/môjho života, hovorí psychika, stíš tvoje/moje Ja odpovedá číslo 2 – fyzika
 9. máš/m/ múdrosť tvojho/môjho života, hovorí psychika, som plodný/á/ tvojho/môjho života, odpovedá číslo 4 – fyzika
 10. máš/m/ vytrvalosť tvojho/môjho/ života, hovorí psychika, prijímaš/m/ tvoje/moje/ nové pokrokové slovo = nápad, odpovedá číslo 6 – fyzika
 11. máš/m/ zvládnuté tvoje/moje/ nové pokrokové slovo = realizovaný skutok, hovorí psychika, prijímaš/m/ tvoju/moju/ novú zákazku života, odpovedá číslo 8 – fyzika
 12. máš/m/ tvoje/moje/ vyššie Ja v rutine života, hovorí psychika, máš/m/ tvoju/moju/ vytrvalosť, odpovedá číslo 10 – fyzika
 13. kraľujem v tvojom/mojom/ remesle – profesii, hovorí psychika, máš/m/ vyššie Ja v rutine tvojho/môjho/ života, odpovedá číslo 12 – fyzika
 14. máš/m/ zdravú tvoju/moju/ psychiku, hovorí psychika, máš/m/ zdravú tvoju/moju/ fyziku, hovorí číslo 14 – fyzika
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je IMG_20210127_203541-1024x611.jpg
Zvládnutý úmysel spoločného majetku – vena Univerza psychiky a fyziky: cieľ cesty života

Zvládaš/m/ ovocie života – škrupinu života, uzavrel/a/ si bunku. Vždy použiješ/m/ tabuľky, aby si/som/ mohol/a/ všetko so všetkým porovnať. Každá lekcia má príslušné tabuľky a mapy k príslušným lekciám, aby si/som/ zvládol/a/ svoju ľudskú úroveň. Som si vedomý/á/, že všetko má svoje miesto. Čím početnejšie tabuľky, tým väčšia opora – ochrana života pokroku človeka pre ľudstvo na planéte Zem – pre deti slnečnej sústavy a pre deti Univerza – mimozemská civilizácia.

Všetko je postavené na plodnej múdrosti života. Na každom kroku človeka vidíš/m/, počuješ/m/, že má plodnú múdrosť svetla, má zvládnuté svoje vyššie Ja, je to zodpovedný pokrokový človek a má pevnú „zem“ pod nohami, spevnenú klinovým remeňom – prsteňom života v prítomnej chvíli, chránenú materinským citom tvojou/mojou/ osobnosťou. Prsteň života je zárukou pokroku čistoty, chráni svetlo života, má život – z receptúr večnej knihy Univerza. Našiel/a/ si vieru, lásku v pokrok tvojho/môjho/ života, pre plodnosť ľudstva a môžeš/m/ žiť s vierou a s láskou svoj život v každom remesle – profesii.

Zvládol/a/ si deviatu lekciu stavby plodu života, podľa stromu poznania, alebo škrupiny, podľa „kohút a vajce,“ máš/m/ Generála života? Vieš/m/ kedy strácaš/m/ prsteň života? S nikým nebojuj, nechoď do vojny, nemaj výčitky, lebo zanedbávaš/m/ tvoj/môj/ pokrok, si/som/ ľahostajný/á/ k sebe a k blížnemu, strácaš/m/ iskru života – svoju nevestu života – svoje telo. Požehnávaj – praješ/m/, napájaš/m/, živíš/m/ posvätného ducha života. Učíš/m/ sa hľadať dôvody, spríjemniť si chvíľu života – nájsť pevnú cestu pokroku skrotených živloch. Máš/m/ v sebe iskru života, prsteň svetla života – praješ/m/ svetlo života sebe a blížnemu – máš/mám/ nevestu života. Si/som/ čestným človekom, prinášaš/m/ sebe a blížnym svetlo života. Tvoje/moje/ úsilie má nové návyky, vieš/m/, čo je správne, nové pokrokové. Máš/m/ zdravú škrupinu života, plodnú bunku života. Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii desiatej, máš/m/ možnosť obhájiť: Prezidenta života – žiaru plodu života – žiaru škrupiny života, tvojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky a tvojho/môjho/ tela – fyziky. Buď vždy na pozore, nech ti ruky pripomínajú archeológa v každom momente života, maj na pamäti zdravý základ života, pre dary života: Palec ti pripomína tvojho/môjho/ posvätného ducha života, ktorý má prsteň života – skrotené živly – emočné pudy života: ukazovák – ti pripomína tvoju/moju/ myseľ života: dar vzduchu, prostredník – ti pripomína tvoje/moje/ slovo života: dar ohňa, prstenník – ti pripomína tvoj/môj/ skutok života: dar vody, malíček – ti pripomína tvoju/moju/ odbornosť života: dar zeme. Všetko má mínus a plus plnosť svetla života – zvládnuté váhy života človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 05.02.2021

Vytlačiť Vytlačiť