Lekcia desiata z učiva: „Manuál života.“

Inteligencia života – zdravá bunka: živé veno života. Zdravá
originálna orientácia inteligencie človeka: PREZIDENT = pre žiť deň

Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii desiatej, prijať tretiu zásluhu života, zdravý plod života – kohút a vajíčko, zdravé semeno života – strom poznania, tvojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky, pre tvojho/môjho/ tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú postup kráľovského radcu v každom momente života pre: myseľ, slovo, skutok, odbornosť na psychickej a fyzickej úrovni, uložená energia človeka: vo večnom archíve.

Venuješ/m/ sa čistej žiare svetla slnečnej sústavy, pre kohúta a vajce života – stromu poznania, je to zhmotnené Pluto života, Prezident života = pre žiť deň života, patrí to k štrnástej autosugescii: pre zdravý život – pre zdravú fyziku a psychiku tvojho/môjho/ života, jadra bunky. V desiatej lekcii pohybu energie ženícha – fyziky života, je zdravé jadro chránené kráľovskou mysľou ženícha a nevesty, kráľovské slovo ženícha a nevesty, kráľovský skutok ženícha a nevesty, kráľovská odbornosť ženícha a nevesty, ktoré tvoria svadobný stôl zdravej bunky pre fyzické telo zem a psychiku nebo. Pre kráľovských tanečníkov hudby.

Ženích je slnkom života, pre posvätného ducha života fyziky, tancuje, krúti sa ako hodiny, zprava doľava. Nevesta je mesiacom života, pre posvätného ducha života psychiky, tancuje, krúti sa, ako mesiac zľava doprava, aby telo človeka mohlo bezchybne fungovať ako slnečná sústava.

Pluto a jeho päť mesiacov chránia hudbu – slovo a tanec – skutkov, orgánov tela:

 1. Hudba a tanec pre: pľúca, hrubé črevo. Pre kráľovské územie mysle ženícha tancujú na hudbu života: 4 – plodnosť života a 5 – prijatie blížneho, pre kráľovské územie mysle nevesty tancujú na hudbu života: 8 – zákazka života a 9 – múdrosť života. Štvorica čísla 4, tancuje so štvoricou čísla 9 a štvorica čísla 8 tancuje so štvoricou čísla 5. Počuješ hudbu a tanec kráľovských dvojíc? Áno, tancujú kráľovské páry: 4+9=13 a 8+ 5=13, vidíš/m/ a počuješ/m/ hrať a tancovať kráľovské páry života
 2. Hudba a tanec pre: obličky, močový mechúr. Pre kráľovskú hranicu rovnodennosti a rovnocennosti mysle a slova ženícha tancujú na hudbu života: 6 – prijatie nového pokrokového slova = nápad a 7 – slovo Univerza, žije sedem dní v týždni, a pre kráľovskú hranicu rovnodennosti a rovnocennosti mysle a slova nevesty tancujú na hudbu života: 6 – prijatie nového pokrokového slova = nápad a 7 – slovo Univerza, žije sedem dní v týždni. Štvorica čísla 6, tancuje so štvoricou čísla 7 a štvorica čísla 7, tancuje so štvoricou čísla 6. Počuješ hudbu a tanec kráľovských dvojíc? Áno, tancujú kráľovské páry: 6+7=13 a 7+6=13, vidíš/m/ a počuješ/m/ hrať a tancovať kráľovské páry života
 3. Hudba a tanec pre: žalúdok, pankreas, slezinu. Pre kráľovské územie slova ženícha tancujú na hudbu života: 8 – zákazka života a 9 – múdrosť života, a pre kráľovské územie slova nevesty tancujú na hudbu života: 4 – plodnosť života a 5 – prijatie blížneho. Štvorica čísla 8, tancuje so štvoricou čísla 5 a štvorica čísla 4 tancuje so štvoricou čísla 9. Počuješ hudbu a tanec kráľovských dvojíc? Áno, tancujú kráľovské páry: 8+5=13 a 4+9=13, vidíš/m/ a počuješ/m/ hrať a tancovať kráľovské páry života
 4. Hudba a tanec pre: pečeň, žlčník. Pre kráľovské územie skutku ženícha tancujú na hudbu života: 10 – vytrvalosť života a 11 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi, a pre kráľovské územie skutku nevesty tancujú na hudbu života: 2 – stíšim sa a 3 – všetkému dávam čas. Štvorica čísla 10 tancuje so štvoricou čísla 3 a štvorica čísla 11 tancuje so štvoricou čísla 2. Počuješ/m/ hudbu a tanec kráľovských dvojíc? Áno, tancujú kráľovské páry: 10+3=13 a 11+2=13, vidíš/m/ a počuješ/m/ hrať a tancovať kráľovské páry života
 5. Hudba a tanec pre: posvätného ducha, pre rozum. Pre kráľovskú hranicu rovnodennosti a rovnocennosti skutku a odbornosti ženícha tancujú na hudbu života: 12 – vyššie Ja v rutine života a 1 – som esom tvojho/môjho/ života, a pre kráľovskú hranicu rovnodennosti a rovnocennosti skutku a odbornosti nevesty tancujú na hudbu života: 12 – vyššie Ja v rutine života a 1 – si/som/ esom tvojho/môjho/ života. Štvorica čísla 12, tancuje so štvoricou čísla 1 a štvorica čísla 1 tancuje so štvoricou čísla 12. Počuješ hudbu a tanec kráľovských dvojíc? Áno, tancujú kráľovské páry: 12+1=13 a 1+12=13, vidíš/m/ a počuješ/m/ hrať a tancovať kráľovské páry života
 6. Hudba a tanec pre: srdce, tenké črevo. Pre kráľovské územie odbornosti ženícha tancujú na hudbu života: 2 – stíšim sa a 3 – všetkému dávam čas, a pre kráľovské územie odbornosti nevesty tancujú na hudbu života: 10 – vytrvalosť života a 11 zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi. Štvorica čísla 2, tancuje so štvoricou čísla 11, a štvorica čísla 3 tancuje so štvoricou čísla 10. Počuješ hudbu a tanec kráľovských dvojíc? Áno, tancujú kráľovské páry: 2+11=13 a 10+3=13, vidíš/m/ a počuješ/m/ hrať a tancovať kráľovské páry života

Na všetky svetové strany nájdeš súčet 40. 13+13+14= 40 Je to čistota priestoru zdravej bunky.

Kráľovská zdravá bunka PREZIDENT života = pre žiť deň života

Na obrázku vidíš/m/ spracované myšlienky, slová, skutky, odbornosť

 1. V strede máme dvakrát číslo 14, ktoré tvoria obetný stôl človeka spracovanej psychiky a fyziky podľa programu „kohút a vajce“ žĺtok života, alebo podľa programu „strom poznania“ kmeň života, tabuľky a mapy päťcípej hviezdy
 2. Okolo čísla 14 máme osemkrát 13 kráľovských stoličiek v zastúpení ženícha a nevesty mysle, slova, skutku a odbornosti života, spracované podľa programu „kohút a vajce“ bielok života, alebo podľa programu „strom poznania“ koruna života, tabuľky a mapy šesťcípej hviezdy
 3. Vnútorným kruhom tanečníkov je psychika – deva života, spracovávaná podľa programu „kohút a vajce“ blana života, alebo podľa programu „strom poznania“ kvet života, tabuľky a mapy – krížovej cesty – dozrievanie originality inteligencie človeka
 4. Vonkajším kruhom tanečníkov je fyzika – mládenec života, spracovávaná podľa programu „kohút a vajce“ škrupina života, alebo podľa programu „strom poznania“ plod života, tabuľky a mapy – krížovej cesty – dozrievanie originality inteligencie človeka

Zvládaš/m/ strom poznania života – kohút a vajce života, posvätný zväzok posvätného ducha a bunky života. Vždy použiješ/m/ tabuľky, aby si/som/ mohol/a/ všetko so všetkým porovnať. Každá lekcia má príslušné tabuľky a mapy k príslušným lekciám, aby si/som/ zvládol/a/ svoju ľudskú úroveň. Si/som/ vedomý/á/, že všetko má svoj čas a miesto. Čím početnejšie tabuľky, tým väčšia opora – ochrana života pokroku človeka pre ľudstvo na planéte Zem – pre deti slnečnej sústavy a pre deti Univerza – mimozemskej civilizácie.

Súčasné opatrenia pre zmenu života v prospech pokroku ľudstva ovládať svoje emócie:

 1. Rúško: Vždy, keď máš/m/ emócie, stíš sa, je to tvoje/moje/ rúško, použiješ/m/ nevestin závoj života pre psychiku a pre fyziku, zvládnuté pytačky života: mysle, slova, skutku a odbornosti
 2. Dva metre: Pri tvojich/mojich emóciách, vždy si dáš/m/ odstup dva metre, aby si/som/ vytvoril/a/ priestor pódia pre pochopenie slova najnovších – ranných informácií, mal/a/ priestor ubrzdiť kritiku, naštartovať zdravé informácie, pre pevné a pružné tlmiče zvládania emócií. Pre pevné a pružné tlmiče, stíšiš/m/ sa, ubrzdíš/m/ pýchu, aby som obhájil/a/ pevné tlmiče – tehličky tela.
 3. Umývanie rúk: Vždy si umyješ/m/ ruky, keď sa mi niečo nepáči, ako Pilát, aby som nikoho ani nič nesúdil/a/. Vieš/m/, stíšiš/m/ sa, som oponentom, obhájiš/m/ remeslo odborníka v praxi – vysvetlíš/m/, obhájiš/m/ remeslo v danom odbore – v profesii, máš/m/ vedomosti o situácii. Nevieš/m/, máš/m/ konzultanta – rozmýšľaš/m/ na psychickej úrovni – Univerzum – internet človeka, čakáš/m/ nápad na fyzickej úrovni alebo na fyzickej úrovni, necháš/m/ prehovoriť oponenta, blížny ti/mi/ vysvetlí, naučí ťa/ma/ remeslo v danom odbore – v profesii, získavaš/m/ vedomosti o neznámej situácii, kráčaš/m/ míľovými krokmi vpred
 4. Testovanie: Vždy rozpoznávaš/m/ tyčinku v nose: múdrosť života, pre zdravý nádych – prijímaš/m/ oponenta života – vieš/m/ – môžeš/m/ učiť, a zdravý výdych – konzultanta života – nevieš/m/ – môžeš/m/ si to natrénovať – naučiť sa
 5. Očkovanie: Zistíš/m/ na mieste, či som očkovaný/á/, máš/m/ protilátky, o remesle v danom odbore – o profesii si/som/ vedomý/á/, že kráčaš/m/ inteligentnou cestou života, alebo nemáš/m/ očkovacie protilátky očkovania, ešte nemáš/m/ vedomosti o remesle v danom odbore – v profesii, si/som/ nevedomý/á/, chceš/m/ sa vydať na cestu a získať prehľad v remesle v danom odbore – v profesii. Pred remeslom tvojho/môjho blížneho máš/m plný rešpekt používaš/m/ inteligenciu, je to inteligencia remesla v danom odbore – v profesii

Všetko je postavené na plodnej múdrosti života. Na každom kroku človeka vidíš/m/, počuješ/m/, že má plodnú múdrosť svetla, má zvládnuté svoje vyššie Ja, je to zodpovedný pokrokový človek a má pevnú „zem“ pod nohami, ovinutú panenským závojom v prítomnej chvíli, chránenú materinským citom, tvojou/mojou/ osobnosťou. Panenský závoj života je zárukou pokroku čistoty, chráni svetlo života, má život – z receptúr večnej knihy Univerza. Našiel/a/ si vieru, lásku v pokrok tvojho/môjho/ života, pre plodnosť ľudstva a môžeš/m/ žiť s vierou a s láskou svoj život v každom remesle – profesii.

Hudba a Tanec na oblohe i v človeku.

Zvládol/a/ si desiatu záverečnú lekciu stavby plodu života, podľa stromu poznania, alebo škrupiny, podľa „kohút a vajce,“ máš/m/ prezidenta života? Pre žiť deň.

Vieš/m/ kedy strácaš/m/ panenský závoj života? S nikým nebojuj, nechoď do vojny, nemaj výčitky, lebo zanedbávaš/m/ tvoj/môj/ pokrok, si/som/ ľahostajný/á/ k sebe a k blížnemu, strácaš/m/ iskru života – tvojho/môjho/ ženícha. Požehnávaj – praješ/m/, napájaš/m/, živíš/m/ posvätného ducha života. Učíš/m/ sa nachádzať podnety – argumenty – dôvody pre spríjemnenie v každej chvíli života – nájsť cestu k ženíchovi a k neveste. Máš/m/ v sebe iskru života, panenský závoj svetla života – Mesiac a úspešné pytačky ženícha – Slnko, praješ/m/ svetlo života sebe a blížnemu – máš/mám/ ženícha a nevestu života pre telo Zem. Si/som/ čestným človekom, prinášaš/m/ sebe a blížnym svetlo života. Tvoje/moje/ úsilie má nové návyky, vieš/m/, čo je správne, nové pokrokové. Máš/m/ zdravého kohúta a vajce života, získal si prístup k stromu poznania života. Buď vždy na pozore, nech ti ruky pripomínajú postup archeológa v každom momente života, maj na pamäti zdravý základ života, pre dary života: Palec ti pripomína tvojho/môjho/ posvätného ducha života, ktorý má nevestin závoj: ukazovák – ti pripomína tvoju/moju/ myseľ života: dar vzduchu, prostredník – ti pripomína tvoje/moje/ slovo života: dar ohňa, prstenník – ti pripomína tvoj/môj/ skutok života: dar vody, malíček – ti pripomína tvoju/moju/ odbornosť života: dar zeme. Všetko má mínus a plus plnosť svetla života – zvládnuté váhy života človeka.

Žijeme v reálnom čase dennodenne dvadsaťštyri hodín obhajujeme v sebe prezidenta = pre žiť deň, kde nám slúži celé vojsko, celý armádny zbor pre tvoju/moju/ originálnu osobnosť života. Celé vojsko armády ti slúži každý jeden moment, máš/m/ vojsko pre obhájenie zdravia, šťastia, psychickej pohody, pre pokrok svojej osobnosti a pre rozkvet ľudstva na planéte Zem. V opačnom prípade, príde nemoc psychická, alebo fyzická a označí ťa za dezertéra človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.02.2021

Vytlačiť Vytlačiť