Lavička šťastia

Lavička šťastia nám predstavuje učivo osemnástich programov, ktoré zvládame cez ramená kríža: psychicky a fyzicky – ustať svoje svetlo šťastia života.

Každá chvíľa je úsekom cesty života pre spojenie s Univerzum, kde sa pokojné vody koordinovane rozprúdia, tak sa spájam/š/ s Univerzum. Každý z nás má programy karmické a dedičné na ceste života, pracuje s nimi vedome i nevedome. Sú to dve koľajnice, kde požehnávame a vyprosujeme:

  1. všetko, čo nás mrzí, sme nevedomí láske
  2. všetko, čo sa nám podarilo, sme vedomí láske

Hľadajme v sebe požehnaný pokoj – rešpekt pred kolobehom života, tak nám koľajnice života slúžia v nachádzaní a udržiavaní rozprávkovej lásky, zvládať žánre života s jasným otrokárskym cieľom.

Dnešný dátum 22.05.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ cesty života, kde požehnanie dáva každý každému v každej prítomnej chvíli, kdekoľvek, kedykoľvek, kamkoľvek pre nachádzanie Božích zátiší – objavovaní nového pomocou kresadla: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“
  2. 4 x 2. = stíš sa, vytváraš pokojné vody, vyvažuješ si ramená kríža karmy a dedičnosti pre zakresanie Božieho ohňa svetla života, pre zdarné EKG života, mať v poriadku podsvetie – priepasť života – sedem sviatostí, prítomná chvíľa je stredná zlatá cesta – služba svätej omše, dosahovať nebo – vrchol života – ktoré sú: sedem hlavných hriechov
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, statika má jasné pravidlá v kolobehu života
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, desať Božích prikázaní sú výzvou Božej pečate prvého kruhu v kolobehu životaJa som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ je obhájená štvrtá čakra ,,planéta Zem“ – základný kameň Božej múdrosti – miluj seba. Výzva je Božou pečaťou druhého kruhu v kolobehu života – nevezmeš mená Božieho nadarmo, kde kresadlom ohňa pre nové ciele možností, púšťa planéta Venuša svetlo ohňa živého, mať v poriadku tretiu čakru, pre správne uviazanie kravaty dychu života – chrániš a posväcuješ si piatu čakru – planétu Mars: ,,slovo Boha Univerzum počuješ“. Výzva je Božou pečaťou tretieho kruhu kolobehu života – spomeň si, aby si deň sviatočný svätil: tvoríš – druhá čakra – planéta Merkúr, lebo slovo Božie vidíš – šiesta čakra – planéta Jupiter. Výzva je Božou pečaťou štvrtého kruhu kolobehu života – cti si otca svojho i matku svoju: dokonalosť – prvá čakra – hviezda Slnko, lebo slovu Božiemu rozumieš – siedma čakra – planéta Saturn nám pripomína prvýkrát: sedem hlavných hriechov. Výzva je Božou pečaťou piateho kruhu kolobehu života – nezabiješ: pevný základ podsvetia vidíme a počujeme prvýkrát: sedem sviatostí, pre blanu kvetu života – planéta Urán nám pripomína druhýkrát: sedem hlavných hriechov. Výzva je Božou pečaťou šiesteho kruhu kolobehu života – nezosmilníš: kolobeh života vidíme a počujeme druhýkrát: sedem sviatosti sídliace v podsvetí pracuje pre škrupinu plodu života – planéta Neptún nám pripomína tretíkrát: sedem hlavných hriechov. Výzva je Božou pečaťou siedmeho kruhu kolobehu života – nepokradneš: kompas života vidíme a počujeme tretíkrát: sedem sviatostí, pre zdravú čerstvú bunku – planéta Pluto nám pripomína štvrtýkrát: sedem hlavných hriechov. Výzva je Božou pečaťou ôsmeho kruhu kolobehu života – nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu: rovnocennosť psychiky a fyziky podsvetia – vidíme a počujeme štvrtýkrát: sedem sviatostí, pre slobodu psychiky a fyziky – neba – sedem hlavných hriechov nám pripomína piatykrát. Výzva je Božou pečaťou deviateho kruhu kolobehu života – nepožiadaš manželku blížneho svojho: rovnodennosť depozitára – sýpky tmy života spojené vidieť a počuť piatykrát: so siedmymi sviatosťami života a s úrodou svetla života s Univerzum spojené so siedmimi hlavnými hriechmi života, pripomína šiestykrát. Výzva desiateho kruhu kolobehu života: ctím/š/ si každý deň pre vyslobodenie karmy a dedičnosti spojené vidieť a počuť šiestykrát: so siedmymi sviatosťami života. Siedmykrát vedome zostupuješ rebríkom z neba pre padlých anjelov – vyvyšovanie EKG, ktoré žijú na planéte Zem, aby siedmykrát vystúpili rebríkom padlí anjeli z planéty Zem k Univerzum – ponižovania EKG.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť