Láska

Slovo láska – skala je archou zmluvy na šachovnici života. Čierne a biele figúrky sú krídlami váh rovnocennosti v šachovom živote, preveruje sa statika v informačnom polí ľudskej civilizácie v slove: ,,dilino – on i lid“, A – preferujem/š/: mier – v pokoji rieši, B – nárokujem/š/ si – stávam/š/ sa výpalníkom pre svoj rast a tak je škodca škodí vo svojej rodine, v obci, v štáte, v národe, na kontinente, pre planétu Zem.

S láskou sa zahrýzať zubami do skaly života – chcieť pochopiť riešenie a tým sa rozprúdi slina na jazyku pre funkčný chod v dutej žile – dostať sa na druhú stranu srdca do pľúc a vrátiť sa domov cez srdce, aortu, tepnu … späť do bunky. Je to posol správ riešený a nosený na krídlach zmyslov, krúti sa koleso šťastia vždy vpred, má svoje vegetačné obdobie, preveruje sa čistota lásky, potvrdzuje sa zdravím.

Dnešný dátum 08.11.2023 nás posilňuje láska:

  1. 2 x 0. = pevný základ s kolesom šťastia pre krídla na šachovnici, rozpoznávať dutú žilu – svoj rast /pohyb čiernych figúr na šachovnici/ a aortu – svoje úspechy /pohyb bielych figúr na šachovnici/, pamätaj všetko má svoje vegetačné obdobie
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, používam rozum – pravú a ľavú hemisféru pre krídla na šachovnici
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre dokonalý súzvuk kresania ohňa pre guľový blesk na šachovnici života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, overuje sa láska – pracovný kameň života
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, viditeľný mesiac oblohy pravidelne každých 28 dní dáva svoju pečať pre hráčov čiernych i bielych, čierny hľadajú spln a biely hľadajú nov – vyšperkovať zrelé situácie inteligencie človeka

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť