Kvočka života ,,Manuál života v skratke“

Človek je kvočkou života pre svoje vajce. Vajce je plodom života. Vajce má škrupinu, bielok a žĺtok. Škrupina je aura, bielok je dokonalosť, žĺtok je učivo života. Kvočka sa živí semenom. Semeno má dužinu, kôstku a jadro. Dužina je aurou, kôstka je telom a jadro je duchom života. Prečo je človek kvočkou? Človek je kvočkou pre zvládnutie emócií, sedí ticho na svojom vajci a každý deň ho otáča, vyhrieva ho svojim telom, to pre človeka znamená, každý problém je na trati života, všetko má svoj odtlačok, ktorý nazveme ,,koľajnicami“, chôdza – pohyby nôh sú koľajnice človeka. Pravá noha je pravá koľajnica, kde človek zaznamená emóciu Nie – plynový pedál, je to vagón bez lokomotívy, alebo auto na elektriku a potrebuješ motor nabiť pod elektrickým prúdom. Ľavá noha je ľavá koľajnica, kde človek zaznamenal emóciu Áno – brzdný pedál, človek získal lokomotívu, alebo si nabité elektrické auto na plný výkon. Až človek rešpektuje svoje koľajnice je chránený žiarou Univerzom v pätnástich častiach, aby v záverečnej šestnástej časti získal slobodu. Poďme sa pozrieť na stavbu budovy, ktorá tvorí inteligenciu človeka:

 1. úvod: vojenská disciplína hodností dvadsaťštyri hodín denne, chráni semeno života a tým je život pre mier s vedomosťami slnka života. Každý človek je pre seba premiér. Máme vedomie pre statiku – kríž, to sú štyri smery života, preto sme detsky zvedavý pre nové hry – sme činný, otvárame – rozpíname srdce = práca zvieračov – hydrauliky, tým nám rastie vojenská disciplína statiky – kríža a vedome detsky poslušný – zodpovedný, tým sa nám energia sťahuje ako srdce = práca zvieračov – hydrauliky, vojenská disciplína oddychuje, stojí na stráži pevných zvieračov tela. Porušovaním statiky, to znamená, že telu vypovie poslušnosť zvierača – hydrauliky, nespracovaná emócia Nie, berie človeku statiku, zaživa hnije, nespracovaná poslušnosť emócií Áno, narušuje statiku tlakom, alebo prehrievaním, zaživa horí, preto pracujeme s emóciou Nie, telepatickým dotykom detskej zvedavosti čistíme v sebe žumpu, je to potreba nabíjania sa, ako to funguje pri mobile, elektromotore …, tak sa cez situáciu s človekom rozpíname. Detskou poslušnosťou, s gazdovským rozumom ako je Univerzum, zvierače – hydraulika nám slúži k zdravému používaniu tela – zvládnutá emócia Áno s transformáciou energií. Telepatiou sa človek lieči na 60%, slovom a skutkom 20% a 20% potrebuje požehnanie svojich blížnych, pre skrotenie jedovatého hada – revízna kontrola hydrauliky. Detskú zvedavosť – telepatia poznáme pod názvami: princ na bielom koni, vyslobodená princezná, plemenný býk, hodinový manžel, inštalatér, opravár, naslovovzatý odborník, ukojenie tela, zdravé duchovné vojsko s Božím generálom mysle, slova, skutku, odbornosti… .
 2. lekcia mínus tri:,, Som dieťaťom božím, každý človek má rovnakú výbavu v kolobehu života v štyroch smeroch: mysle, slova, skutku, odbornosti, preto sa zoznámime s tabuľkami pre štvorcíp základoch života pre jedovatého hada, ktoré sú emóciou Nie pre rozpínanie a emóciou Áno pre sťahovanie zvieračov – hydrauliky.
 3. lekcia mínus dva: ,,Stíši sa“, každý v sebe má cirkuláciu krvi, pozná, čo sa mu nepáči, je to krv neokysličená a čo sa mu páči, je to krv okysličená, aby spoznal štrnásť autosugescií, podľa ktorých inteligencia človeka žije.
 4. lekcia mínus jeden: ,,Sebe, blížnemu, systému dávaj čas„, každý človek je kohútom, aby sa priamo rozprával s Univerzom, ale je i stromom poznania, pre overenie rozkvetu človeka: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“
 5. lekcia nultá: ,,Pre plodnosť života,“ spoznanie kráľovského kríža – statiky pre zdravú výživu orgánov tela.
 6. lekcia prvá: ,,Pre prijatie blížneho, slnko, dokonalosť života, prvá čakra,“ z nevedomého stať sa vedomým pre osobný pokrok, prejsť učivom, spoznať nástrahy života, svoju nevedomosť prebúdzaš päťkrát v päťcípej hviezde, tým zo svojho života vyháňaš smrť, v kolobehu dokonalosti života, spoznávaš kosy života. Prvá kosa: máš zákazku, hľadáš múdrosť, dostal si informácie o svojej vytrvalosti života, posilníš pľúca, hrubé črevo. Druhá kosa: máš múdrosť, hľadáš vytrvalosť, dostal si informácie o zvládaní pokrokového učiva, posilníš obličky, močový mechúr. Tretia kosa: máš vytrvalosť života, hľadáš zvládnutie pokrokového učiva v praxi, dostal si informácie pre vyššie Ja v rutine života, posilňuješ pečeň, žlčník. Štvrtá kosa: máš zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi, hľadáš vyššie Ja v rutine života, dostal si informácie o zákazke života, posilňuješ srdce, tenké črevo. Piata kosa: máš vyššie Ja v rutine života, hľadáš zákazku života, dostal si informácie o múdrosti života, posilňuješ žalúdok, pankreas, slezinu.
 7. lekcia druhá: ,,Pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, planéta Merkúr, tvorivosť života, druhá čakra,“ si vedomý, prebudený, obhajuješ certifikát sĺz života v päťcípej hviezde pre posilnenie svojich orgánov tela. Prvá slza: máš zákazku života, hľadáš vytrvalosť života, dostal si informácie o zvládnutí nového pokrokového učiva v praxi, posilňuješ pľúca, hrubé črevo. Druhá slza: máš múdrosť života, hľadáš nové zvládnuté pokrokové učivo v praxi, dostal si informácie o vyššom Ja v rutine života, posilňuješ obličky, močový mechúr. Tretia slza: máš vytrvalosť života, hľadáš vyššie Ja v rutine života, dostal si informácie o zákazke života, posilňuješ pečeň, žlčník. Štvrtá slza: máš zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi, hľadáš zákazku života, dostal si informácie o múdrosti života, posilňuješ srdce, tenké črevo. Piata slza: máš vyššie Ja v rutine života, hľadáš múdrosť života, dostal si informácie o vytrvalosti života, posilňuješ žalúdok, pankreas, slezinu.
 8. lekcia tretia: ,,Slovo Božie žije sedem dní v týždni, planéta Venuša, možnosti života, tretia čakra,“ si vedomý, prijímaš sedem mečov života. Prvý meč: práca so žalúdkom, pankreasom, slezinou: dostal si informácie o múdrosti, hľadáš zdravú psychiku a fyziku, máš vyššie Ja v rutine života. Druhý meč: práca s pľúcami, s hrubým črevom: dostávaš informácie o vytrvalosti, hľadáš zdravú psychiku a fyziku, máš zákazku života. Tretí meč: práca s obličkami, močovým mechúrom: dostal si informácie o zvládnutom novom pokrokovom učive v praxi, hľadáš zdravú psychiku a fyziku, máš múdrosť života. Štvrtý meč: práca so žalúdkom, pankreasom, slezinou: máš vyššie Ja v rutine života, hľadáš zdravú psychiku a fyziku života, dostal si informácie o vytrvalosti života. Piaty meč: práca s pečeňou a žlčníkom: dostal si informácie o zákazke života, hľadáš zdravú psychiku a fyziku, máš zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života. Šiesty meč: práca s rozumom: dostal si informácie o múdrosti života, hľadáš zdravú psychiku a fyziku, máš vyššie Ja v rutine života. Siedmy meč: práca so srdcom, tenkým črevom: dostal si informácie o vytrvalosti života, hľadáš zdravú psychiku a fyziku, máš vo svojom srdci kraľovanie mysle, slov, skutkov, odbornosti.
 9. lekcia štvrtá: ,,Zákazka života, planéta Zem, otec slovo a matka skutok, štvrtá čakra“ dva trojuholníky života, smerom hore otec, slovo života a smerom dole matka života. Prvý trojuholník smerujúci nahor je otec: máš vytrvalosť – 10, hľadáš vyššie Ja v rutine života – 12, dostal si informácie o zákazke života – 8. Druhý trojuholník smerujúci nadol je matka: máš zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi – 11, hľadáš múdrosť života – 9, dostal si informácie o kraľovaní mysle, slova, skutku, odbornosti – 13, tým posilňuješ zdravú psychiku a fyziku – 14.
 10. lekcia piata: ,,Múdrosť života, planéta Mars, počuješ, piata čakra,“ tu je funkčný jadrový mlyn pre informácie, vždy človeku ide o hlavu. Prvý krok: máš zákazku života (8) – zdravé pľúca, hrubé črevo. Druhý krok: máš múdrosť života (9) – zdravé obličky, močový mechúr, hotová príprava pre plynulý chod automatiky jadrom prvýkrát. Tretí krok: hľadáš vyššie Ja v rutine života (12) – zdravý rozum, plodnosť života. Štvrtý krok: hľadáš svoje kraľovanie (13) mysle, slova, skutku, odbornosti – zdravé srdce, tenké črevo, hotová príprava pre plynulý chod automatiky jadrom druhýkrát. Piaty krok: dostal si informácie o vytrvalosti (10) – zdravý žalúdok, pankreas, slezina. Šiesty krok: dostal si informácie o zvládnutom novom pokrokovom učive v praxi (11) – zdravý žlčník pečeň, hotová príprava pre plynulý chod automatiky jadrom tretíkrát. Siedmy krok: zákazka života (8) potvrdený plynulý chod automatiky so zdravým chodom Univerzum.
 11. lekcia šiesta: ,,Vytrvalosť života, planéta Jupiter, šiesta čakra – tretie oko,“ minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Prvý krok: ,,minulosť“ máš zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi (11) – zdravú pečeň, žlčník. Druhý krok: máš vytrvalosť života (10) – zdravý žalúdok, pankreas, slezinu, prešiel si prvýkrát presýpacími hodinami života. Tretí krok: ,, v prítomnosti“ hľadáš: múdrosť – zdravé obličky, močový mechúr. Štvrtý krok: zdravú psychiku a fyziku – zdravé jadro (14). Piaty krok: vyššie Ja v rutine života (12) – zdravý rozum, plodnosť života, prešiel si druhýkrát presýpacími hodinami života. Šiesty krok: ,,budúcnosť“ dostal si informácie pre: kraľovanie (13) mysle, slov, skutkov, odbornosti. Siedmy krok: v zákazke života.
 12. lekcia siedma: ,,Zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, planéta Saturn, rozum ti funguje, siedma čakra – rozumová,“ radostný ruženec. Prvý krok: máš vytrvalosť života – zdravý žalúdok, pankreas, slezinu ,,ktorého si panna z ducha svätého počala,“ Druhý krok: máš zvládnuté nové pokrokové učivo – zdravú pečeň, žlčník ,,ktorého si panna pri navštívení Alžbety v živote nosila.“ Tretí krok: hľadáš kraľovanie mysle, slova, skutku, odbornosti – zdravé srdce, tenké črevo ,,ktorého si panna v Betleheme porodila.“ Štvrtý krok: hľadáš múdrosť života – zdravé obličky, močový mechúr ,,ktorého si panna v chráme obetovala.“ Piaty krok: dostal si informácie o vyššom Ja v rutine života – zdravý plodný rozum ,,ktorého si panna v chráme našla.“ Šiesty krok: dostal si informácie o zákazke života – zdravé pľúca, hrubé črevo. Siedmy krok: dostal si informácie o zdravej psychike a fyzike, jadre života.
 13. lekcia ôsma: ,,Vyššie Ja v rutine života, planéta Urán, kvet, blana života, prvá časť vrstvy aury“, psychika – nebo života chráni fyziku – zem – telo života, ktorá chráni zdravú bunku inteligencie človeka. Územie mysle: 1. som Božie dieťa, 2. stíšim sa, 3. sebe, blížnemu, systému dávam čas. Územie slova: 4. pre plodnosť života, 5. pre prijatie blížneho, 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, 7. slovo božie žije sedem dní v týždni. Územie skutku: 8. pre zákazku života, 9. pre múdrosť života, 10. pre vytrvalosť života. Územie odbornosti: 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, 12. pre vyššie Ja v rutine života, 13. pre kraľovanie mysle, slova, skutkov, odbornosti, 14. pre zdravú psychiku.
 14. lekcia deviata: ,,Kraľovanie mysle, slova, skutku, odbornosti, planéta Neptún, škrupina, plod života, druhá časť vrstvy aury, fyzika – zem – telo, stojí pevne na psychike – nebo. Rozhovor mysle psychiky a fyziky na území mysle: 1. som Božie dieťa, hovorí psychika, 1. som Božie dieťa, odpovedá fyzika. 2. stíšim sa, hovorí psychika, 3. dávam sebe, blížnemu, systému čas, odpovedá fyzika, 3. dávam sebe, blížnemu, systému čas hovorí psychika, 5. prijímam svojho blížneho odpovedá fyzika. Rozhovor slova psychiky a fyziky na území slova: 4. som plodná života, hovorí psychika, 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni odpovedá fyzika. 5. prijímam svojho blížneho, hovorí psychika, 9. prijímam múdrosť života, odpovedá fyzika, 6. prijímam nové pokrokové učivo v praxi života, hovorí psychika, 11. prijímam zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, odpovedá fyzika, 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni, hovorí psychika, 13. kraľujem myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, odpovedá fyzika. Rozhovor skutku psychiky a fyziky na území skutku: 8. mám zákazku života hovorí psychika, 2. stíš sa, odpovedá jej fyzika, 9. mám múdrosť života, hovorí psychika, 4. si plodná života, odpovedá jej fyzika, 10. mám vytrvalosť života, hovorí psychika, 6. prijímam nové pokrokové učivo – nápad, odpovedá jej fyzika. Rozhovor odbornosti psychiky a fyziky na území odbornosti: 11. mám zvládnuté pokrokové učivo, hovorí psychika, 8. prijímam zákazku života, odpovedá fyzika, 12. mám vyššie Ja v rutine života, hovorí psychika, 10. prijímam vytrvalosť života, hovorí fyzika. 13. kraľujem myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, hovorí psychika, 12. mám vyššie Ja v rutine života, odpovedá fyzika, 14. mám zdravú psychiku, hovorí psychika, 14. mám zdravú fyziku, odpovedá fyzika.
 15. lekcia desiata: ,,Zdravá psychika, zdravá fyzika, planéta Pluto, čerstvosť života, zdravé semená plodov, tretia časť vrstvy aury“, tu kraľuje noc ,,mesiac pre psychiku“ od 1. po 12. zprava doľava a deň ,,slnko pre fyziku – telo“ od 1. po 12. zľava doprava, tým súčet čísel vždy tvorí číslo 13, vytvorili pečať zdravej silnej, kráľovskej bunky. V strede je obetný stôl z dvoch častí: zdravá psychika a fyzika, osem stoličiek tvoria číslo 13. kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou vytvára jadro zdravej, pevnej bunky.
 16. Si voľný, slobodný, máš zvládnutú pubertu, si v šestnástom roku života. Zvládol si všetky vojenské hodnosti – povely pre živý rozkvet plodnosti človeka. Si kráľovskou kvočkou života, ktorá prináša nové pokrokové učenie overené v praxi, pre realizáciu každého človeka. Si kráľovský kohút života, ktorý prináša nové pokrokové učivo – nápad = duch človeka, overením poverí sliepku, kohútovi srdcu milá = telo človeka. Si stromom poznania, máš rešpekt pred vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého = váhy života = nabíjačka človeka. A slovo sa skutkom stalo – zrkadlo človeka.“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.12.2021

Vytlačiť Vytlačiť