Kvantová fyzika

Meditácia, zamyslenie, rozmýšľanie, telepatia = kvantová fyzika.

Most.
Dnešné dni sú nabité s informáciou, prečo padajú mosty.
Čo mi napadá ako prvé, prečo spadol most?
Investícia zákazky bola rozdelená na tri tretiny. Len jedna tretina z dotácii je použitá na výstavbu mosta.

Čo tá časť, ktorá kontroluje stavbu mosta?
Mala svoje vznešené povinnosti, sny. Most je len príliv peňazí.

Čo zodpovednosť činnosti jedinca na stavbe?
Každý len musel živiť seba, rodiny. Sny išli bokom – odpojenie sedemžilového káblu človeka. Vytratila sa láska, prepojenie k činnosti a sedemžilový kábel od Boha nebol prítomný. Kopírka programu zlyhala – ďakujem, že smiem – slnko, ktoré rozpustí každý ľad, aby prišla nová vznešená Jar. Boli tam len strážcovia, musím = bič, strelná zbraň, vytvárané veľké trenie, tlak energie, most povolil, zrútil sa.

To sú pravdivé odpovede, plné kritiky, neobstoja pri kvantovej fyzike. Je to rúhanie, osočovanie. Chcem pochopiť hĺbku. Čo nám Boh chcel ukázať na tomto príklade?

Boh urobil dokonalé dielo. Keby na stavbe bol aspoň jeden spravodlivý, jeho vnímanie sedem žilového káblu ho nepustí pokračovať ďalej, lebo vidí a počuje následky činu – telepatia, predvídanie budúcnosti. Funguje ako diagnostický prístroj.

Posvätnosť, úcta k činnosti je prevedená modlitba – kontrola – zapnutý sedemžilový kábel. Boh vytvoril znaky na človeku. Prvé overenie znakov kríža: „zrak a čuch.“ – aby ste činnosť videli a cítili ich vôňu. Druhé overenie znakov kríža: „sluch a chuť.“ Aby ste činnosť počuli a cítili jej zrelú chuť. Tretia kontrola znakov kríža: „ myseľ, duša a hmat.“ – aby ste mali jasnú myseľ, preto používate svoju dušu- Betlehemské svetielko – kvantovú fyziku – dokonalý Internet, tak hmatom sa hráte s každou činnosťou ako na hudobnom nástroji, ktorý nádherne spieva, hovorí = prevedená Božia modlitba.

Čokoľvek človek kritizuje, zničí, znehodnotí každý most, každé prepojenie dokonalého Internetu – kvantovej fyziky a skončí ako zrúcanina. Každá kritika je píla, ktorá píli podperu nášho mostu. Každá chvála z minulosti = nevracať sa do minulosti, inak je to mierená ničivá zbraň. Trhavina, ktorá oslabuje nosnosť mostu medzi telom a dušou. Každá neistota je nedôvera Bohu, zatracované, poškodzované zdravie, šťastie a psychická pohoda.

Pokora jedinca = dokonalé mosty.
Všetko čo sa ti nepáči, je to výzva, poslanie jedinca prijať Amorov šíp lásky. Most, cez ktorý máš prejsť. Meditovať, zamýšľať sa nad riešením = prať si duchovné rúcho, čistiť si telo, dodávať si najcennejší balzam, čistú energiu z duše do žiary našej aury, pre silu nášho tela. Meditovaním sa Amorov šíp lásky časom mení na zvitok, rozvinie sa ako obrus na ňom sa objaví nápis: „Návod na použitie.“ Cez pokoru otlačíš každé písmenko, overíš ho v praxi. Posilňuješ svoj výdych. Keď sa to páči aj iným, začínaš sa nadychovať, obrus zvitku sa otáča na druhú stranu. Tým učíš záujemcov o napredovanie myšlienkami, slovami a skutkami. Hotový si s činnosťou až vtedy, keď to vedia ostatní tak ako Ty, ale daj pozor na svoju pýchu, aby si stačil napredovať silou veľkosti sedemžilového káblu, aby ťa nepredbehli do kráľovstva nebeského – vedia lepšie ako ty. Veda napreduje. Tak obhájiš pečať šesťcípej hviezdy, ktorá je výsledkom tvojej meditácie – spodného cípu – otca, a čistej mysle – horného cípu – matky. Prepojenie cípov je Amorov šíp – prietok energie. Kde sa následne ohraničuje a mení minulosť – cíp dedko, cíp babka a rieši budúcnosť – cíp syn a cíp dcéra. Takto ohraničená prúdiaca a presýpacia energia sa zakladá ako list do knihy života. Ako posilňuješ vnútorné steny aury = kvet života: Energia vyrazí človeku zo srdca do pravej strany steny aury posilní pľúca, hrubé črevo. Tlačí, presype sa na zem steny aury posilňuje obličky, močový mechúr, a ako po dreve kríža, krok po kroku energia prejde cez všetky čakry, cez myšlienky, slová, skutky na strop steny našej aury, rozžiari našu myseľ. Zo stropu steny našej aury vyberie sa na východ nášho pohľadu – dopredu na prednú stenu nášho pohľadu energiou naplní srdce, tenké črevo. Na prednej stene sa otočí a prebodne energiu tretí krát spredu srdcovej čakry dozadu, na zadnú časť steny našej aury, nasýti žalúdok, pankreas, slezinu. Vzadu sa otočí do ľavej strany, zamieri na ľavú stenu našej aury preverí čističku pečeň, žlčník a vráti sa späť do srdca našej aury odkiaľ vyrazila. Takto prúdiaca energia našej duše vyživuje našu auru aj naše orgány tela v našom vajíčku, ktoré si potrebujeme vysedieť každý deň, svoje vajíčko otáčať ako sliepka.

Obstojí náš most slobody sebapoznávania?
Budeme svoje skladisko s názvom: „AMOROV ŠIP“ brať vážne?
Boh urobil dokonalé dielo. Dosiahol si úroveň, miluj blížneho ako seba samého, prešiel si. Dostal si výučný životný list napredovania v kategórií … .

Pretvárka je zubatá, boha nedobehneš. Prečo?

Zradí ťa telo, archív každej situácie: „mysle, slov a skutkov.“

Božia spravodlivosť:
Poteší ťa telo, Archív každej situácie: „mysle, slov a skutkov.“

V Bardejove: 07.11.2012— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť