Kryštalická forma

Pripomenieme si rozprávku soľ nad zlatom trochu inak, aby sme pochopili kryštalickú formu, o ktorej som sa zmienila viackrát. Začneme dôkazovým materiálom. Pripravíme si dve fľaše s vodou, kde našou úlohou je, použiť herecký výkon lásky – kryštalickú formu /dôsledne vytvorený čin – skutok/ a herecký výkon brúsenia ľudského ega pre emócie: strach, zlosť, krivda … pýcha – soľ /jajčenie/.

  1. človek žijúci s lúčom lásky slnečnej sústavy: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou tvorí kryštalickú štruktúru pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem, vidí ho Boh Univerzum a spolupracuje s ním
  2. človek žijúci bez lúča lásky slnečnej sústavy: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, tvorí, alebo udržiava štruktúru rozpadu na soľ pre seba, rodinu, štát, obec, národ, kontinent, planétu Zem, prebýva v tme odpojený od Boha Univerzum v živote aj po smrti pre vyhynutie ľudskej rasy

Dnešný dátum 12.08.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = udržuješ/m/ pevný základ pre hmotu: /1/ lásky Božieho zákona – kryštál – život, alebo /2/ bez citu a úcty k blížnemu, svojím alebo s blížnym pričinením som, si rozkladaný – rozložený v prítomnej chvíli na soľ – smrť
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, tvorím kryštál života svojou úprimnou úctou detskej zvedavosti ku blížnemu a ku všetkému, bez detskej zvedavosti som odpadlíkom – tvorím soľ smrti bezmocnosti/í/
  3. 3 x 2. = stíš sa, všetko má riešenie, ktoré vzniká z lásky – kryštál, svojím jemným dotykom sa dotýkam/š/ prvku vody /tak počuješ/ ku každému a všetkému, kdekoľvek kamkoľvek pôjdeš, tak následne sa vytvára/š/ kryštál – informačné pole, viem, že svojím odporom vytvorím štruktúru soli rozpadu bezmocnosti – smrti – bez poľa informovanosti
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, s chladnou hlavou udržím štruktúru kryštálu – informačného poľa: šesť – cípu hviezdu, ponížením a povýšením všetko sa zmení na soľ – energiu rozpadu – informačné pole sa mení na puzzle
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, bunky sú kryštalické guľôčky, ktoré kontrolujeme cez spánky: rozum – je tam prítomná energia prvku svetlo, čuchom: pľúca, hrubé črevo – je tam prítomná energia prvku kov, sluchom: obličky, močový mechúr – je tam prítomná energia prvku voda, zrakom: pečeň, žlčník – je tam prítomná energia prvku strom, hmatom: srdce, tenké črevo – je tam prítomná energia prvku oheň, chuťou: žalúdok, pankreas, slezina – je tam prítomná energia prvku zem pre šesť – cípu hviezdu: včelie mriežky. Človek je skúšaný živlami udržať si kryštalický základ: myšlienkami – živel vietor, slovami – živel oheň, skutkami – živel voda, odbornosťou – živel zem /svojím tréningom pre pohyb remesla chodíš po vode, ako po súši/ pre slobodné kryštalické mriežky čakajúce na lásku: psychickú a fyzickú

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť