Kríž kvality váh života

Poďme sa pozrieť na kríž z iného uhla pohľadu pre zdravú psychiku, aby tak následne fyzika zdravo fungovala. Drevo kríža je slovo v odbornosti. Ramena kríža sú mysľou skutku. Cez tieto dva vety sa spájame s každým na psychickej úrovní, kde je základ 40, číslo štyridsať získame cez prsty, ktoré sú hmatateľným citom. Hmat patrí v tabuľkách k srdcu, tenkému črevu /rozpínanie a sťahovanie energií/. V päť – cípej hviezde je hmat spojený s odbornosťou poznávania nového. V šesť – cípej hviezde je na tomto mieste rozum, spracované poníženia a treba nám ustať povýšenia pre zdarný plodný život.

Učivo ,,Manuál života“ pre psychiku a fyziku má 19 základných bodov pre štart a cieľ, s blížnym otvárame duchovné dvere a to je 20. bod, ktorý zvládame podľa máp v dnešnej dobe, treba vedieť sa pohybovať v tabuľkách na cestách životom, tak zvládneme Babylon pomotaných jazykov:

Učivo plodnosti, ktoré nás učí udržať gazdovský rozum: mužského princípu – slovo /Univerzum/ a ženského princípu – skutok /matka planéta Zem/

Dnešný dátum 03.06.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ sa overuje v každej lekcie života: slova pre odbornosť kvality života
  2. 2 x 2. = stíš sa, len tak spojíš cit s blížnym, aby sa následne spravodlivo rozdelil v dreve a ramenách kríža cez kvantovú fyziku, tým otváraš dvere pre nové hry života: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“
  3. 2 x 3. = daj všetkému čas, neponižuj sa, nepovyšuj sa, spolu tvoríme jedno, navzájom oplodňujeme sa
  4. 1 x 6. = pre zvládnuté pokrokové učivo – nápad, myseľ udržiava pohyb cez blížneho /ramená kríža/ podľa kvality slova odbornosti /drevo kríža/

Steny života sú učivom 19. možnosti overovania kvality života, 20. bodom je ktorýkoľvek blížni, spolu tvoríme súčet citu v rukách, nohách oplodnenia v kvantovej fyzike. Zdravý úmysel je úprimnou detskou zvedavosťou, tvoríš samoopravovaciu včeliu mriežku, stíšením sa, tvoj duch mysle pracuje v hrúbke papiera do tlačiarne, ktorý je pod mikroskopom, miliónkrát tenší. Dovoľme svojmu duchu pracovať /oplodňovať sa/ s detskou úprimnou zvedavosťou s duchom blížneho, tak otvárame nové dvere do nových Božích zátiší v kvalite života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 03.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť