Kríž človeka

Keď počujeme o prvej a druhej svetovej vojne, rozumný človek povie, že to s bohom nemá nič spoločné, že sa prejavila európska besnota.

Kríž človeka je srdce, prechádzať čisto štyrmi zvieračmi (bránami) srdcom.
Prvou bránou srdca prechádzame vtedy, keď prvýkrát vyhráme nad besnotou prvej svetovej vojny človeka, použijeme myseľ rozum, aby sme prekonali nevedomosť- zimu života, vchádzame do božej sýpky, aby sme obhájili čistotu. Prvýkrát v bielom – krst. Rozum vie, kde je sever, noc života, aby sme vyčistili vzduch, zázrak života.Druhou

bránou srdca prechádzame vtedy, keď vyhrávame nad zákerným slovom, porozumieť slovu, znamená vyhrať druhú svetovú vojnu, použijeme slovo života, aby sme múdro v jari zasiali. Tak druhýkrát sa obliekame do bieleho rúcha, prijímame slovo, sviatosť oltárnu. Slovo nám ukazuje kde je východ, ráno života, aby sme prijali posvätný oheň, zázrak života pohybu.
Tretíkrát bránou srdca prechádzame vtedy, keď vyhrávame so slovom na jazyku, aby sa čisto, poctivo roztancovala tretíkrát biela farba, nevesta v bielom – čistá poctivá práca. Človek tréningom v sebe pestuje koordinovaný návyk, pre kvalitný výkon diela svojich rúk, človek vie, kde je juh, kde strávil deň svojho života, tak prijal posvätnú vodu, zázrak zdravého pohybu.

Štvrtou bránou srdca vyhráva naše telo boží mier. Boží raj. Žneme z odbornosti svojej činnosti. Vieme, že sa zvečerilo, ďakujeme že sme mohli obhájiť svoje srdce, svoju krv života. Sme v zasnúbenej zemi, v jeseni svojho života. Krv je pripravená prúdiť aortou do tela.

V Bardejove 09.10.2019

Vytlačiť Vytlačiť