Krídla človeka

Našúchorené perie váh je krídlami človeka, k štartovacej a pristávacej ploche spracovania emócií. Dávajme pozor na tyraniu k úpadku hystérie, ničí štartovaciu a pristávaciu plochu a tak riskujem/š/ svoje perie pre krídla váh statiky. Učíme sa stíšiť, správne využívať slovo ,,Čiech – cech vi“ pri naštartovaní a ubrzdení darov rôznorodostí. Vždy nám ide o moch krídel váh ľahkosti – našuchoriť perie statiky, v rozvíjaní svojich znalostí v cechu. Buďme na seba vojensky tvrdí: ,,pozor – pozorní“ v nachádzaní vnútorného pokoja, ,,pohov“ nastáva uvoľnenie k získaniu lievika rozumu k informačným poliam cez písmeno ,,Y“, kde človek obetuje sám seba, zvláda v sebe úsmev Mony Lýzy, krotí uzdou tyraniu, lebo vie, že za tým je hystéria pod rôznymi názvami, ktorá bráni rozvoju rozkvetu super schopností a tým viditeľne a počuteľne poškodzuje telo – živočíšny chrám Boží.

Hľadáme štáty, kde sa rodí spomínaný biblický Boží syn – tvrdé ,,Y“, cech plodnosti života s detskou zvedavosťou

  • Slovensko – veslo ok syn
  • Jordánsko – roj dá ok syn

Dnešný dátum 08.12.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ ľahkosti pre štart a cieľ liečivého cechu, uspieť v citoch uchopenia /nádych/a následného pustenia /výdych/
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, učíme sa štartovať a brzdiť liečivé city pre rozkvet super schopností – otvárame vstupnú bránu novej éry života
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre štart a cieľ cechu: A – liekom je úcta k blížnemu štartujem/š/ a tým otváram/š/ informačné pole k liečivému cechu života, B – liekom je úcta k sebe udržať informačné pole – liečivý cech života – sýpkami sú naši blížni, ktorí sú hladní po našich skúsenostiach
  4. 1 x 3. = dávam všetkému čas, všetko má svoj liečivý cech rozumu: A – naštartovanie citu, B – s citom svoj cech realizovať, C – liečivý certifikát citu poznania v rukách majiteľa, D – učiť, odovzdávať cit, krotiť divokosť – besnotu hystérie v človeku – hľadať a nájsť notu/y/ – prúd milosrdenstva, pre let tanca života
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, hľadať a nájsť noty milosrdenstva pre city certifikátu štartu a udržiavanie informačných polí, tým otvárame rozkvet liečivých cechov života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť