Kraľovanie v jednote

Kraľovanie v jednote je celistvosť človeka, psychika – duša je mágom a fyzika – telo je médium pre seba, rodinu, obec, kontinent, planétu Zem v spojitosti s Univerzum získať obživu – mannu života osobne alebo telepaticky: ,,Čo praješ druhým, praješ sebe“. Základom kraľovania pre mannu života je vnútorný pokoj, počuť psychiku – dušu – vnútorného mága ako komunikuje s bunkami – s telom – s médium. Kritika je vnútornou vojnou otroctva človeka žitia bez manny života, jasne vidíme a počujeme nespracované programy v sebe, v rodine, v obci, v štáte, na planéte Zem, kde vzniká zaznamenaný odpad – pád od Univerzum, sedem kroky života sú v ohrozený, stávajú sa smrtiacimi hviezdami.

Stíšením sa, vedome si harmonizujeme sedem kroky života, pre kraľovanie získania si manny: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou spomaliť proces – začíname tréningom čarovnej palice /mysle/ od seba.

 1. pros a ďakuj – vstúpiť do programu jednoty kde odmenou je manna života: myšlienkami slovami, skutkami, odbornosťou
 2. všetko má dokonalosť mannu – olympiádu – nebo – skúsenosť, aktivovanie siedmej čakry /prvý krok uvedomenia/
 3. všetko má svoje uchopenie – ukotvenie – podsvetie manny, /rušíme v sebe všetky prísahy: vedome, podvedome, dedične, karmicke/ dovolíme si – dovoliť si vstúpiť a vystúpiť z programu manny života kedykoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, ku komukoľvek pre získanie skúsenosti. Uvedomiť si, akú skúsenosť – cieľ cesty si práve vyberám. Poznávať nové a tým harmonizácie spoluprácu slobody pre mannu života: psychiky a fyziky, mág a médium, duša a telo pochopiť svoj originálny jeden celok ,,čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje“ /druhý krok uvedomenia/
 4. všetko má svoj čas, kým človek tréningom uchopí pevne žezlo vo svojich rukách, napomáha si s lúčom mága blížneho pri zapálení posvätného ohňa otvoriť si program manny života, dovoliť si byť jedným celkom slobody psychiky a fyziky, kde si spevňujeme svoju vlastnú statiku dvadsaťštyri hodín dennodenne /tretí vedomý krok/
 5. každé slovo má svoju horu – vrchol života, kráčame horou v troch častiach po šesť bodov: podsvetie, svet, nebo /štvrtý krok uvedomenia pre silu poriadku slova pre získanie posvätného ohňa – manny života/
 6. každý skutok je olympiádou funkčnej manny života – stať sa víťazom celistvosti, rozžiariť si štvrtú srdcovú čakru: psychiky – vnútorný šepot a fyziky – koordinovaný pohyb /piaty krok pre získanie charizmatickej chvíle – harmonický sex medzi psychikou a fyzikou/
 7. pozorovať jadro ako pracuje s mannou života, ponúka možnosti charizmatických chvíľ rozžiarením piatej čakry, oddýchnuť si, zužitkovať skúsenosť, človek sa nachádza v horných hodinách presýpacích hodín, túto chvíľu nazývame sabat, alebo nedeľa – siedmy deň odpočinku pre štart nových skúsenosti/šiesty krok poznania/
 8. presýpacie hodiny majú svoj časový poriadok ako planéta Zem v štyroch ročných obdobiach: myseľ – vzduch – sýpka – zima, slovo – oheň – siať – jar, skutok – voda – pestovať – leto, odbornosť – zem – žať – jeseň. Všetko kontrolujú hviezdy na oblohe slnečnej sústavy, ktoré sú našim satelitom. Otvorenie tretej čakry pre získanie manny pre pohyb tela. Všetko má možnosti, naši predkovia to nazvali ľahký a ťažkým hriechom. Ľahkým hriechom je detská zvedavosť – úcta k čomukoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek a kamkoľvek zharmonizovať slobodu psychiky a fyziky živiť sa mannou života a ťažký hriech – zanedbávať svoju dušu – mága pre svoje originálne médium – telo – fyziku stratiť, odpojiť sa od manny života

O čom bola stará doba? Stará doba bola o čiernej mágií – otroctva človeka, zanedbávaním vety: miluj svojho blížneho, ako seba samého, hľadaním vinníkov sme ničili posvätný ohňa – mannu života

Čo ponúka nová doba? Nová doba ponúka bielu mágiu – spojitosť s Univerzum, jesť prirodzenú Božiu mannu, ktorá sa nachádza v kolobehu života.

Dnešný dátum 13.02.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = každý pracuje s podsvetím – rovnakou výbavou, kde je ukotvený, uchytení rovnocenným základom života pre mannu života
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, spolu zapálime posvätný olympijský oheň – robota – koordinovaný pohyb s mannou života
 3. 3 x 2. = stíšme sa, pre zapálenie olympijského ohňa, ktorý sa rozhorí a vydá mannu života pri úcte ku komukoľvek, čomukoľvek, kamkoľvek a kdekoľvek
 4. 2 x 3. = daj všetkému čas, všetko má mannu života: ku komukoľvek, čomukoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek a kamkoľvek má sedem krokov k úspechu – mieru, ale aj k neúspešnej vnútornej vojne – spoliehanie sa na chrám Boží blížneho /ktosi, kdesi, kamsi ťa posunie, ale vždy je tam tvoja voľba – dovoliť si pozitívne myslieť – stavať – tvoriť, lebo je aktuálna druhá voľba – rúcať všetko, ako domček z karát/

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 13 – máš, alebo bojuješ za jednotu slobody psychiky a fyziky pre základné jedlo manny života získať ho: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou cez iskru svojho blížneho, spoznávať dokonalosť v tvorivosti, ktorú možnosť vyberáš? A. Kritiku – sebazničenie cez sedem smrtiace hviezdy/čakry/. B. Sebadôveru – prechod cez sedem krokov života – poznanie pohybu v siedmych čakrách
 2. 02 – stíš sa, rozpoznávaš ukotvené harmonické programy s mannou života
 3. 20 – vízia života je šiestou hviezdou prúdu toku energie presýpacích hodín: z minulosti si v prítomnosti a putuješ do budúcnosti so šiestym Božím príkazom: Nezosmilíš mannu života/20-14=6/
 4. 23 – plodnosť života – sú to zaznamenané charizmatické chvíle s mannou života v spolupráce: mysle, slovo, skutku, odbornosti ukotvené v deviatom Božom príkaze: nepožiadaš manželku blížneho svojho /duša je mág Adam – manžel – psychika a telo je médium Eva – manželka – fyzika 23-14=9/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť