Kostol človeka

Človek je kostol:

  • kostol – ok stvol /hľadám/š/ úctu k blížnemu/
  • sok Lot – kritizujem/š/ – spím/š/ v minulosti a tým zanedbávam/š/ nové pokrokové učivo, spúšťam/š/ síru Sodomy -Gomory
  • kos Lot – utekám/š/ – chránim/š/ si myseľ pred kritikou, hľadám/š/ nové nápady – spojenie s Bohom Univerzum

Čo sa skrýva za tajomstvom hĺbky slova ,,kalvária“?

Kalvária:

  • kal – špina na sebe, alebo na blížnom
  • vár – stíšim/š/ svoju myseľ na predpísaný čas adventu, pôstu a čas záučnej doby takzvaných ,,tri mesiace a čosi navyše“: 24x60x100 = 144000 minút ľudského života – stať sa vyvoleným pre učivo remesla, tak následne nájdem/š/ svoj obetný stôl – spojenie s otcom Bohom Univerzum
  • ia – somár, Ja, alebo Ty stojím/š/ pred bránou Božou ,,ponižujem/š/, povyšujem/š/“, stíšim/š/ sa pri otvorení a zatváraní brán Božích – daru dychu života

Čo sa skrýva za krížovou cestou?

Krížová cesta je spojená s mesiacom dvakrát po štrnásť zastavení: A – od nov po spln spoznávame nové pokrokové učenie v praxi života, kráčame hore kalváriou v takzvanom nádychu života, prijali sme poctu ,,učeň“ – nečúm, ale priúčaj sa, tak naberám/š/ skúsenosti, B – od splnu po nov máme ochotu odovzdávať svoje skúsenosti, takzvanú žatvu uskladnenia, prijali sme poctu ,,majster – maj ster“ – čistú slinu života

Dnešný dátum 30.11.2023 nás posilňujú páry čísel:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre dych života: A – nádych – detská zvedavosť – kresadlo ohňa, B – výdych – dospelosť – tlmič – ovládač ohňa /oheň je dobrým pomocníkom, ale zlým pánom/
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom: A – hľadám/š/, dávam/š/ úctu, B – nachádzam/š/ úrodu – lásku života
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa: A – pre úctu – nádych života, B – pre žatvu lásky – výdych života
  4. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas: A – pre otvorenie brán nádychu – rozhorenie ohňa iskrou, B – pre zatvorenie brán výdychu ohňa života – spracovaný spiací režim /pochopený výraz ,,Lotova žena“/. Nechaj mysľou všetko plynúť v plnej ľahkosti – nájdi spokojnosť – pokoj cností

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 30.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť