Kontroluje sa vízia u človeka

Dnes sa mi spája šiesta autosugescia so šiestou čakrou – tretím okom, ktorá je šiestou lekciou ,,Manuál života“. Šiesta autosugescia znie: ,,pre prijatie nového pokrokového slova – nápad“. Tretie oko v šiestej čakre kontroluje víziu života. Pozrime sa na nákres, viditeľného uchopenia skutku: Čítame v obrázku:

  1. autoritu človeka prezrádza biológia v praxi života zaplaveného informačným svetlom poznania citu v bode A
  2. biológia je overovaná dennodenným pôsobením zaplaveného svetlo poznania citu – tanca v praxi života v bode A, pre vodivé vytrvalé slovo v bode B, ktoré je zaplavené svetlom dejinami vytrvalosti života
  3. vytrvalé dejiny života sú dennodenným zaplaveným svetlom, kopírované v bode B, smerujúc k posilneniu jasnej mysle, kde sa nachádza bod C, ktoré je zaplavené svetlom v matematike múdrosti života
  4. múdrosť matematiky života je dennodenným zaplaveným svetlom jadra v bode C, ktoré je zaplavené svetlom podstaty učiva v jadre života bodom D
  5. učivo jadra života je dennodenným zaplaveným svetlom jadra bodom D, ktoré svetlom vyššieho Ja zaplavuje všetky druhy fyziky bodu E
  6. všetky druhy fyziky sú pod kontrolou vyššieho Ja dennodenným zaplaveným svetlom spokojnosti v bodu E, ktorá zaplaveným svetlom ovplyvňuje zemepisné kraľovanie bodu F
  7. kraľovanie zemepisu je dennodenná výživa zaplaveného svetla v bode F, ktoré zaplavuje svetlom chémiu poslania človeka v bode G

Vízia sa stáva tancom života – zhmotňovanie citu človeka, je šiestym Božím príkazom: ,,Nezosmilníš“ – svoj sen. Svoju dušu môžeš používať, len keď požehnáš druhým: ,,Čo praješ druhým, praješ sebe.“

Dnešný dátum 06.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami pre vývoj autorít: 3 x 0. = stály, pevný základ života,1 x 1. = si Božím dieťaťom, 3 x 2. = stíš sa, 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad.

Október nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,, VYTRVALOSŤ“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková

Vytlačiť Vytlačiť