Konečne vyhrá poctivá práca u každého človeka?

Každý človek pre seba vyhrá statiku. Statika je kríž, hygieny inteligencie človeka: myseľ, slovo, skutok, odbornosť.

Prvá svetová vojna, bola ľudom vyhraná, pre ľud. Prvá svetová vojna sa zaradila v stĺpčeku tabuľky pod názvom myseľ, nádej, zima, spasiteľ… . Vráťme sa ku kľúčovému slovu prvej svetovej vojny -Buržoázia. Koľkí ľudia v mysli uviazli a chytajú sa bludu prvej svetovej vojny vo svojej mysli? Ich myseľ zamrzla v časopriestore. Nepodarilo sa im prežiť zimu. Pre tých, čo zmýšľajú pozitívne, držia sa slova nádej, zvíťazili nad zimou, aby zvíťazili nad šialenstvom rozumovo chorých ľudí. Vyhrajú druhýkrát príchod spasiteľa, prvú svetovú vojnu pre každého človeka: „Pozitívna myseľ.“

Druhá svetová vojna, bola ľudom vyhraná, pre ľud. Druhá svetová vojna sa zaradila v stĺpčeku tabuľky pod názvom slovo, viera, jar, Ježiš … . Vráťme sa ku kľúčovému slovu druhej svetovej vojny – Fašista. Koľkí ľudia v diskusii uviazli a chytajú sa bludu, druhej svetovej vojny pri svojich diskusiách? Ich slová človeka mrazia, zamrazujú neobmedzený časopriestor pokroku. Pre tých, čo rozprávajú pozitívne, vítajú novú jar, držia sa slova viera, aby zvíťazili nad prázdnymi sľubmi. Vyhrávajú druhýkrát príchod Ježiša, druhú svetovú vojnu: „Pozitívne slovo.“ Slovo robí človeka.

Tretia svetová vojna, jadrová a chemická. Potrebuješ ovládať svoju chémiu – svoje emócie, od boha dané, aby si jadro bunky aktivoval vo svojom tele, aktivuješ svoju dušu. Tak obhájiš kľúčové slová v stĺpci skutok, láska, leto, Kristus… . Vráťme sa ku kľúčovému slovu tretej svetovej vojny – Obhájiť Mier. Koľkí ľudia vymýšľajú, chytá sa ich blud, tretej svetovej vojny pri svojich výkonoch? Ich skutky mrazia, zamrazujú neobmedzený časopriestor pokroku. Pre tých čo zvíťazili nad svojou pohodlnosťou, zamilovali do svojej práce, držia vo svojich rukách slovo láska, zvíťazili, naplnili sľuby prinášajú rozkvitnuté leto pokroku. Sú zodpovední za svoje myšlienky, slová, skutky. A slovo sa skutkom stalo.

Si zaradený do štvrtej vojny s názvom svetový MIER? Máš pozitívne myšlienky, slová, skutky. Zaradil si sa do stĺpca odborník, život, jeseň, Mesiáš … . Vráťme sa ku kľúčovému slovu štvrtej svetovej vojny- Mier. Koľkí ľudia vymýšľajú chytá sa ich blud, keď majú ukázať pokrokovú receptúru? Ich učenie mrazí, zamrazujú neobmedzený časopriestor pokroku. Pre tých čo rady prijímajú, delia sa, odovzdávajú životné skúsenosti, žijú v neobmedzenom časopriestore. Disponujú s príjmovou a výdajovou energiou v neobmedzenom časopriestore. Slávia jeseň, zber úrody.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť