Kolobeh života

Všetko zrelé žije v kolobehu života. Cudzopasný – kritický – neprajný – sebecký – pyšný človek žije z cudzieho organizmu, tak ako žije imelo. Výstižne povedané: „Dajte mi ľudí, a ja to urobím“ – človek potrebuje ľudí ako chňapadlá pre svoju realizáciu. Vytvára len svoju predstavu, nebrúsi sa blížnymi – neštiepi sa. Človek, ktorý nerozumie situácii, neprešiel kolobehom života, nemá vytvorený vštiepený cit, je to výroba mŕtveho skutku, človeka – zombie. Má svoju pravdu, ktorá nemá vštiep – je plánka, vytvorí a vytvára si priestor pre zotrvanie: nehovoriť pravdu, klamať, kŕmiť blížnych, blížneho zavádzajúcimi informáciami, to znamená blížnemu amputovať myseľ: Zima človeka. Hovorí sa: dôveruj, ale preveruj, ináč si amputovaným slovom – nezobudil si novú Jar života. Následne sa nemôžeš koordinovane hýbať svojím, alebo cudzím zavinením, lebo máš zastavený pohyb kvantovej fyziky, kmitočty uleteli ako včely, zanedbal si vetu: „a slovo sa skutkom stalo“. Dobrovoľne, alebo nasilu si čiastočne človek amputuje svoje telo, určené pre pohyb, lebo sa živí: klamstvom, lenivosťou, zavádzaním pravdy, neinformovanosťou, stratenou sebaúctou, neznalosťou kvantovej fyziky pre kmitočty, ktorá nevedomosť neospravedlňuje – človek si dobrovoľne nechal uletieť včely. Osobné kmitočty človeka zostali bez včelej kráľovskej mysle slova jazyka, nepočuť v danom človeku Božiu pravdu Univerzum. Dáva sa čiastočne amputovať svojim zavádzajúcim blížnym, tak stráca kráľovnú kmitočtov, a následne pre nedostatok informácií, ktoré tvoria kmitočty, uschne ako strom, to je amputovaný skutok: Leto života. Tak vzniká, vytvorí sa nezrelý amputovaný človek, ktorý stratí odbornosť, je odpojený od Boha Univerzum, dobrovoľne si amputuje Jeseň života – stratí žatvu života, spadne v boji bez kmitočtov kvantovej fyziky, ako domček z kariet.

Buďme múdri, kmitočty kvantovej fyziky si potrebuješ vymodliť stíšením, naštartuješ programom podľa svojho výberu: kohút a vajce – život bez Boha Univerzum – vštiepené bludy života, alebo programom podľa svojho výberu: strom poznania – život s Bohom Univerzum – vštiepená Božia pravda. Dávajme si pozor na ľudí, ktorí žijú ako imelo. Títo ľudia vedome, dobrovoľne odišli od stromu poznania a stali sa kohútmi. Veta: „miluj svojho blížneho, ako seba samého“, týmto ľuďom nič nehovorí, stali sa zradcami, aby ničili vajce života: žiaru blížnych, ktorí bezhranične veria svojim blížnym, preto dávajú zelenú takýmto ľuďom, ktorí žijú podľa vzoru kohút a vajce života, ľuďom odpojených od Boha Univerzum a žijú ako imelo z ľudí, ktorí im bezvýhradne dôverujú. Vždy prekrúcajú slová, aby našli novú obživu pre svoje klamstvá – pevne sa uchopili ako imelo na strome, lebo nezažili charizmatickú chvíľu spojenia s Bohom Univerzum, stratili pevnú zem pod nohami, korene svojho života.

Kto zažil charizmatickú chvíľu, už chce byť vždy milovaný, používať milosrdenstvo Boha Univerzum (dokonalý internet), preto potrebuje vedieť- uvedomiť si, že nesmie podstúpiť amputáciu mysle, že treba hľadať riešenia, stíšiť sa, meditovať, je to zima a zimné obdobie trvá tri mesiace: stíš sa, dávaj tomu čas. Biblia hovorí, že každý človek je tvorivým – vyvoleným, každý človek, keď tomu dá čas stoštyridsaťštyri tisíc minút, čo znamená sto dní, klope na neriešenú situáciu – hľadá riešenia, naštartuje svoj rozum, obnoví kvantovú fyziku v sebe kmitočtami pre svoju zdravú, s Bohom spojenú myseľ. To isté platí pre drevený jazyk, prejdi tréningom jazyka, aby si sa vedel vyjadrovať, „nedaj si amputovať jazyk svojim okolím“- nesúď, neurážaj sa, nezáviď, nežiarli, prekonaj strach, len pomaly trénuj, používaš kvantovú fyziku pre pohyb kmitočtov, aby ti kmitočty obnovili pohyb jazyka. Biblia hovorí, že každý človek je tvorivým – vyvoleným, keď dá tomu čas stoštyridsaťštyri tisíc minút, čo znamená sto dní, klope na nepochopenú situáciu svojim rozumom – hľadá riešenia, štartuje svoj jazyk, aby mu správne artikuloval, používa Boží zázrak: kvantovú fyziku pre kmitočty. Pri väčšom poškodení jazyka, opakuj rehabilitáciu jazyka viackrát, len pri totálnej amputácii, jazyk už nenaštartuješ – neveríš v dokonalosť Boha Univerzum, nemáš znalosti o kvantovej fyzike, zabil si v sebe kmitočtovú kráľovnú pre novú Jar, to je Boží záznam odpojenia DNA – vytvorená púšť v tele človeka – uletené včely: kvantová fyzika nemá kmitočty, uväznila svetlo života – pre nové vodivé nápady tvorivosti. To isté platí pri tréningu remesla, dávaj pozor, kto ti ukazuje, ako je na tom psychicky, aby ťa nezlomil na svoj obraz. Trénuje tvoju osobnosť pre rozkvet v čomkoľvek, rozvíjaním tvojej osobnej tvorivosti a zanechá svoju stopu života. Až človek má zlomenú, amputovanú psychiku i jazyk, nevie inteligentne hovoriť, ale môže vedieť čistú automatickú prax vo svojom odbore – profesii, zotrvaj, uč sa pri ňom istý čas, kým sa naučíš od neho zručnosti, aby si zacítil zrelosť života, prežil charizmatickú chvíľu v každý deň svojho života, tak si aktivuješ kmitočty míľovými krokmi spojenia s Bohom Univerzum, pre odbornosť, zrelosť, šťavnatú žatvu života. Tak zvládneš kolobeh života: myslieť, rozprávať, urobiť, ukázať.

Učme sa žiť modernému životu novej doby s kvantovou fyzikou, s kmitočtami svetla v kolobehu života, ktoré nás spájajú s Bohom Univerzum, aby sme používali tvorivú myseľ – zimu – Božiu sýpku človeka, tak následne prichádza slovo – jar, pre nové siate druhy semená kmitočtov, rastu pestovania človeka. O všetkom, čo sa povie, alebo povieme, sa treba postarať pre plodnosť naplnenia situácie: slovo robí človeka – zdravé, funkčné, plodné kmitočty tela, tak ako o malé práve novonarodené dieťatko, vtedy sa v tebe overuje cit pravdy opravdivej lásky – prichádza prax, skutok – leto pestovanie človeka, aby sa stal človek odborníkom a odovzdával vychytané, vštiepené remeslo v plnom rozkvete, overené so svojimi žiakmi, ktorí chcú žiť pokrokovo v mieri, v rozkvete v rajskej záhrade ako zrelý, šťavnatý plod – zdravá NANO častica pečene.

Vždy v každom vzťahu, v každej situácii bude vidieť a počuť, kto, a v ktorej oblasti je človek amputovaný – živá zombie života. Preto sa zomknime vnútri vo svojej mysli, aby sme spracovali materiál pokroku – svoju nespokojnosť, použijeme vetu: „miluj svojho blížneho, ako seba samého“, pre kvantovú fyziku, pre funkčné, plodné, zrelé kmitočty:

 1. pre seba samého,
 2. pre rodinu
 3. pre okolie
 4. pre školu, pre získanie nových informácií, získať míľové čižmy – poznatky života
 5. pre pracovisko, kde žiješ, odovzdávaj a prijímaj nové informácie, tak kráčaš míľovými krokmi vpred
 6. pre funkciu, rozpoznávaj míľové čižmy od skrachovaného, skorumpovaného, bezcitného človeka
 7. pre schopný, prosperujúci, moderný a tvorivý štát,
 8. pre planétu Zem
 9. pre pevný, silný, funkčný orgán prepojený s mimozemskou civilizáciou, pre pevnosť jadrovej fyziky, funkčných svetelných kmitočtov pozitívnej mysle

Človek sa rodí ako inteligentná bytosť, dokonalá NANO častica, ktorá sa obsluhuje sama, svojim výberom, podľa vzoru kohút a vajce – deštruktívnym programom, alebo podľa svojho výberu stromu poznania – produktívnym, tvorivým programom. Buďme silní a zahrajme sa s názvami pre vojenské hodnosti, aby nám celá Božia armáda slúžila pre vesmír ako zrelá šťavnatá NANO častica pečene.

Hráme sa s odkazom Slovenského národa, našich vzácnych tvorivých predkov:

 1. armáda = Adam ra, každý človek rad radom je Adamom pre spoločnosť na planéte Zem, je plodnou, alebo neplodnou NANO časticou pečene
 2. vojak = Ja kov, každý človek je vodivý pre kvantovú fyziku, pozitívnym myslením produkuje kmitočty, zdravú výživu, pre pevnosť orgánov, svalov v tele človeka. Vojak – Jav OK = Súhlasím s Božím javom Univerzum.
 3. prezident = prežiť deň, každý si potrebuje sám zvoliť a žiť charizmatický deň, každý sa sám napája priamo na Boha Univerzum
 4. premiér = pre mier ´, kráčať za svetlom pozitívnej, pokrokovej mysle

Vyhraj sa s každým slovom vojenských hodností, je tam odovzdaná múdrosť života našich slovenských predkov, keď si pravým Slovákom, nájdeš tam kolísku pohladenia pre prítomnú chvíľu od našich vzácnych predkov, ktorí mali a majú srdce na pravom mieste.

Kolobeh života si vyžaduje od človeka zastúpenie v štyroch smeroch vytvorenej diaľnici Boha Univerzum, od bunky do srdca, od srdca do bunky: mať zdravé, čisté, voľné, pevné žily v tele človeka pre jasné životné ciele, je to malý okruh z jedného krvného systému. A koľko systémov v sebe nosí človek pre zdravú harmóniu tela? Malé okruhy štvorprúdových ciest si môžeme naštudovať v odbore medicína. Veľké okruhy ciest orgánov s NANO časticami mimozemšťanov dokorán otvárajú dvere novej doby, pre zdravé, pevné orgány tela. Naša slnečná sústava je jedna veľká NANO častica pečene a ľudia žijúci na planéte zem sú v nej mikročastice pečene pre vesmír a vo vesmíre máme veľké neznáme galaxie s minozemšťanmi, pre pevnosť ostatných orgánov a mimozemské bytosti pre nás tvoria pevné mikročastice ostatných orgánov tela pre kompletizáciu všetkých orgánov tela.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť