Kedy sa máš rád, oslavuješ svoju plodnosť života

Človek k poznaniu potrebuje poznať kľúčové slová, aby preveril sám seba. Koľko máme v sebe buniek? Na to máme odborníkov, čo sa tomu venujú. Ja som sa od začiatku, až po prítomnú chvíľu venovala jednej, jedinej bunke, z ktorej vznikol človek. Človek k svojmu vzniku potrebuje spermiu, ktorú naši predkovia nazvali kríž a vajíčko. Túto spermiu naši predkovia nazvali duša. Plodné vajíčko zotrvá v maternici, kým sa nestáva samostatná originálna jednotka. Celá web stránka www.immanuel.eu, je práve o spermii – všetko, čo sa delí na štyri časti tvorí krížne cesty, kríž. Kríž je štvorcipá hviezda.

Všetko je o vajíčku, ktoré sa delí na žĺtok, bielok, blanu a škrupinu. Poznávať žĺtok nám pomáha päť- cipá hviezda, ktorá má tri rôzne pohyby, tri lekcie. Prečo päť- cíp? Päť- cíp používa tabuľky kľúčových slov, kde sa všetko delí na päť časti.

Bielok nám pomáha poznávať šesť- cíp, všetko, čo sa delí na šesť, sedem, desať a dvanásť časti. Bielok života má štyri častí.
Blanu života nám pomáha pochopiť všetko, čo sa delí na štrnásť časti. Blana života má názov vynálezca pokroku.
Škrupinu života nám pomáha pochopiť všetko, čo sa delí na štrnásť časti. Škrupina života má názov podnikateľ života.

Kedy sa máš rád, si víťazná spermia?
Nachádzaš v sebe mier života štyrikrát? Všetko, čo sa delí na štyri časti. Si pre seba základom, krížom – víťaznou spermiou, tvoríš v sebe kolobeh života.

Ponúkam zopár kľúčových slov: tabuľky
1. myšlienky – zima – sýpka – vzduch – duchovný vodca – nádej – príjmová kancelária
2. slová – jar – siať- oheň – politický vodca – viera – projektová kancelária
3. skutky – leto – pestovať- voda – lekár špecialista – láska – realizačná kancelária
4. blížni – jeseň – žať, zberať úrodu – zem – revízor, prevencia – život – nekonečný časopriestor

1. Tvoja myseľ nesmie ponižovať, ani vyvyšovať. Ponižovaním podchladzuje základ, sýpku života, povyšovaním sa uvarí v základe, v sýpke života. Kapacitu rozumu si znehodnotil. Myseľ vytvára čas a priestor pre vzduch, realizovať sa. Pros, aby si mozog používal, ďakuj, aby ti mozog mohol slúžiť.
Ako sa dá dobrú myseľ vymodliť? Stvoriteľ nám dal každodennú meditáciu, ktorú voláme spánok. Večer prosíš, užívaš dar emóciu nie, aby si dokázal prijať sám seba aj originálnosť svojho blížneho a ráno si požiadavku opakuješ.

Večer poďakuješ, užívaš dar emóciu áno, aby si dokázal prijať milosrdenstvo Ježiša Krista. Čo pre laika znamená, možnosti rozkvetu radosti, aby nastala rutina života. Potvrdená zdravá inteligencia človeka a ráno požiadavku opakuješ.

2. Tvoje slová sú posvätné, diktujú ti kroky života. Podľa slov žiješ sám, osvojujú si slová tvoji blížni. Slovo je posvätné, všetko klíči ako v jari. Pros za posvätné slovo, aby si si vedel predstaviť pohyb slova, svoje telo rozhýbal. Ďakuj za posvätné slovo, aby tvoje telo malo čas na oddych.
Slová ponižovania, človeka zmrazia. Tuhnú mu svaly. Slová povyšovania, človeka uvaria. Narušia imunitu, človek vyhorí. Preto pros, aby si seba, alebo blížnych vedel pochopiť, prijať svoju originalitu, prijať blížneho originalitu. Človek si nalieva múdrosť sám, alebo mu niekto múdrosť vymodlí.

Ako sa dá múdrosť slov vymodliť. Požehnáš si troma krížmi aktuálny pohyb svojich zmyslov. Rozmýšľaj tak, aby sa s tebou mohli tvoji blížni hrať. Aktivuješ svoj rozum napájaš sa na zdravú maternicu života a hmat, cit v rukách, kde práve stojíš. Aktivuješ svoj kríž, svoju osobnosť.
Pozeraj tak, aby ti voňalo. Aktivuješ nové poznanie. Aktivuješ svoju tvár.
Počúvaj tak, aby ti chutnalo. Aktivuješ svoju spokojnosť, vrchol poznania.
3. Skutky, sú prevedené posvätné slová. Človek potrebuje myseľ, slovo mať na jazyku, aby telo robilo koordinovaný pohyb. Pestovanie semena. Osláviš prvý máj, sviatok práce. Sviatok pohybu tela.
Modlitba za koordinovaný pohyb. Venuj sa činnosti dennodenne aspoň pätnásť minút, stane sa s teba odborník v danom smere.
4. Blížni sú revízori, prevencia žatvy, zberu zrelosti víťaznej spermie. Prijal si svojho blížneho? Koho si opovrhoval, tvoj mozog nenačítal novú pokrokovú informáciu, tvoj mozog zamrzol. Koho si vyvyšoval tvoj mozog sa prepálil, zaťažil, spálil si svoju originalitu. Blížneho originalita zostáva neodhalená.

Modlitba za blížneho. Venuj svojmu blížnemu minútu času, aby si ho vypočul v nekonečnom čase, priestore. Hľadaj riešenie, nájdeš nový projekt. Hľadaj možnosti, nájdeš rozkvet, revolúciu v odbornosti. Možnosti, nám predstavuje obraz milosrdenstvo Ježiša Krista. Mysľou kráčať nekonečným časom, priestorom, kde lúč nachádza naslovovzatého odborníka, ktorého vidíme a počujeme ako na televíznej obrazovke. Mozog nepozná čas, hľadá priestor, kde človek rieši a nachádza možnosti v rutine života.

V Bardejove 01.05.2019

S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť