Každý je strojcom svojho šťastia

Všetko má odbornosť – autoritu rozumu – vyššieho Ja, všetko má svoje miesto, preto riešme situácie včas, uvedomením, stíšením otvárame informáciu pre poznanie slova. Patričnú úctu dávajme sebe a blížnym, všetko má vrchol spokojnosti, ktorá je úsečkou charizmatickej chvíle, tvorí cestu života. Rozpoznávajme, kde sa robota začína a kde končí. Sústreďme sa v prítomnej chvíli, mysľou načúvame svojmu vnútru s porozumením, dušu – svetlo života aktivujeme mysľou požehnávaním blížneho a situácie, tak formujeme sprievodné informačné poznanie slova, ktoré je praxou života, skúsenosťou sa brúsime na odborníka. Zdravý odborník je vysokým napätím, preto sa delí s odovzdávaním svojich skúseností získaných svojím poznaním, ktoré sú jeho rozvodňami. Bez rozvodní vysokého napätia sa stáva silou pre bezmocnosť, všetko zmetie plnou silou, padne na kolená. Máme možnosť čítať z obrázka, ako prúdi energia z bodu A do bodu G v siedmej čakre:

Z tabuľky som vybrala dve verzie z mnohých, poďme pekne po poriadku:

  1. Informácie nasýtené vytrvalým svetlom poznania sú dejinami každého človeka, rodiny, obce, národa na planéte Zem – bod A
  2. Informácie nasýtené vytrvalým svetlom poznania píšu nové dejiny – bod A, praxou prijímame nové svetlo pôsobiace na biológiu človeka – bod B
  3. Prax nasýtená informačným svetlom poznania je biológiou – bod B, tvorí informačný priestor pre nové uvedomené zhmotnené poznanie tvorivého zemepisu pre kraľovanie v bode C
  4. Rešpekt pred zhmotnením poznania je zemepisom – spravodlivým kraľovaním v bode C, všetko je skúška správnosti použitej matematiky múdrosti – bod D
  5. Spravodlivosť použitej skúšky správnosti matematiky je múdrosťou bodu D, všetko je fyzika kontrolovaná vyšším Ja v bode E
  6. Stály tlak kontroly fyziky vyššieho Ja je bodom E, je chémiou poslania v bode F. Čo robí tvoja chémia poslania? Má spracované emócie?
  7. Čistota vyváženého úmyslu je chémiou poslania, tvorí mierové podmienky v mysli, kde je bod F, učivom života posilňujeme zdravú funkčnosť jadra človeka – bod G

Dnešný dátum 07.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami pre vývoj autorít: 3 x 0. = stály, pevný základ života, 1 x 1. = si Božím dieťaťom, 3 x 2. = stíš sa, 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni

Siedmy Boží príkaz znie: ,,Nepokradneš“ zdravý rozum, len prijatím svojich blížnych svojou vyváženosťou obhájiš zdravú psychiku.

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.10.2022

Konzultanti: Mária Mihaliková, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť