Kain a Ábel v živote človeka

Zlo a dobro je štartom a cieľom pre cesty života. Kedy nás v živote ovplyvňuje stopa Kaina a Ábela? Koho nájdeme na štartovacej dráhe a koho sme našli v cieli pre olympijský výkon človeka? Príklad nájdeme v kolobehu života:

  1. /zima/ myseľ štartujem/š/ s Kainom – nespokojnosť, v cieli nachádzam/š/ Ábela – spokojnosť
  2. /jar/ slovo štartujem/š/ s Kainom – nespokojnosť, v cieli nachádzam/š/ Ábela – spokojnosť
  3. /leto/ skutok štartujem/š/ s Kainom – nespokojnosť, v cieli nachádzam/š/ Ábela – spokojnosť
  4. /jeseň/ odbornosť štartujem/š/ s Ábelom – spokojnosť, v cieli nachádzam/š/ Kaina – nespokojnosť

Každý prorok má hĺbku života – semeno nádeje, rozširovať si obzor – cestu života. Dôležitou súčasťou je úcta – viera, túžba po čistote – čistého diamantu v dychu života, ktorá udržuje – otužuje vo mne/v tebe/ lásku.

Dnešný dátum 22.02.2024 /22. február 2024/ nás posilňuje šírka vedomej cesty, ktorú merajú Kain a Ábel

  1. 2 x 0. = pevný základ mantinelov cesty života: ,,pros – Kain a ďakuj – Ábel“
  2. 5 x 2. = stíšim/š/ sa, všetko má začiatok a koniec, pozerám/š/ vedome na štyri fázy kolobehu života
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, vo všetkom hľadám/š/ dokonalosť, všetko má začiatok a koniec, ráno a večer, všetko má predpísaný kolobeh na planéte Zem: slnko, mesiac, deň, slnečná sústava, ovplyvňujú takzvaný čas – vegetáciu, kde sa každý svojou vytrvalosťou dopracuje k poznaniu Božskej dokonalosti

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.02.2024 /22. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť