Ježiš Kristus prichádza prvýkrát na svet

Žijeme v časoch sviatostí obnovy SVETLA vo vodách s duchom svätým, kohokoľvek, kdekoľvek, kamkoľvek, kedykoľvek, čokoľvek, odpájam/š/ sa od celebrít zo všetkých zotročených časopriestorov v prítomnej chvíli tu a teraz: ,,Dnes je 01.04.2023, /povedz si aktuálny deň v ktorom žiješ/ som, si spojený s Univerzum.

Obrázok, kolobehu života a rovnodennosti pri stvorení podsvetia, nám pripomína ôsmy Boží príkaz: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“.

Človek je ukotvený, disponuje s ťažiskom statiky ako loď:

 1. ,,Miluj boha – koreň života“ – loď
 2. Miluj blížneho – korene života – prvé ťažisko – prvý príchod Ježiša Krista
 3. Miluj seba – korienky života – druhé ťažidlo – druhý príchod Ježiša Krista

Miluj svojho blížneho, ako seba samého, čítame s obrázka, dotýkame sa koreňov života v kolobehu života. Všetko má svoje cykly:

 1. deň má celok: 24 hodín plaziaceho sa hada
 2. deň delíme na: deň a noc
 3. deň má štyri fázy: noc, ráno, deň, večer
 4. Mesiac má štyri fázy
 5. rok á štyri fázy
 6. slnečná sústava s Plutom zanecháva stopy fáz každých cirka 250 rokov hovorí o tom história
 7. aké fázy má slnečná sústava? Počuť takzvané celebrity hovoriť 12 000 rokov …, z prepočtu môjho je to cirka 24 000 rokov obežnej dráhy v Univerzum veľkého plaziaceho hada.

Prešlo cirka 2000 rokov, od spojenia veľkých udalosti, kde sa máme posúvať ešte hlbšie, vidíme jasne priestor ešte na uchopenie jedného kruhu:

 1. včera sme mali: koreň života – miluj Boha
 2. dnes máme korene života – miluj blížneho
 3. zajtra korienky života – miluj seba

Dnes prvý apríl predvečer Kvetnej nedele nás napomína, kresadlo života, miluj blížneho, je to odkaz z pred 2000 rokov

Boh Univerzum posiela svojho syna Ježiša Krista na svet, kruh sa nám objavil v podsvetí, čo je to korene života: ,,Miluj blížneho, ako seba samého“. Na obrázku vidíme okružnú cestu: kolobehu života s rovnodennosťou života: ,,Ráno nesľubuj večer a večer nesľubuj rána“ Slovo je ráno a večer je odbornosť nachádzame vysvetlenie v tabuľkách. Slovo je ako osa, ktorá keď pichne, žihadlo si berie zo sebou, ale skutok ako včela, ktorá pichne, zanecháva žihadlo na mieste vpichu a zomiera.

Dnes 01.04.2023 sa posilnime:

 1. 3 x 0. = pevný základ života, je to koreň človeka ,,včela OK“ – miluj blížneho
 2. 1 x 1. = rešpektuj kolobehy života rôznych cykloch požehnávaním pre poznávanie nových vôni života vo svojich blížnych, je to boj o svoju existenciu zapálenie svojho osobného ohňa duše – psychiky, aby fyziky sa koordinovane pohybovala: som, si Božím dieťaťom
 3. 2 x 2. = každé vpichnutie /emócie/ zanecháva kompas života, stíš sa
 4. 1 x 3. = všetko má možnosti s rovnocennosťou, daj všetkému čas
 5. 1 x 4. = všetko má rovnodennosť pre otca slovo a matku skutok v plodnosti života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť