Ježiš Kristus prichádza druhýkrát na svet

Obrázok, kompas života/kríž/ a 24 hodín dennodenne je s nami ,,plaziaci sa had“ pri stvorení podsvetia – stromu poznania, nám pripomína deviaty Boží príkaz: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“ – telo

Čítame z obrázka: druhý príchod Ježiša Krista je postavený na deviatom Božom príkaze: Nepožiadaš manželku blížneho svojho. Zo stromu poznania hovoríme o korienkoch života. Tretí kruh nás napomína: máš kompas života 24 hodín dennodenne? Je to malá okružná cesta života dňa mojej, tvojej počutej tvorivosti s funkčným kompasom života.

Dnešný dátum 02.04.2023 nás posilňuje.

  1. 3 x 0. = pevný základ v koreňoch života: prvý kruh – miluj Boha – koreň života, druhý kruh – miluj blížneho – korene života, tretí kruh – miluj seba – korienky života
  2. 3 x 2. = stíš sa, pomaly vnímaj: okolo pásu, opasok Jánošíka
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas: v ktorú stranu sa viazane opaska otočilo, kde hrá drevený hudobný nastroj /odbornosť/
  4. 1 x4. = pre plodnosť života: započuť v sebe nebeskú hudbu a tanec

Pozri článok: Opasok Jánošíka, písaný v tento deň

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť