Jeden za všetkých, všetci za jedného.

Človek je znovu na prvopočiatku, kde stvoriteľ sveta ľudu odovzdal moc pre sebaovládanie, za známych podmienok. Miluj svojho blížneho, ako seba samého. Udržať si zdravie, šťastie, psychickú pohodu.

Vyberajte si s možnosti:

1. Ľud sveta má možnosť používať silu, ktorú vložil Boh do vienka človeka:

A: Buď božím dieťaťom- učíš sa pokroku. Obhájiš zlatú korunu života.

B: Buď božím majstrom, anjelom života. Odovzdávaš učenie svojim blížnym. Obhájiš v sebe diamantovú korunu – zdravú bunku, v zdravej DNA.

2. Ľud sveta sa dá zaočkovať, rozbije si DNA, na tisíc rokov zastaví, naruší Boží systém. Stane sa z človeka zviera, ktoré nevie myslieť, používať rozum, používať dušu, dokonalý internet. Zmení sa na zviera, ktoré chce v danej situácii prežiť, ale ďalšia situácia už bude osudná – fatálna – smrteľná. Hnev, zlosť, krivda…, vráti človeka späť na cestu – trasu, trestu Babylónskej veže. Rozdelí ľudí na kasty. Po vakcíne padne aj boží zákon. Miluj svojho blížneho ako seba samého.

Hľadaj ľudskosť, zdravú DNA pre zdravý ľudský rozum.

V Bardejove 19.10. 2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť