Je čas prijať v sebe Ježiša Krista

Čas s časom sa zišiel. Vieme, kedy prácu – situáciu nepoznáme, začína nám nový čas, a kedy sme všetky zákutia situácie vychytali, vtedy sa končí čas, sme vedomí. Dnes je biela sobota: Kristus svetlo svetla! Poďme sa vedomé zoznámiť so situáciou, kedy Ježiš Kristus na kríži zomiera a prečo. Túto situáciu mali pochopenú naši predkovia, že Veľká noc sa slávi po splne mesiaca novej jari, má to svoj význam, odhaľuje to učivo v ôsmej, deviatej a desiatej lekcii Manuál života. Keď sa povie: „Poďme sa na kríž ukrižovať“, alebo „zoberme svoj kríž na svoje ramená“, znamená to, použiť sedem autosugescií z tabuliek, podľa kolobehu života. Kolobeh života v človeku je myseľ zima, slovo jar, skutok leto a odbornosť jeseň života, tak vyzerá kríž – ľudský kompas – statika – hormonálny systém – a tak ďalej. Vždy je to to isté, točíme sa dookola poznávaním. Z nevedomého človeka, robíme vedomého človeka podľa kolobehu života. Dnes zmeníme nové pokrokové autosugescie na staré, ktorými sme sa zoznamovali dve tisícročia v kostoloch a na kalvárii. Najprv sedem autosugescií, z ktorých sa stavia kríž = statika, kompas, hormonálny systém a tak ďalej.

 1. Pán Ježiš je na smrť odsúdený: nevedomosť mysle, slova, skutku a odbornosti človeka prezrádza, že človek je Božie dieťa, som božie dieťa
 2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia: Boh nás volá prijať nové slovo v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, preto sa stíšime v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, hľadáme oheň svetla života
 3. Pán Ježiš prvýkrát padá pod svojím krížom: v tichosti načúvame svojmu vnútru, aby sme zapojili všetky zmysly pre myseľ, slovo, skutok a odbornosť, tak sa posilnia všetky orgány, aby sme cirkuláciu svalov cez inžinierske siete (nervový, svalový, tráviaci, krvný, lymfatický a iné) zapojili do pohybu, tak sa spustí zabudovaný systém, všetkému dávame čas
 4. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou: slovo založené na pravde je plodnosť života v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza
 5. Šimon Cirenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž : keď prichádza k nedorozumeniu, k nepochopeniu, pripomína Boh Univerza každému práve túto situáciu „miluj svojho blížneho, ako seba samého“, zvládneš piatu autosugesciu v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza pre prijatie blížneho
 6. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej otlačí svoju svätú tvár: Boh Univerza ti pre tvoju zvedavosť, odhalí tajomstvo, prichádza nový pokrokový nápad, vyriešiť excelentne situáciu v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – znak spojenia s Bohom Univerza
 7. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom: človek rozpálený svojou detskou zvedavosťou, sa stretol s Bohom Univerza, chcenosťou zvedavého mysliaceho človeka, lebo Božie slovo žije sedem dní v týždni v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza. S týmito siedmymi bodmi – autosugesciami pre zdravú statiku, ktorá je základom pre pružný život – kráľovské napredovanie človeka človekom, Bohom Univerza je postavený zdravý základ pre všetky smery realizácie remesla profesie života.

Otázka znie: „chceš kraľovať?“ Boh Univerza nad všetkým drží ruku, čo je posvätné – inteligentné, zmarí aj najväčšie zviera, uloví ho ako mamuta, pre plytkosť života. Keď sme prijali zdravý základ plavbu s Noemom, zvládli sme tri lekcie života, overili sme si Božiu dokonalosť. Poďme sa pozrieť na korunu života, lekcie štyri, päť, šesť, sedem poprepletané autosugescie od čísla osem po štrnáste zastavenie s Ježišom Kristom, rozžiareným svetlom ľudského rozumu – tŕňová koruna človeka, aby srdce mohlo bezchybne žiariť vo svojom výkone.

Štvrtá lekcia s korunou života cez krížovú cestu: Otec 10,12,8 zbúraná krížová cesta, autosugescia z krížovej cesty. Matka 11,9,13 zbúraná krížová cesta, autosugescia z krížovej cesty, aby sme dosiahli 14 zbúranú, stratenú krížovú cestu, autosugesciu – hrob z krížovej cesty, život človeka postavený na siedmych bodoch tvorivého týždňa:

 1. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty (10) – pravdivosť vytrvalosti učenia obhájeného v praxi
 2. Pán Ježiš zomiera na kríži (12) – plná sebadôvera svetla – spojenie s Bohom Univerza
 3. Pán Ježiš napomína plačúce ženy (8) – telo človeka je ako hlina, ktorá plodí to, aký príkaz (myšlienka na čokoľvek) v sebe nosí sám človek, tomuto príkazu hovoríme (myšlienka na čokoľvek) zákazka života
 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž (11) – vytrvalý človek obhajuje presnosť olympijského výkonu
 2. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom (9) – vždy sa prejaví múdrosť života
 3. Pána Ježiša skladajú z kríža (13) – poriadna robota sa chváli sama, je to známka inteligentného človeka

Dosiahnuť slová: Pána Ježiša pochovávajú (14) – zdravý človek psychicky a fyzicky rozžiari deň svojou aktivitou

Piata lekcia s korunou života cez krížovú cestu: Počuješ Boha Univerza 8,9,12,13,10,11,14 zbúranú krížovú cestu, život človeka postavený na siedmych bodoch tvorivého týždňa:

 1. Pán Ježiš napomína plačúce ženy (8) – telo človeka je ako hlina, ktorá plodí to, aký príkaz (myšlienka na čokoľvek) v sebe nosí sám človek, tomuto príkazu hovoríme (myšlienka na čokoľvek) zákazka života
 2. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom (9) – vždy sa prejaví múdrosť života
 3. Pán Ježiš zomiera na kríži (12) – plná sebadôvera svetla – spojenie s Bohom Univerza
 4. Pána Ježiša skladajú z kríža (13) – poriadna robota sa chváli sama, je to známka inteligentného človeka
 5. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty (10) – pravdivosť vytrvalosti učenia obhájeného v praxi
 6. Pána Ježiša pribíjajú na kríž (11) – vytrvalý človek obhajuje presnosť olympijského výkonu
 7. Pána Ježiša pochovávajú (14) – zdravý človek psychicky a fyzicky rozžiari deň svojou aktivitou

Šiesta lekcia s korunou života cez krížovú cestu: Vidíš Boha Univerza 11,10,9,14,12,13,8 zbúranú krížovú cestu, život človeka postavený na siedmych bodoch tvorivého týždňa:

 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž (11) – vytrvalý človek obhajuje presnosť olympijského výkonu
 2. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty (10) – pravdivosť vytrvalosti učenia obhájeného v praxi
 3. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom (9) – vždy sa prejaví múdrosť života
 4. Pána Ježiša pochovávajú (14) – zdravý človek psychicky a fyzicky rozžiari deň svojou aktivitou
 5. Pán Ježiš zomiera na kríži (12) – plná sebadôvera svetla – spojenie s Bohom Univerza
 6. Pána Ježiša skladajú z kríža (13) – poriadna robota sa chváli sama, je to známka inteligentného človeka
 7. Pán Ježiš napomína plačúce ženy (8) – telo človeka je ako hlina, ktorá plodí to, aký príkaz (myšlienka na čokoľvek) v sebe nosí sám človek, tomuto príkazu hovoríme (myšlienka na čokoľvek) zákazka života

Siedma lekcia s korunou života cez krížovú cestu: Rozum máš prepojený s Bohom Univerza, funguje ti dokonalý internet 10,11,13,9,12,8,14 zbúranú krížovú cestu života človeka, postavený na siedmych bodoch tvorivého týždňa:

 1. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty (10) – pravdivosť vytrvalosti učenia obhájeného v praxi
 2. Pána Ježiša pribíjajú na kríž (11) – vytrvalý človek obhajuje presnosť olympijského výkonu
 3. Pána Ježiša skladajú z kríža (13) – poriadna robota sa chváli sama, je to známka inteligentného človeka
 4. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom (9) – vždy sa prejaví múdrosť života
 5. Pán Ježiš zomiera na kríži (12) – plná sebadôvera svetla – spojenie s Bohom Univerza
 6. Pán Ježiš napomína plačúce ženy (8) – telo človeka je ako hlina, ktorá plodí to, aký príkaz (myšlienka na čokoľvek) v sebe nosí sám človek, tomuto príkazu hovoríme (myšlienka na čokoľvek) zákazka života
 7. Pána Ježiša pochovávajú (14) – zdravý človek psychicky a fyzicky rozžiari deň svojou aktivitou

Ôsma lekcia v korune v kruhu života cez krížovú cestu sa dozvedáme: zdravá psychika je prepojená s Bohom Univerza, funguje emočný moment človeka, postavený na siedmych bodoch pre žitý, živý, tvorivý týždeň života:

 1. Pán Ježiš je na smrť odsúdený (1): nevedomosť mysle, slova, skutku a odbornosti človeka prezrádza, že človek je Božie dieťa, som božie dieťa
 2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia (2): Boh nás volá prijať nové slovo v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, preto sa stíšime v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, hľadáme oheň svetla života
 3. Pán Ježiš prvýkrát padá pod svojím krížom (3): v tichosti načúvame svojmu vnútru, aby sme zapojili všetky zmysly pre myseľ, slovo, skutok a odbornosť, tak sa posilnia všetky orgány, aby sme cirkuláciu svalov cez inžinierske siete (nervový, svalový, tráviaci, krvný, lymfatický a iné) zapojili do pohybu, tak sa spustí zabudovaný systém, všetkému dávame čas
 4. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou (4): slovo založené na pravde je plodnosť života v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza
 5. Šimon Cirenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž (5): keď prichádza k nedorozumeniu, k nepochopeniu, pripomína Boh Univerza každému práve túto situáciu „miluj svojho blížneho, ako seba samého“, zvládneš piatu autosugesciu v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza pre prijatie blížneho
 6. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej otlačí svoju svätú tvár (6): Boh Univerza ti pre tvoju zvedavosť, odhalí tajomstvo, prichádza nový pokrokový nápad, vyriešiť excelentne situáciu v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – znak spojenia s Bohom Univerza
 7. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom (7): človek rozpálený svojou detskou zvedavosťou, sa stretol s Bohom Univerza, chcenosťou zvedavého mysliaceho človeka, lebo Božie slovo žije sedem dní v týždni v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza. S týmito siedmymi bodmi – autosugesciami pre zdravú statiku, ktorá je základom pre pružný život – kráľovské napredovanie človeka človekom, Bohom Univerza je postavený zdravý základ pre všetky smery realizácie remesla profesie života.
 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy (8) – telo človeka je ako hlina, ktorá plodí to, aký príkaz (myšlienka na čokoľvek) v sebe nosí sám človek, tomuto príkazu hovoríme (myšlienka na čokoľvek) zákazka života
 9. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom (9) – vždy sa prejaví múdrosť života
 10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty (10) – pravdivosť vytrvalosti učenia obhájeného v praxi
 11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž (11) – vytrvalý človek obhajuje presnosť olympijského výkonu
 12. Pán Ježiš zomiera na kríži (12) – plná sebadôvera svetla – spojenie s Bohom Univerza
 13. Pána Ježiša skladajú z kríža (13) – poriadna robota sa chváli sama, je to známka inteligentného človeka
 14. Pána Ježiša pochovávajú (14) – zdravý človek psychicky a fyzicky rozžiari deň svojou aktivitou

Deviata lekcia v korune v kruhu života cez krížovú cestu sa dozvedáme: zdravá fyzika je prepojená s Bohom Univerza, má v človeku satelitnú sieť, pre prepojenosť s Bohom Univerza, funguje každý moment života človeka, postavený na siedmych bodoch pre žitý, živý, tvorivý týždeň, dokazuje to stále zdravá psychika – hľadanie pravdy ( nápadov s hĺbkou života) – dôveruj, ale preveruj, pre zdravú fyziku: prvý bonus života

 1. Pán Ježiš je na smrť odsúdený (1): nevedomosť mysle, slova, skutku a odbornosti človeka prezrádza, že človek je Božie dieťa, som božie dieťa, hovorí fyzika. Pán Ježiš je na smrť odsúdený (1): nevedomosť mysle, slova, skutku a odbornosti človeka prezrádza, že človek je Božie dieťa, som božie dieťa, hovorí psychika.
 2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia (2): Boh nás volá prijať nové slovo v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, preto sa stíšime v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, hľadáme oheň svetla života, hovorí fyzika. Pán Ježiš napomína plačúce ženy (8) – telo človeka je ako hlina, ktorá plodí to, aký príkaz (myšlienka na čokoľvek) v sebe nosí sám človek, tomuto príkazu hovoríme (myšlienka na čokoľvek) zákazka života, hovorí psychika.
 3. Pán Ježiš prvýkrát padá pod svojím krížom (3): v tichosti načúvame svojmu vnútru, aby sme zapojili všetky zmysly pre myseľ, slovo, skutok a odbornosť, tak sa posilnia všetky orgány, aby sme cirkuláciu svalov cez inžinierske siete (nervový, svalový, tráviaci, krvný, lymfatický a iné) zapojili do pohybu, tak sa spustí zabudovaný systém, všetkému dávame čas, hovorí fyzika. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia (2): Boh nás volá prijať nové slovo v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, preto sa stíšime v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, hľadáme oheň svetla života, hovorí psychika.
 4. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou (4): slovo založené na pravde je plodnosť života v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza, hovorí fyzika. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom (9) – vždy sa prejaví múdrosť života, hovorí psychika.
 5. Šimon Cirenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž (5): keď prichádza k nedorozumeniu, k nepochopeniu, pripomína Boh Univerza každému práve túto situáciu „miluj svojho blížneho, ako seba samého“, zvládneš piatu autosugesciu v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza pre prijatie blížneho, hovorí fyzika. Pán Ježiš prvýkrát padá pod svojím krížom (3): v tichosti načúvame svojmu vnútru, aby sme zapojili všetky zmysly pre myseľ, slovo, skutok a odbornosť, tak sa posilnia všetky orgány, aby sme cirkuláciu svalov cez inžinierske siete (nervový, svalový, tráviaci, krvný, lymfatický a iné) zapojili do pohybu, tak sa spustí zabudovaný systém, všetkému dávame čas, hovorí psychika.
 6. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej otlačí svoju svätú tvár (6): Boh Univerza ti pre tvoju zvedavosť, odhalí tajomstvo, prichádza nový pokrokový nápad, vyriešiť excelentne situáciu v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – znak spojenia s Bohom Univerza, hovorí fyzika. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty (10) – pravdivosť vytrvalosti učenia obhájeného v praxi, hovorí psychika.
 7. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom (7): človek rozpálený svojou detskou zvedavosťou, sa stretol s Bohom Univerza, chcenosťou zvedavého mysliaceho človeka, lebo Božie slovo žije sedem dní v týždni v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza. S týmito siedmymi bodmi – autosugesciami pre zdravú statiku, ktorá je základom pre pružný život – kráľovské napredovanie človeka človekom, Bohom Univerza je postavený zdravý základ pre všetky smery realizácie remesla profesie života, hovorí fyzika. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou (4): slovo založené na pravde je plodnosť života v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza, hovorí psychika.
 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy (8) – telo človeka je ako hlina, ktorá plodí to, aký príkaz (myšlienka na čokoľvek) v sebe nosí sám človek, tomuto príkazu hovoríme (myšlienka na čokoľvek) zákazka života, hovorí fyzika. Pána Ježiša pribíjajú na kríž (11) – vytrvalý človek obhajuje presnosť olympijského výkonu, hovorí psychika.
 9. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom (9) – vždy sa prejaví múdrosť života, hovorí fyzika. Šimon Cirenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž (5): keď prichádza k nedorozumeniu, k nepochopeniu, pripomína Boh Univerza každému práve túto situáciu „miluj svojho blížneho, ako seba samého“, zvládneš piatu autosugesciu v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza pre prijatie blížneho, hovorí psychika.
 10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty (10) – pravdivosť vytrvalosti učenia obhájeného v praxi, hovorí fyzika. Pán Ježiš zomiera na kríži (12) – plná sebadôvera svetla – spojenie s Bohom Univerza, hovorí psychika.
 11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž (11) – vytrvalý človek obhajuje presnosť olympijského výkonu, hovorí fyzika. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej otlačí svoju svätú tvár (6): Boh Univerza ti pre tvoju zvedavosť, odhalí tajomstvo, prichádza nový, pokrokový nápad, vyriešiť excelentne situáciu v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – znak spojenia s Bohom Univerza, hovorí psychika.
 12. Pán Ježiš zomiera na kríži (12) – plná sebadôvera svetla – spojenie s Bohom Univerza, hovorí fyzika. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty (10) – pravdivosť vytrvalosti učenia obhájeného v praxi, hovorí psychika.
 13. Pána Ježiša skladajú z kríža (13) – poriadna robota sa chváli sama, je to známka inteligentného človeka, hovorí fyzika. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom (7): človek rozpálený svojou detskou zvedavosťou, sa stretol s Bohom Univerza, chcenosťou zvedavého mysliaceho človeka, lebo Božie slovo žije sedem dní v týždni v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti – spojenie s Bohom Univerza. S týmito siedmymi bodmi – autosugesciami pre zdravú statiku, ktorá je základom pre pružný život – kráľovské napredovanie človeka človekom, Bohom Univerza je postavený zdravý základ pre všetky smery realizácie remesla profesie života, hovorí psychika.
 14. Pána Ježiša pochovávajú (14) – zdravý človek psychicky a fyzicky rozžiari deň svojou aktivitou, hovorí fyzika. Pána Ježiša pochovávajú (14) – zdravý človek psychicky a fyzicky rozžiari deň svojou aktivitou, hovorí psychika.

Desiata lekcia v korune v kruhu života cez krížovú cestu sa dozvedáme: zdravá psychika a fyzika je obetným stolom života, okolo obetného stola sú pevne ukotvené stolice života – živé spojenie s Bohom Univerza – kraľovanie v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, pevné ukotvenie uprostred zdravej bunky základu života spojenia s Bohom Univerza. Stolicu múdrosti vždy strážia číslice zprava doľava od jedna po dvanásť predom určujúce ich miesto, počnúc hodiny dvanástej v zdravej psychike. Psychika tvorí zrkadlové videnie hodín. Stolicu múdrosti vždy strážia číslice zľava doprava od jedna po dvanásť predom určujúce ich miesto, počnúc hodiny dvanástej v zdravej fyzike. Tak funguje Božia pravda, každý moment života. Vždy sa všetko začína a končí v hodine dvanástej, kde psychika a fyzika tvorí spoločný súčet čísel trinásť. Pozri si obrázok zo dňa 6.2.2021, druhý bonus života.

Každý človek je Božie dieťa, voláme to inteligencia človeka. Bez inteligencie je človek zvieraťom, ak ponižuješ seba, alebo blížneho, si potravou systému, ak povyšuješ seba, alebo blížneho, spáli ťa Boží systém Univerza. Spojí sa čas s časom a Ty pochopíš, že charizmatická chvíľa je najcennejšou časťou života – zažiť spojenie s Bohom Univerza počas života, že všetko sa začína, má tvorivý priebeh a končí s charizmatickou chvíľou života, a tou je inteligencia človeka, ktorá spája žitý, aktívny čas pravdy.

V Bardejove 03.04.2021

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vytlačiť Vytlačiť