Ja som vo vás a vy ste vo mne

Pozrime si obrázky, ktoré majú pre mňa jeden spoločný význam, Univerzum je maxi – vesmír, nabíjačka pre mikro – vesmír – telo človeka, tak záhadné tri kruhy na Sahare a na Urale majú pre mňa skrytý význam:

 1. stred, štvrtá čakra planéta Zem otec – slovo, receptúra a matka – skutok, realizátor nápadov
 2. Prvý kruh: 5. čakra, vrchný kruh planéta Mars počuje a 3. čakra spodný kruh odpovedá máš možnosti – planéta Venuša
 3. Druhý kruh: 6. čakra vrchný kruh planéta Jupiter vidí a 2. čakra spodný kruh odpovedá máš tvorivosť – planéta Merkúr
 4. Tretí kruh: 7. čakra vrchný kruh planéta Saturn rozum funguje a 1. čakra odpovedá máš dokonalosť – Slnko

Každý človek na planéte Zem pri stíšení sa, je súčasťou planéty Zem. Planéta Zem a Vesmír je v stálom pohybe, preto je na mieste veta: ,,Ráno nesľubuj večer a večer ráno!“ Človek je pod stálou kontrolou Univerzum, každú chvíľu aura harmonizuje svoje čakry, aby pokrokovo žil. Každý dej má otca – receptúru, a jej realizátorom je matka – prax skutku ukazuje nám stred – zdravé jadro. Zdravé jadro je chránené, lebo vždy počuje možnosti, vidí tvorivosť, rozum funguje dokonale. Zachytená energia Slovanov, ktorí hľadali kráľovstvo Božie mimo seba, zachytená energia v saharskej púšti, a zachytená energia v Ježišovi. Ja ponúkam stiahnutý obrázok dokreslený s kruhmi, a hovorím, že každý jedinec má hľadať dokonalosť v sebe, cez svojich blížnych: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Každú chvíľu sa menia súradnice na oblohe, a človek si súradnice sťahuje stíšením sa, ako hodinky podľa oblohy, prijíma energiu, aby telo človeka dokonale fungovalo. Nikto z ľudí nie je viac, ani menej, cez blížneho blesku rýchle prichádzajú informácie. Slovu ,,blesku rýchle“ nikto neujde. Pravda je dokonalý hromozvod. Lož – klamstvo je bez hromozvodu. Planéta Saturn má okolo sto mesiacov a jeden z nich sa volá Perún, ktorý pre človeka znamená plodnosť. Informácie zvedavosti majú v človeku pripravenú kolísku života, prezradí ho úmysel ľudskosti, alebo zánik, lebo v sebe skrýva netvora – skazu, ponižovanie – úsečka nabíjania je krátka – zlyhala, povyšovania – úsečka nabíjania je dlhá – horí, spálila spojenie, tým zabíja všetko okolo seba.

Milosrdenstvom Ježiša Krista sa znázorňuje počiatočná úsečka od buniek človeka ku každej hviezde, každá bunka má svoju hviezdu, tak sa človek každú chvíľu znovu a znovu napája na Univerzum. Preto je tak dôležitá prítomná chvíľa, nová úsečka od aury človeka k Univerzum, je kvalitnou nabíjačkou tela – duše človeka.

Kruhy by mali byť šesť:

Vonkajšok: Vedomý vstup do aury -3. ponúka človeku prehľad, ako to v živote chodí, kruh má dve polovice hore a dole. Takto po novom môžeme v sebe vidieť aj bibliu: stvorenie sveta za sedem dní. Tabuľky prezrádzajú tajomstvá: pozri Hviezda: 13.01.2021

 1. kruhu hore sa hovorí žiara života – Pluto, kruhu dole sa hovorí cirkulácia psychiky a fyziky (slnko skrýva ešte tajomstvo)
 2. kruhu hore sa hovorí škrupina, ovocie života – Neptún, kruhu dole sa hovorí koreň, korene, korienky života (slnko skrýva ešte tajomstvo)
 3. kruhu hore sa hovorí blana – Urán, kvet života, kruhu dole sa hovorí základ života (slnko skrýva ešte tajomstvo)
 4. kruhu hore sa hovorí rozum života – Saturn, kruhu dole sa hovorí dokonalosť života – slnko
 5. kruhu hore sa hovorí zrak života – Jupiter, kruhu dole sa hovorí tvorivosť života – Merkúr
 6. kruhu hore sa hovorí sluch života – Mars, kruhu dole sa hovorí možnosti života – Venuša
 7. stred: tu vládne otec – slovo receptúr – spermia a matka – prevedený skutok podľa slova – zdravá maternica = planéta Zem

Každý človek je prachom zeme, a každá čiastočka človeka sa spája s Univerzom s planétami, alebo s mesiacmi planét. Z toho vyplýva, že v Univerzum je obrovský maxi človek, ktorý je živou nabíjačkou človeka, spája sa cez kruhy aury ako satelitná anténa. V tichosti – v detskej zvedavosti tvoriť, človek a planéta Zem sa spájajú do jedného celku, a tak následne prepoja sa súradnice orgánov so súradnicami orgánov maxi človeka Univerzum. Maxi človek – vesmír je vždy v pohybe, kde človek sa môže posilniť, pohostiť psychicky na hostine maxi človeka vesmíru Univerzum – nápady, aby fyzicky mohol postaviť koordinovane svoje telo. Otázka znie: človek je hladný po pravde? – tak má v poriadku hromozvod – informačné pole – statiku.

Aktivujme si aktuálne spojenie s maxi – vesmírom, človek je v podstate krabica, má vrchnú stranu, aj spodnú, pravú a ľavú stranu, prednú a zadnú stranu. Podľa lekcií Manuál života a starších pohľadov pre auru si v prítomnom čase dobíjame nasledovne svoje telo. Stíšime sa, aby sme vyrovnali, zharmonizovali všetky tlaky pôsobenia zo všetkých strán:

 1. vzor krížová cesta: spodná, pravá, zadná, stredná, predná, ľavá a vrchná strana, a späť: vrchná, predná, ľavá, stredná, pravá, zadná, spodná strana
 2. vzor piata lekcia: pravá, spodná, vrchná, predná, zadná, ľavá strana, stred
 3. vzor šiesta lekcia: ľavá, zadná, spodná, stred, vrchná, predná, pravá strana
 4. vzor siedma lekcia: zadná, ľavá, predná, spodná, vrchná, pravá strana, stred
 5. vzor podľa mne známej prvej predlohy: predná, zadná, pravá, ľavá, spodná, vrchná strana, stred

Šesť cípa hviezda je korunou života Božej pravdy, so vzácnym hromozvodom pre informácie a statiku tela, dokonalé spojenie s Bohom Univerzum, a tak veta Vy ste vo mne a Ja som vo vás nám dáva krídla do nových poznaní novej doby.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 21.08.2021

Vytlačiť Vytlačiť