Istota človeka

Istota človeka.

Je prvý máj. Dokáže človek na prahu májovej jari poupratovať pred svojim prahom?
Čakaj trpezlivo na pozitívnu myšlienku a neber do rúk všetko ako príde. Daj mysli príkaz, aby ťa doviedla k pozitívnej myšlienke, ktorá má úlohu ťa dopraviť k šťastiu- žatve tvojho JA.

Daj do harmónie:
oko čo práve zahliadlo
nos čo práve zacítil
ucho čo práve započulo
daj pozor na svoje chute, lebo odbočíš od svojho cieľa
daj pozor na svoju predstavivosť
to všetko objaví tvoj hmat a prezradí ťa čas

Človek vo všetkom hľadá záruku. Záruka je pocit, ktorý jasne hovorí o priechodnej a nepriechodnej energie človeka. Je to sila tlaku na program, ktorý ženie človeka tak ako rozmýšľa, hovorí, koná.
.. .
Záruka je slobodná vôľa, riadiť svoj riadiaci panel, stať sa dokonalým partnerom pre budúcnosť.

Každé nie je nová jar. Vesmír nám pripomína novú chuť, aby človek v sebe zobudil, prebudil bunky, svaly, orgány. Dať všetkému rovnosť,- dostať sa do diamantovej doby, znamená nič nevyvyšovať, lebo tvoj žalúdok ti to nestrávi. Tvoj sval dostal mylnú informáciu a tak vyžaduje všetku silu až sval organ oslabí a postupne ničí.

Za každej okolnosti a v každej chvíli potrebujeme mať na pamäti lásku. Za každých okolnosti v láske i v neláske, programujeme sladkú chuť, napne bunky, sval, orgán. Presmeruje látkovú výmenu a prispôsobí si terén podľa osobnej mysle. Človek si pritiahne situáciu, lebo si na oči založil okuliare D-3 a posadil sa do svojho vlastného kina. Tvoja energia spracováva všetky deje podľa tvojej mysle.

Diamantová doba klope na naše dvere, aby sme svoje pocity začali riešiť. Preto každé Ja potrebuje každý pocit áno/ nie objať. Je to tvoj volant riadiacej energie. Držíš ho pevné v rukách? Tlačíš správne plynový pedál- prosíš o riešenie? To v pote tváre vytváraš svoj každodenný chlieb. To sa v tebe ozýva tvoje nie, slovo prosím.
Tvoje áno sa ozýva pri dobrom pocite. To je veta : „Miluj blížneho svojho ako seba samého.“- to je tvoje ďakujem, tvoj brzdný pedál.

Tak celé telo obsluhuje jeho názory, aj za cenu zničenia božieho chrámu- fyzického tela. Vyvýšiť znamená dodávať na bunku, sval, orgán, obežný systém našej krvi doručí len toto o čom naša myseľ, slová a skutky obsluhujú požiadajú. Preto človek mal by stať za jedno: myseľ, slovo, skutok.

Naša myseľ, slovo a skutok obsluhujú tlak a oheň.

Prítomnosť človeka odhaľuje, aký si kráľ svojho Ja. Na aké nohy sa staviaš počas svojho rastu- poslania tu na zemi.

Človek K R Á Ľ na drevených nohách:
Zo všetkým sa podeli, čo všetko skúsil a zažil. Ukáže v prítomnosti aký úsek cesty prešiel, aby poukázal na vrchol danej technológie. Hľadá a rozpoznáva každý detail činnosti, aby činnosť slúžila. Vo svojej túžbe splniť poslanie tu na zemi, odovzdáva každú skúsenosť. Tak dar genetického tela dostáva duša.

Vži prichádza nová jar, za deň volá nás naša nespokojnosť náš kamenný kráľ- naša nepriechodná energia, aby sme začali jarné upratovanie.

Kráľ na železných nohách – jee to človek impulzívny. Genetické telo si sním robí čo chce. Elektromagnetické vlny, ktoré sú úž tak oslabené on naďalej kritizuje a tak lymfatický, cievny systém využíva len kľukaté okruhy. Nakoniec dušu úplne odpojí od tela a jeho duša- JA je vyhnaná genetickými programami blížnych, ktoré nútia, vytvárajú tlak pre istú opakovanú činnosť.

Človek dostal slobodnú vôľu, pokiaľ by JA začal užívať, stál by sa kráľom na strieborných nohách. Predstavivosť a snívanie je rannou rosou pre človeka. Podelením sa so svojou predstavivosťou, umýva ľudí od premnoženej energie, aby naštartovali a obnovili cez svoju tichosť nové programy.

Tak zobudíme v sebe tretieho kráľa na zlatých nohách. Človek, ktorý opakovaním pristupuje k činnosti a berie do svojich rúk činnosť- koľkokrát zdoláva svoje emócie a tu je energia živého, ukrižovaného, bičovaného, tŕním korunovaného, krvou sa potiaceho Ježiša Krista, ktorý sám nesie svoj vlastný kríž nato, aby sám seba ukrižoval. Remeslo tvojich rúk, hmatateľnej energie- vyžaduje opravdivo poznať remeslo- činnosť. Je to práca ako každá iná. Vrcholová činnosť- je to práca plná chute. Použité sú všetky prvky tak, aby bola energia stráviteľná.

Tento perfektný systém nás núti odovzdávať naše skúsenosti ostatným, aby naše Ja zarodilo. Ráta sa len energia, ktorá sa spracováva viedla iných ku víťaznému cieľu.

Vytlačiť Vytlačiť