Ihlan zmyslov

Pyramídy sú ihlany našich zmyslov. Každá emócia je kontrolovaná ihlanom pre výkon v štyroch ročných obdobiach, to znamená v živočíšnej ríši: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou pre jeden celok, jednej bunky

 1. vrchný ihlan: rozum
 2. spodný ihlan: sluch
 3. pravý ihlan – čuch
 4. ľavý ihlan – zrak
 5. predný ihlan – hmat
 6. zadný ihlan – chuť

Dnešný dátum 29.12.2023 nám na vedomie dáva ihlan/y/, ktorý/é/ vyživuje/ú/ orgán/y/ – svaly tela:

 1. 1 x 0. = pevný základ pre ihlan, geometria pre bunku daná Bohom Univerzum
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, som/si/ vedomý/á/, že aktivácia ihlanu prebieha cez blížneho, emočne si vyrovnávam/š/ rovnosť medzi: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, rozžiarujem/š/ si vedomý ihlan – výživu pre živočíšne telo
 3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, rozžiarujem/š/ si ihlan pre výkon dňa s platbou – s platnosťou ihneď, A – detskou zvedavosťou bohatnem/š/ na tele zdravím, B – kritikou ničím/š/ svoje telo
 4. 1 x 3. = všetkému dávam/š/ čas pri rozžiarovaní ihlanu, kontrola prebieha: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, pre všetky zmysly postojom ku blížnemu
 5. 1 x 9. = pre múdrosť života, vedieť začať pre radosť – naštartovať liek duše, tak vzniká zábava, vedieť včas ukončiť, za všetkým prichádza smútok – odložiť staré – už nepotrebné, tak sa rozloží nová hra pre životné potrebné radosti života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 29.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť