Hydraulika v tele človeka

Načo človek potrebuje lásku v dnešnom svete? Jednoducho povedané pre hydrauliku – hýbe telo.
Všetko sa rozvíja, len cit človeka k človeku je stále kamenný. Človek nechce pochopiť, že ho stvorila dokonalá bytosť na svoj obraz. Všetko má svoj rozkvet, voláme to baličiek hodnôt, dokonalosť, ktorú poznáme pod slovom: Certifikát – funkčné, pokrokové, moderné. Človek chce to mať hneď. Stála, nemenná kvalita hodnoty sa skrýva v duši. Dušu treba vedieť používať, ako dokonalý internet. Duša funguje ako elektráreň, auto. Každá emócia „nie“, hovorí že:
1. máme slabé baterky – stojíme na mieste, alebo silné baterky – horia nám káble
2. ideme na nízkom, alebo vyššom prevodovom stupni, motor reve
Keď si človek verí, používa dušu hlavnú továreň a energiu prelieva s informáciami do tela. Človek je nahrávacie štúdio. Keď je na niečo zvedavý, a stíši sa – zamyslí sa, prelieva z duše, hlavného zdroja informácie. Emócia s informáciou „NIE,“ je odporúčanie, pre hľadanie nového celku. Nazývame ho boží posol. Božieho posla dôverne poznáme pod novým začiatkom. Prezrádza nám ju emócia „NIE.“ To značí ľudská hydraulika nemá potrebné tempo. Potrebujeme sa stíšiť, aby sme pridali, alebo zbrzdili energiu. Ináč sa nám telo poškodí, lebo potrebujeme udržať k pohybu lásku, čo značí olej. A hydraulika bez mazania hrdzavie. Keď sme mali príliš veľa lásky, hydrauliku sme prehriali a telo nám zaznamená vyhorenie, piest rozpúšťa sa. Čo pre človeka znamená? Narušený imunitný systém.
Preto prosme a ďakujme, aby sme si balíček informácií vyzdvihli na dokonalom internete, menom „Duša“, ktorá posilňuje telo cez emócie. Emócia „NIE“ je prvý púčik, ktorý nás vyzýva, že prišla nová krížovka, ktorú treba vylúštiť. Až vylúštime krížovku, ktorú nazývame „Nápad“ a ho zrealizujeme, tak cez púčik rozkvitneme a nájdeme plod svojho života „Radosť,“ že mozog nám funguje. Každé ďalšie „NIE,“ je len rozmach rozkvetu. Našli sme piate slnko – úrodnú zem. Viď automobilky, oblečenie, stravovanie, budovy… . tu počujeme a vidíme rozkvet človeka. Tu počujeme a vidíme silu, boj o najmodernejší, najdrahší, najbohatší rozkvet, … zberáme zaslúženú úrodu. Všetko začínalo z bodu „Nie,“ a našlo bod „Áno“. Našlo pohyb, hydrauliku do každého smeru.
Preto buďme opatrní pri kritike, pýche. Majte na mysli hydrauliku, aby mala stále mazanie. Tak sa držíme rozkvetu. Všetko má svoj batôžtek. Je to revolúcia rozkvetu, ktorá má svoj zákon: Certifikát, funkčnosť v plnom rozkvete.
1. Všetko má svoj poriadok: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého!“
2. Tvorivosť je základná požiadavka človeka
3. Hľadania možnosti s certifikátom: „FUNKČNOSŤOU“
4. Zo srdca pros a ďakuj za emócie, ktoré ťa cez zdravú lásku posúvajú vpred
5. Načúvaj
6. Vidíš
7. Myslíš
Takto každý sám za seba vyjde na svoju kalváriu, aby našiel rozum. Či si dokáže udržať silu rozkvetu, záleží ako vie odovzdávať silu informácie myšlienkami, slovami a skutkami. Každý má svoj uzlíček – batožinu, ktorý voláme zvierač. Vojdeme a vyjdeme bez ujmy na zdraví?
Šťastie je mať uzlíček. Zdravo ho vedieť použiť, aby psychika človeka zaznamenala radosť. Precízne mazanie hydrauliky – zdravého pohybu tela.
Kto dobíja naše baterky? Každý človek, ktorý nás zradil, nedodržal dohodu, zmluvu. Už sa nemôžeme na neho spoliehať, už ideme sami. Dôveruj, ale preveruj. Vyrástol si a kráčaš úplne sám so svojimi emóciami – materiálom, hlavným jedlom pre tvoje ubolené telo. Ako náhle sa spoliehaš na druhých, nepoužívaš svoju dušu svoj hlavný zdroj energie. Preto svojich blížnych prosme a ďakujme za spoluprácu, že smieme všetci spoločne v plnej kvalite a rozkvete rásť. Zradcom odpúšťajte, ale nezabúdajte na chyby, ktoré treba nutné odstrániť, aby tam bola kvalita, za ktorú držíme certifikát – funkčnosť projektu, návodu na použitie, perfektný recept, receptúra.
S pozdravom a úctou Matejová
V Bardejove 16.06.2017— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť