Hra s ohňom

Miluj svojho blížneho, ako seba samého, je hra s ohňom. Blížni sú naším kresadlom pre nové príbehy života, ktoré tvoria EKG. Stíšením sa, rozžiarim/š/ v sebe lúč lásky, detskou zvedavosťou nastavujem/š/ zrkadlo pre zapálenie ohňa: mysle, slova, skutku, odbornosti

 1. to, čo sa mi nepáči je slamou, požehnávaním/š/ krešem/š/ oheň a tým zapálim/š/ slamu – pre získanie citu života
 2. to, čo sa mi páči je zrnom, požehnávaním zberám/š/ zrno do sýpky /mysli rozumu/ – získaný cit života

Dnes máme tému oheň, srdce, tenké črevo je hmatom citu uchopenia s 25 možnosťami:

 1. Oheň – tvoriť prvok oheň, cez kresadlo: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“
 2. Srdce, tenké črevo – tu sa spájajú rieky Eufrat a Tigris, ktoré vyživujú celé telo
 3. Hmat – rozpoznávanie fázy pre získanie diamantového prsteňa
 4. Horká – zvládať horkosti života
 5. Koordinovaný pohyb – dokonalosť života – prázdne plníme za plné
 6. Predná strana – smer kam kráčaš
 7. Palec – kontrolovaný cit pevného zveráka uchopenia, spolupráca prstov
 8. Dcéra – nové životné výhonky
 9. Štvrtok – štvr-tok energie z celého koláča – štvrtý deň týždňa
 10. Červená – farebné označenie kde si, kde sa nachádzam/š/
 11. Čarovný meč – slovanské rozprávky sú bibliou Slovanov, alebo Dopšinský bol jasnovidec a spolu s manželkou zapisovali prácu s energiou /meč je lúč ohňa slnka svetla pre zapálenie ohňa/
 12. My – týka sa to všetkých, sme spoločné puzzle
 13. Vidím: Koho? Čo? – vidím seba, ako zapaľujem slamu a ukladám zrno do sýpok
 14. Sára – každý má v sebe túžbu vyniknúť, dotýkať sa charizmatickej chvíle, Saraj – Sára je manželkou Abráma – Abraháma, tu jasne vidíme odobratie a spracované písmeno ,,J“ a posilnená myseľ citoslovcom ,,ha“ – otvorené ústa uvedomenia si nových možností /praxou posilňujeme um/
 15. Lada – Bohyňa lásky pre pár – pre vznik nového
 16. Zemepis – vonkajšia sila človeka
 17. Blchy – štípance života pre vznik ohňa
 18. Drak – slovanské zvieratká pre pohyb dokonalosti
 19. Afrika – kontinent planéty Zem, ktorý ovplyvňuje každého – perie temnotu a nachádza svetlo v človeku
 20. Diabol – začiatok procesu pohybu energie
 21. Diablom – proces pohybu energie
 22. Balí dom – ukončenie etapy procesu energie
 23. Závisť – konečná – vrchol cesty poznania charizmatickej chvíle
 24. Birmovanie – začiatok cesty pre poznávanie charizmatických chvíľ
 25. Kázeň – vedieť sa kráľovsky zbaliť pre zákazku života: ,,náradie – použiť to čo vieš, materiál – pracovať s tým, čo máš“

Dnešný dátum 21.04.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevným základom je rozpletanie Božieho vrkoča v každom človeku, tak si každý zaplieta svoj vlastný vrkoč života. Poznávať a uchopiť tri prúdy energie: myseľ, slovo, skutok, pre post učiteľa ,,odborníka s praxou“- pletieš si svoj vlastný vrkoč – cestu života – odovzdávam/š/ učenie svojim blížnym, cez svoje vlastné skúsenosti a tým spoločne objavujeme nové možnosti. Dovoľujem si poznávať nové a udržiavať cenné charizmatické chvíle
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, cez blížneho si krešem/š/ oheň pre pletenie Božieho vrkoča: ,,EKG“ tvorím/š/ cestu poznania
 3. 3 x 2. = stíš sa, rozpoznávaj slamu – emóciu Nie, od zrna – emóciu Áno
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, kým sa slama rozhorí – pukne zrno v tebe – emócia Nie, tak blížni svoj hlad ukoja – zasýtia sa spokojnosťou, stolujeme v celistvosti uchopenia charizmatickej chvíle – emócia Áno
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života: akým som, si žiakom/myšlienkami, slovami, skutkami/, učiteľom/odborníkom/, pýta sa štvrtý pád, ako zberám/š/ skúseností troch prúdiac energií pre jeden vrkoč: ,,EKG“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.04.2023

Vytlačiť Vytlačiť