Hormonálny systém je kríž – kompas života

Kto chce prejsť úzkou bránou života, má rešpekt pred krížom – kompasom života – hormonálnym systémom, tak prechádza štafetou: prijať pozvánku Božiu – priepustný list – ukotvenia sa. Keď sa človek obzerá dozadu – čo bolo, padá do čiernej diery, ponižovaním a povyšovaním. Opakovanie je matkou múdrosti. Situáciu pochopíme učením sa – školením sa, tak v prítomnom okamihu vidíme a počujeme, čo bude nasledovať. Človek je mysliaci inteligentný tvorivý tvor, získava pevné korene – ukotvenia sa, to znamená: sám sedí, alebo vidí blížneho sedieť emočne na: A – rozzúrenom býkovi, B – divom koňovi a následne divého koňa skrotiť k poslušnosti, tým liečim/š/ sám seba, alebo blížneho – toto je plodný BIOhormonálny systém, prechádza obdobím tri a polčasu, čo je to sto dní – stoštyridsaťštyri tisíc minút, prechod jednou zo štyroch štafiet:

  1. myšlienkami: zima – sýpka – noc – sever
  2. slovami: jar – siať – ráno – východ
  3. skutkami: leto – pestovať – deň – juh
  4. odbornosťou: jeseň – žať – večer – západ

Prechádzať dennodennou štafetou v stotine sekundy, to znamená, byť vždy pripravený, že každá chvíľa je skúškou ega, zvládať emócie: mať na zreteli štyri ročné obdobia, pre kompas poznávania plodného hormonálneho systému v praxi života, tak v sebe zvládneme divého koňa, alebo seba, alebo blížneho oslobodíme od štvanice zúrivého býka.

Čo je to pozvánka Božia? Pozvánka Božia je vedomosť o krotení emócií – brúsenie ega. Stať pevne na svojich nohách, povedzme ráno vítame pravou nohou slnko – vyskočíme z postele a večer ľavou nohou vítame noc – líhame spať, tak máme jasno, kedy odpočívame – kráčame nocou nevedomosti, aby sme ráno vyskočili do pohybu vedomosti

Dnešný dátum 04.10.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevným základom života je pripravenosť, pre narušené pohodlie človeka, vidíme v človeku krotiť koňa – zvládať emócie, alebo zúrivého býka – poddať sa emóciám
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, liečim/š/ seba, alebo blížneho, prechádzam/š/ úzkou Božou bránou váh: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, ináč spadnem/š/ z koňa, stávam/š/ sa zúrivým býkom, pohltí ma/ťa čierna diera – opustí ma/ťa/ duša
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, mám/š/ rešpekt pred koňom – sedenie na rozzúrenom býkovi, to znamená niečo vstúpi do pohodlia života, tak užívam/š/ lúč lásky – čakry komunikujú s telom – s plodnosťou matky Zem /celok človeka/, ku celku blížneho/blížnych/ je to priama kontrola Boha Univerzum
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, v stotine sekundy dostávam/š/ Božie pozvánky pre pokrok života, človek má návyky – rutinu života, pri vyrušení z rutiny života stáva sa slncovým koňom, alebo zúrivým býkom
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, hormonálny čas meria mesiac, trvá mu to: 28 a štvrť dňa, zotrvaj pri učení trikrát: ,,trikrát meraj a raz rež“, tak sa človeku ponúka odbornosť: A – úcta k mysli, B – šľachtím/š/slovo, C – mám vytrvalosť k poctivému tréningu pre ukotvenie sa šľachteného slova, D – šľachtené slovo sa stáva rutinou rozkvetu života – odbornosťou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť