Hlava a päta

Tam, kde sa realizujem/š/ v prítomnej chvíli, robím/š/ odtlačok päty v kolobehu života na akom stupni vývoja citu ovládania v danej oblasti som, si. Naberám/š/ skúsenosti ohňa a chladiča pre pohyb, to ide o moju, tvoju hlavu života v Božích rajských záhradách pre získanie certifikátu života, funkčného chrámu Božieho, akým dotykom pristupujem/š/ k sebe a blížnym:

  1. tvorivým
  2. likvidačným

Sú len dve cesty života, aby všetko malo hlavu a pätu, treba sa nám učiť riadiacej disciplíny, získať vodický preukaz: ,,Manuál života“.

Dnešný dátum 02.10.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ úcty k sebe a blížnym pre kresanie BIO-ohňa, svojim dotykom na psychickej a fyzickej úrovni, riadim/š/ svoje Ja, preto mám/š/ možnosť: ,,pros a ďakuj“, tvorím/š/ si rajské cestičky inžinierskych sietí svojho tela
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, navzájom si aj telepaticky ponúkame Betlehemské svetlo, pre vitálne dni života
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ svoju psychiku a fyziku pre rozpoznávanie tepla – Bio-ohňa pre koordinovaný pohyb a zimy – chladiča získavam/š/ tempo skúsenosti, tak následne držať situáciu vo svojich rukách – spoznať cit k ovládaniu /poučme sa z hesla: dajte mi ľudí, Ja to urobím (tak sa zarábajú peniaze, nie blahobyt raja v chráme Božom – vo vlastnom tele) /
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, uvedomujem/š/ si, že svojím dotykom psychiky a fyziky dotýkam/š/ sa Bio-ohňa a chladiča pre vedu, techniku, vývoj, rozkvet seba a spoločnosti na planéte Zem, so šípom lásky slnečnej sústavy, ktorú mám/š/ v čakrách a studňu večného života, ktorá sa tvorí na jazyku. Spoločne si ľudia na planéte Zem aktivujeme a kontrolujeme mikrovesmír – chrám Boží – fyzické telo

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť