Hľadanie pravdy

Hľadanie pravdy človeka oslobodzuje, rieši zamotanú situáciu, takzvaného Judáša času – označuje narušenú os, ktorú voláme statikou – kríž. Roztočiť ktorúkoľvek os znamená: energia ide do hĺbky a výšky – tvorí nám kruh – ramená kríža, spája dva body systému pre plodnosť života, roztočí automatiku dokonalosti – Boha Univerzum. Sústavné pochybovanie bez hľadania pravdy, narušuje váhy – životnú prúdiacu os, zmení na kameň.

Dnešný dátum 06.06.2024 nám pripomína pravdu – funkčnú živú os – roztočený ktorýkoľvek bod:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre každú situáciu, roztočiť os – statiku, pre váhy – ramená krídiel – tvoriacich sa v postupnom kruhu ,,tvoriace sa kačičky na vode, po hodenom kameni“
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, byť poslušným žiakom a následne skúseným učiteľom v spontánnej dokonalosti Boha Univerzum
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, pravda je spontánna dokonalosť Boha Univerzum
  4. 2 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, s vnútorným pokojom spontánne nachádzame slovo dokonalej tvorivosti pre zdravé bunky tela, ktoré slobodne komunikujú s Bohom Univerzum na funkčnej statickej osi, ktorú tvorí 21. pravidiel

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 06.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť