Gurmánske pravidlá

Každý odbor – obor má gurmánske pravidlá: ,,slín chutí pre mannu života“, v každom odbore – obore sa degustuje. Všetko má čas, vidím/š/ a počujem/š/: štart a cieľ

  1. vidím/š/ a počujem/š/ vojnu štváčov ,,tikať mínu“ slín chutí na mojom – tvojom jazyku, dvakrát dennodenne na päť minút, stíšim/š/ sa, korigujem/š/ napätie svojho života – kopem/š/ Omárovú studňu lásky, vydávam/š/ sa na cestu života, hľadať mannu slín chutí na svojom vlastnom jazyku, prijímam/m/ v prítomnej chvíli liečivú silu
  2. vidím/š/ a počujem/š/ mier zodpovedných spojárov degustačných gurmánskych slín chutí, ,,manny života“, kde každý krok následne vážia – slinu na svojom jazyku, našli a nachádzajú tam oázu života, mám/š/ možnosť kráčať z oázy do oázy chutí – charizmatických chvíľ života

Dnešný dátum 05.10.2023 nás posilňuje: VIERA

  1. 3 x 0. = pevný základ pravidiel gurmánskych chutí, je vodivá slina na jazyku – Omárová studňa lásky – manna života
  2. 1 x 1. = som, si gurmánom sliny vo svojom odbore – obore, degustujem/š/ svoju slinu každý krok svojho života, tak prijímam/š/ na svoj jazyk mannu života
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, čakám/š/ slinu na jazyku, sú to pravidlá zákonov úcty slov k sebe, k blížnemu, ku všetkému, ktoré následne gurmánsky degustujem/š/ v každom odbore – obore, poznávam/š/ chuť manny života
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, slina gurmánsky spája degustáciu chutí v mojich – v tvojich ústach pre odbornosť v odbore – obore, tak prijímam/š/ mannu života – liečivých slín chutí
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, každý a všetko má v nás a okolo nás svoju hĺbku úctu degustačného miesta gurmána, je to v nás a okolo nás voda – vodík informačných polí slín liečivej sily, každý a všetko má svoju hĺbku poznania pre premenu – obrátenia sa, tak v sebe nosí Omárovú studňu lásky – mannu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť