Guľový blesk v praxi

Kde nájdeme indície pre guľový blesk? Indície pre guľový blesk nájdeme v podsvetí, kde si ctíme slobodu psychiky a fyziky, seba a blížneho, tým dodržujeme základ významu vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Hľadaním riešenia tvoríme mierové podmienky pre seba, rodinu, obec, štát, kontinent, planétu zem v spojitosti s Univerzum. V opačnom prípade tvoríme chaos, rozpad seba, rodiny, obce, štátu, kontinentu, planéty Zem, odpojenie od Boha Univerzum.

Dnešný dátum 30.05.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ: podsvetia – aktivácia psychických darov pre výkon fyziky, sveta – použitie darov z podsvetia, neba – plný výkon v spojitosti s Univerzum
  2. 2 x 0. = stíš sa, aby trojica – EKG mohla podať mierový výkon, spojitosť s Univerzum
  3. 2 x 3. = daj všetkému čas, čas odhalí tvoju spracovanú i nespracovanú psychiku, kde sa všetko rodí pre výkon Univerzum
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, spolu s blížnym skúšame na sebe výkon guľového blesku ako hromozvod

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci 30.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť