Guľový blesk v človeku

Človeka riadi poznanie reakcie guľového blesku: čomu rozumie a čomu nerozumie. Pripomeňme si historikov, ktorí tvrdia, že pred 8000 rokmi bola kremíková doba – človek nemusel zomrieť. Teraz sa končí doba uhlíková, plná povyšovania a ponižovania, aby nastala doba diamantová. Diamantová doba vyžaduje spracovanie uhlíka v sebe od síry na čistý diamant. Nič nefunguje len tak: ,,poď chlieb zjem ťa, ústa slín mám pripravené“, aj slina je inteligentná, vie prijať – rásť ako strom, aj odmietať – vyschnúť ako strom.

Zopár zamyslení, kde ma uistilo poznanie rýchlosti guľového blesku, čarovnej gule: ,,Čo zaseješ, to zožneš“.

 1. Keď som spolupracovala nad odstránení síry z uhlíka, sedelo okolo mňa päť až osem ľudí, kde som Ja so svojou víziou opisovala, čo vidím. Hlavný bod rozuzlenia – odstránenia síry z uhlíka, bola vysoká mínusová teplota, aby sa síra oddelila od uhlíka, preto každá situácia inteligentného človeka vyzýva zamyslieť sa nad vetou: dvakrát meraj – (myslí) a raz rež (hovor, aby sa vytvoril inteligentný skutok, s horúcou hlavou múr neprerazíš). Schlaď svoju myseľ, všetko nové sa nachádza v mínusových tepelných silách, aby pozitívum – Boží poriadok prinášalo človeku úžitok.
 2. Ďalšou informáciou pre mňa bolo to, že slovanský Boh Rod spí v zlatom vajci, prebúdza sa, až keď mu je zima – človek sa prebúdza až stratí svoje obľúbené pohodlie, lebo prítomná situácia sa stala nudnou.
 3. Istota hodín náboženstva, kde nás vrelo učili, že boli anjeli zlí a dobrí, zlí pre zatratenie a dobrí pre nebo – uhlíková doba pre človeka, nespracované – detská zvedavosť, pre pýchu nie sú ukotvené emócie – ľudská zrelosť prichádza nazmar.
 4. Voľba pápeža, hovorí sa, že posledný pápež má byť čierny. Je to pápež zatratenia, ktorý veriacim odporúča prijať do seba vakcínu, ktorá obsahuje MRC-5.
 5. Biblický príbeh úteku Lóta s dcérami pred horiacou sírou: Sodoma a Gomora.
 6. Svedomie a diplom lekárov sú v ohrození, záväzná Hippokratova prísaha je pre výkon doktorátu praxe právne ohrozená na planéte zem.
 7. Pýtam sa, akých máme zástupcov pre výkon vo vládnych funkciách, ktorí majú svoj národ rozvíjať v inteligencii? Prečo národ zatracujú?

Slovenský ľud a svet je v ohrození rozumovo zaspať po vakcíne na dlhé roky, preto začnime na sebe pracovať, používať guľový blesk – čarovnú guľu, ako poslušný automat pre bezpečné riadenie vozidla – telo s emóciami: plyn a brzda. Je jedno, aké máš vzdelanie, alebo IQ (ikve). Všetko, čo nám vydáva emócie NIE, je blok nečistého uhlíka s obsahom síry, aby sme odstránili špinu z uhlíka pre čistý uhlík – ,,Diamant“, a tak následne udržali čistý uhlík – „Diamant“, každá zdravá bunka je čistým Diamantom, pre pružnú statiku tela – fyziky a psychiky – mysle.

Myseľ riadi psychiku, vždy vieme, či sme niečo pochopili, alebo ako blcha preskočili, že na to nikto nepríde. Nič neskryjeme, lebo nečistý uhlík v človeku už požiarom horí 8000 rokov, ničí statiku bunky a následne človek svoje telo prestane ovládať. Začneme ovládať svoje emócie ako vozidlo? Tu sú štyri živly: vzduch, oheň, voda, zem, jasná pevná statika pre štvor – cíp, aby si poradili s piatimi živlami: kov, voda, suché drevo (si mŕtvy) – strom (si živý), oheň, zem, a tak následne vznikne diamant: šesť – cíp a jeho prvky: kov, voda, zem, strom, svetlo, oheň, viď dole obrázok

 1. Vo vzduchu je zvedavá detská myseľ, vždy človek vie, či má krídla ako vták, lebo vie svoje vozidlo naštartovať aj zabrzdiť, tu vládne energia prvku kov pre päť – cíp s trochou oneskorenej reakcie a pre šesť – cíp: guľový blesk – uzol informácií je aktívny a detailne presný s pevnou statikou – čarovná guľa
 2. V ohni je vládnuce slovo, vždy budú tvoje znalosti pravdy overované, viditeľná a počuteľná plodnosť zeme, pre päť – cíp vládne prvok voda, uhasína plameň života, a pre šesť – cíp prvok voda je hranicou medzi vzduchom a ohňom vo štvor – cípe. Prvok zem je vládcom v plodnom ohni.
 3. Vo vode je tvoja zručnosť pohybu, vždy vieš, či tvoja loď vie plávať – ovládaš remeslo, alebo hynieš, topíš sa, lebo nepoznáš remeslo (Ježišu, Ty vo mne spíš a my sa topíme – spiaca, zanedbaná informácia v človeku), pre päť – cíp tu vládne prvok drevo, kde sa prebúdza strom poznania s detskou zvedavosťou, aby sme dosiahli prax života a tak následne obhájili šesť – cíp, kde sa tešíme vitalite rozumu a tela so živým stromom v človeku, kde nám slúži vždy horiaci ker: korene života, kde človek obhajuje vetu: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – naberáš, alebo udržiavaš svoju silu života.
 4. Na zemi, kde je uznávaná, ukotvená zdravá inteligencia odbornosti, ľudia zanechali odtlačok svojej oddanosti stvoriteľovi, že človek je dieťaťom Božím, preto poctivý človek oddane načúva Bohu Univerzum, pre päť – cíp tu vládne prvok zem, kde človek svojím osobným poznaním prináša nové poznanie, aby sa situácia stala inteligentnou. Človek poznanie prijíma zo svetla, a to už hovoríme o šesť – cípej hviezde, kde sa svetlo vytvára medzi prvkom voda a zem vo štvor -cípe, aby vytvorilo šiesty priestor, pre prvok oheň. Je to zrkadlenie slova: „A slovo sa skutkom stalo“, pre tých, ktorí kráčajú spravodlivým ohňom života – Božou pravdou.

Uhlíková doba sa skončila – ponižovanie – prosíš, aktivuješ svoju vnútornú silu a povyšovanie ďakuješ, udržiavaš svoju vnútornú silu. Veda je ďalej ako používaná psychika človeka. Zloba nevedomosti zatracuje, číha na vyspelého človeka, pretože človek chce byť ľahko slobodným, preto plne človeku dôveruje a spolieha sa na regulárnosť – dokonalosť blížnych, užívať si slobodu. Dôveruj, ale preveruj. Sloboda má jasné pravidlá:

 1. Korene života: pre štvor cíp: myslí – vzduch, hovor – oheň, slovo overuj v praxi – voda, odbornosť je plodná zem
 2. Kmeň života: pre päť – cíp: ovládni kov mysľou, človek sa spája s Bohom Univerzum, je to zákazka života, tak prijíma múdrosť – vodu, vytrvalosť – strom poznania, zvláda pokrokové učivo – prax, ktoré je ohňom života, obháji pevnú zem pod nohami, ktorá je vyšším Ja života, aby človek kraľoval svojmu krížu, sedem dní v týždni má sformovaných sedem autosugescií, pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť: som Božie dieťa -1, stíšim sa – 2, sebe, blížnemu, novému slovu dávam čas – 3, pre plodnosť – 4, pre prijatie blížneho – 5, pre prijatie nového pokrokového slova, pod názvom nápad – 6, slovo Božie Univerzum žije sedem dní v týždni – 7
 3. Koruna života: pre šesť – cíp: človek ovláda svoju negatívnu a pozitívnu myseľ ako plynový a brzdný pedál, vie, že je to vodivá energia kovu k dokonalému internetu, dar od Boha Univerzum, aby hravo kráľovsky plnil zákazku života, obhájil svoj čuch a tak následne prichádza múdrosť života, ktorá je ukotvená medzi vzduchom a ohňom pre štvor – cíp ako prvok voda posilní sluch, aby sa človek s chuťou vytrvalo vyhral s prvkom zem a tak vidí svoju spokojnosť so živou praxou, kde vládne prvok drevo živého stromu poznania, aby sa rozžiarilo svetlo zdravého rozumu s vyšším Ja pre seba a svojich blížnych, tu je hranica medzi vodou a zemou pre štvor – cíp, len tak sa obháji kráľovský hmatateľný živý oheň človeka s pevným jadrom: zdravá psychika a fyzika človeka
 4. Kvet života: pre kolobeh živého rozkvetu života, potrebujeme otvárať nové pokrokové programy cez vetu: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, odhaľujeme tajomstvá Boha Univerzum, aby život na planéte Zem rozkvital
 5. Plod života: pre kolobeh živého plodu života, kde človek v pokore udržuje poznanie, pre prirodzený blahobyt na planéte Zem
 6. Žiara života: pre živú žiaru života detskej zvedavosti. História ponúka vysvetlenie, horenie žiari v človeku v dostatku detskej zvedavosti a nadšenia pre rozkvet ľudstva deliť sa ako bunka, použitá zdravá myseľ človeka pre živý oheň života

Užije človek zdravý rozum, aby sa posunul do novej doby, na to potrebuje silnú vieru v dokonalosť internetu v sebe a požehnanie od svojich blížnych, aby si svojim svetlom rozžiaril svoje vnútorné svetlo, a tak následne môže rozžiariť svetlo svojim blížnym, pre ich záujem zdokonaliť svoje znalosti o novú situáciu, tak sa potvrdí veta Božieho zákona Univerzum: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, „A slovo sa skutkom stalo“, slovo je guľovým bleskom v človeku, pozitívnym prístupom k novej situácii rastieme, lebo tvoríme. Negatívnym prístupom k novej situácii života, zatracujeme energiu svetla pokroku, sme blchami rozkladu, preskočili sme Božiu pravdu.

Zopakujem: sedem kľúčových bodov tvorí statika (kríž), a zákazka života pre diamantovú dobu potrebuje sedem kľúčových bodov – uzly života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 10.08.2021

Vytlačiť Vytlačiť