Fatamorgána

Príroda žije tu a teraz, remeslo sa rodí – robí tu a teraz, je viditeľné v prítomnej chvíli. V prítomnej chvíli nevedomý človek sa vracia, čo bolo a tým žije v ilúzií, myseľ človeka je ponorená vo fatamorgáne a to je minulosť. Poučili sme sa z minulosti a kde sme zaznamenali skúsenosti pre význam slova ,,premena“: energie prúdia z duše do tela. Prítomná chvíľa inteligentného človeka pozoruje kríž a tak rozlišuje v kolese šťastia krútiť sa v prítomnej chvíli štyri ročné obdobia, uvedomenie si slova: ,,som jeden z nich“:

 1. noc: myseľ v tele spí, prežíva fyzickú zimu, vníma vzduch – dýcha, uvedomenie si – som v Božích sýpkach
 2. ráno: prichádza slovo – semeno, telo sa slovom prebúdza, žije fyzickú jar – klíči, vníma oheň života – dvíha telo – uvedomuje si ,,som“, tam kde stojím ,,sejem semeno – slovo pre pohyb tela“
 3. deň: slovom riadim skutok, koordinujem, rozhýbem informáciou v tele tok vody, prúd vody je vedomou informáciou aktívneho leta pre význam slova môj rast, uvedomujem si slovo ,,som“ /tu sa môžu prejavovať fatamorgány, objavujú, ozývajú sa bloky ilúzií: vedomé, podvedomé, karmické, dedičné, je to prílet skúsenosti z komory – hneď, informácia výsmechu temná – tieňov pre telo/
 4. večer: vidím svoje odpustenie, prietok energie z duše do tela – napredujem. Svoje výsledky žnem v prítomnom okamihu, mám pevnú zem pod nohami, žijem odbornosť – jeseň života: ,,som vedomý človek“. Staňme sa vedomí ľudia!

Dnešný dátum 22.03.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ v kolobehu života prítomnej chvíli
 2. 4 x 2. = stíš sa, kroky života pre prúd energie z duše do tela má štyri rýchlosti – možnosti v prítomnej chvíli
 3. 2 x 3. = dávam všetkému čas, počúvam svoj vnútorný hlas, ktorý riadi pohyb tela v štyroch prúdoch prietoku energie. Korigujem čisto štyri prúdy, budujem/š/ svoj fyzický chrám – svoje telo

Plaziaci sa had nás posilňuje: pomôžeme si tabuľkou

22.generál majorUrán1. časť auryzlatá farbablana kvetu života8.spojkyNepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu
 1. 22 – sloboda – dospelosť fyzického veku človeka. 2+2=4 sloboda riadi telo cez štyri ročné obdobia
 2. generálmajor: použi oči a uši, materiál slova generálmajor čítaj: gén reál máj or. Máš svoju prapodstatu, originálny gén, ži tu a teraz, je to tvoj reál – reálny život, tu a teraz je tvoj máj, or tam kde si, kde a s kým statický pevne stojíš, informácia živlov robí revíznu kontrolu, ukotvuje celok telo, cez štyri jazdné prúdy má dve možnosti: A – posilniť riešením, B – oslabiť argumentom
 3. planéta Urán – cez svoju lásku k blížnemu a k všetkému, tavím informačné situácie slova duše: prvky sa menia na živly pre koordinovanú silu v štyroch jazdných pruhoch – prúdoch tela, je to plne aktivovaná informácia planéty Urán, slúži telu
 4. prvá časť aury – chráň sa po prvý krát, slovom som, mám zodpovednosť za štyri jazdné prúdy
 5. zlatá farba – načúvam/š/ zákonu Božej múdrosti zo svojej duše, tak telo rešpektuje štyri jazdné prúdy
 6. som, si blanou – vajíčka z programu: kohút a vajce. Som, si kvetom z programu: strom života pre štyri jazdné prúdy živlov v mojom tele
 7. 8 – dostali sme sa do ôsmeho programu zákona Božieho: štyri jazdné prúdy tlačím pred sebou – spracovávaš svoju premenu, štyri jazdné prúdy sú v opačnom jazdnom prúde – užívaš si premenu v reálnom živote
 8. spojky – gramatika slovných druhov Slovenského a Českého jazyka, všetko sa spája ako puzzle v sile živlov v jeden celok, všetko zo všetkým súvisí
 9. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu – máš zodpovednosť za každý diel puzzle: A – prirodzene /pohlavne orgány/ výsmešne bojujú v prítomnej chvíli, vidíš a počuješ ničiť človeku – ľuďom prirodzený kvet života, B – vidíš prirodzených bojovníkov uchádzať sa o kvet života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť