Emócie duchovným informačným jedlom človeka

Každý má slobodnú vôľu, kde sa každému dostavujú emócie pre spracovanie temnoty a svetla. Temnotou je zlý pocit – nedostatočné informácie, a svetlom je dobrý pocit – informovanosť. Všetko, čo sa nám nepáči, energia spí, potrebujeme si energiu aktivovať stíšením: zapneme kužeľ v ihlane. Všetko, čo sa nám páči, energia je v plnom koordinovanom výkone, ako olympijské hry, potrebujeme si energiu uchovať, stíšením ihlan vypne kužeľ a tak kužeľ a ihlan oddychujú – sú v bdelom stave. Ihlan je maternicou človeka, kde sa všetko tvorí a kužeľ je spermiou človeka, kde je všetko riadené hormónmi .

Na ihlan a kužeľ sme narazili 08.08.2022, keď sa mi pyramída predstavila ako šiesta časť celku pre kocku, ktorú vyživujeme svojím rozumom – vrchným aktivovaným ihlanom a kužeľom. Tu jasne vidíme presýpacie hodiny výživy s emóciami. Zopakujme si kocku, ktorá je lietajúcim strojom človeka, doteraz sa predstavovala ako šesť – cípa hviezda. Emóciu temna nie, ktorá spí, prebúdzame na emóciu áno, tak následne pri zachovaní úcty zostáva v bdelom stave pre automatický koordinovaný chod života (keď zostávaš v pýche – nevládzeš fyzicky, alebo vyhoríš psychicky):

  1. spodná časť kocky ihlanu pre kužeľ: počúvaním zladenej hudby emócia vyživuje orgány tela: obličky, močový mechúr, tu nám rozpovie svoj príbeh prorok Abrám – si neplodný, stíš sa, staneš sa plodným Abrahámom, aktivuješ sa k plodnosti svojho života uvedomením si sluchu pre cit lahodnej hudby múdrosti života.
  2. vrchná časť kocky ihlanu pre kužeľ: riadiace centrum ,,rozum“ pre lahodnú nebeskú hudbu života vyživuje všetky orgány tela, tu nám rozpovie svoj príbeh prorok Eliáš: robil dobré skutky, zrazu ho nebolo, Boh ho vzal. To, čo máme strávené – spracované prechádza do automatického riadenia. Aktivuj si uvedomenie rozumu pre lahodný cit života pre všetky orgány v tele.
  3. severná časť kocky ihlanu pre kužeľ: vôňou emócia vyživuje orgány tela: pľúca, hrubé črevo, tu nám rozpovie svoj príbeh prorok Lót. Neobzeraj sa dozadu, čo bolo, už to maternica porodila a nechaj rodiť maternicu nové. Dennodenná spolupráca ihlanu – maternice so semenom – kužeľom. Aktivuj si uvedomenie čuchu pre cit života detskou zvedavosťou uvedomením mysle pre cit dychu života, ktorý je čuchom, poznávaš afrodiziakum vo všetkom, ku každému, v čomkoľvek a kedykoľvek.
  4. východná časť kocky ihlanu pre kužeľ: chuťou emócia vyživuje orgány tela: žalúdok, pankreas, slezinu, tu nám rozpovie svoj príbeh Noe. Hovorí o prvej čakre ako o krkavcovi, o druhej čakre ako o holubici, ktorá priniesla zelenú ratolesť, a o tretej čakre ako o holubici, ktorá sa nevráti späť, lebo vytvorila šesť – cípu hviezdu. Aktivuj si uvedomenie chutí pre cit života detskou zvedavosťou, uvedomením si slova poznávaš cit chutí, slinu života vo všetkom, ku každému, v čomkoľvek a kedykoľvek.
  5. južná časť kocky ihlanu pre kužeľ: vnímaná zrakom emócia vyživuje orgány tela: pečeň, žlčník, tu nám svoj príbeh rozpovie prorok Mojžiš. Hovorí o troch cykloch života: od počatia do troch štyroch rokov ,,matka a dieťa“, od štyroch rokov po pubertu ,,dieťa a okolie“, od puberty do dvadsaťjeden – dvadsaťdva rokov ,,sexualita a okolie“ – sexualita je chemická reakcia, kde jasne vidíme za sebou krátery, alebo úrodnú zem. Aktivuj si uvedomenie zraku pre cit života detskou zvedavosťou, uvedomením si skutku pre cit zraku rozpoznávaš potopené kráterom lode(skutky) i plaviace sa lode (skutky) vo všetkom, ku každému, v čomkoľvek a kedykoľvek -sú to vychytané diela ľudským rozumom a prevedené ľudskou rukou.
  6. západná časť kocky ihlanu pre kužeľ: hmatateľná emócia vyživuje orgány tela srdce, tenké črevo, tu nám rozpovie svoj príbeh prorokyňa Saraj – Sára, životom som poslušne kráčala, rešpektovala som mantinely života a tým som uspela. Aktivuj si uvedomenie hmatu pre cit života detskou zvedavosťou, uvedomením si získavaš odbornosť pre cit hmatu, poznávaš funkčné tvorivé umelecké diela hodné Univerzum vo všetkom, ku každému, v čomkoľvek a kedykoľvek.
  7. stredná časť kocky – QR – DNA človeka je zdravo aktivovaná v spolupráci všetkých šiestich častí.

Emócie prijímajme pre spracovanie výživy tela, vidíme a počujeme dnešných prorokov doby, aby sme správne aktivovali energiu svojich spínačov. Vidíme a počujeme emóciu Nie, odstavený spínač pohybu pre koordinovaný pohyb, ktorý čaká na náš povel rozumu pre spracovanie emócií lahodnej hudby života vo všetkom, ku každému, v čomkoľvek a kedykoľvek, kráčať poznaním cesty života, vychytať a tak zažiť charizmatický pocit spokojnosti, emóciu Áno, zažiť povel pre strávené spracované emócie presunuté do automatického riadenia.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.08.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť