Dvadsať mliečnych zubov

 • mliečnychcelý mních ˇ/ hľadaj spodný cíp múdrosti – krok v najväčšej prísnej tichosti, obhajujem/š/ statiku/
 • emócia ,,Nie“ – stíšim/š/ sa, privítam/š/ nový chlieb so soľou – vstupujem/š/ do novej príležitosti – z mrazu do tepla
 • emócia ,,Áno“ – stíšim/š/ sa, niečo v mojom/tvojom/ živote končí svoju éru – ukončená príležitosť – z tepla do mrazu

Buďme ako deti, orieme brázdu detským chrupom – detskou zvedavosťou a tak si dovolíme vyzrieť na dospelý chrup pre čistú slinu života, večne živého čísla ,,33″ – tridsaťdva zubov plus jedna slina je hľadaním jedného Boha.

Mliečnymi zubami života oriem brázdu od popolcovej stredy roku 1989, kde mi babka vo sne oznámila, že toho roku zomriem. Zomrel socializmus a Ja som hľadala pochopenie svojej situácie, prečo sa mi tak často v mojej mysli ponúka smrť, až dotykom vedome som sa usmiala a nahlas som si hovorila: ,,Nepodstatné zomiera, aby ma podstata niesla na rukách, nohách vpred pri hľadaní novej sliny života.

Základ mliečnych zubov na psychickej a fyzickej úrovni: 20+20=40, štyridsať rokov na púšti samoty života pre každého: ,,Ja a Boh“ – hľadám/š/ slinu života v každej situácii, uchopujem/š/ sa detským chrupom – ,,mop ruch“ – hladením čítam/š/ z informačného poľa:

Každý detský zub je očíslovaný, má svoju identitu pre chod Božej dokonalej spravodlivosti, ktorú vložil do slín a strážcov chrupu:

 • pod číslom jedna/1/ máme matku Zem – svoje telo, v ktorom dolujeme všetko možné i nemožné, nastavujeme si chod v živočíšnej ríši podľa matky planéty Zem v štyroch ročných obdobiach
 • pod číslom dva/2/ je nastavená Archa zmluvy /archa – cár ha, správaj sa ako cár – rac /ukazuj možnosti/ svojim blížnym, keď nepočujú svoju dušu/, /zmluvy – mluv, buď na seba tvrdý/á/, poznám/š lievik múdrosti v tvrdom ,,Y“ všetko dokonalé ukončím/š/ a tak následne nachádzam/š/ písmeno ,,Z“ – dokonalú výživu pre telo/
 • pod číslom tri/3/ je nám darovaný čas: 24. hodín dennodenne vyživovať svoje hladné telo: ,,psychicky“ – práca s mysľou pre pochopenie situácie a ,,fyzicky“ – overovanie slov v praxi života pre poznanie citu bolesti a radosti, Bohom nastavené mantinely života pri odhaľovaní a spracovaní prítomného Ďura Truľa pre krok vpred
 • pod číslom štyri/4/ nachádzame dar svetla a tmy: ,,rovnodennosť“, kde je vložený cit bolesti – tmy a radosti – svetla
 • pod číslom päť/5/ nachádzame výraz rovnocennosť, tma – nespracovaná bolesť ,,pros“ a spracované svetlo ,,ďakuj“ – ,,EKG“ s prílohou tabuľky pre pár, tu sa nastavuje písmeno,,Pí“ pre kruh
 • pod číslom šesť/6/ je dar plodnosti ,,plus – kríž“ kompas života s prílohou tabuľky pre štvor – , tak sa nastavuje písmeno ,,Pí“ kruhu pripravenosť k činnosti
 • pod číslom sedem/7/ (Boh má siedmy deň voľno) je odovzdaná zodpovednosť človeku, aby sa riadil kolobehom života s kruhom písmena ,,Pí“
 • pod číslom osem/8/, je pripravená obriezka – vedomý dokonalý základ štartu – učivo pre vedomý koordinovaný pohyb
 • pod číslom deväť/9 – múdrosť života/ máme prvú čakru ,,Slnko svetlo života – dokonalosť“, zobudiť svoju zodpovednosť: päťkrát križovatka pre dve trasy
 • pod číslom desať/10 – vytrvalosť života/ máme druhú čakru ,,Merkúr – tvorivosť, prebudená zodpovednosť rozpozná: päťkrát križovatku pre dve trasy
 • pod číslom jedenásť/11- zvládnuté pokrokové učivo v praxi života/ máme tretiu čakru ,,Venuša – možnosti, prebudená zodpovednosť, búra nevedome a stavia vedome, sedem ťahov kruhu, udržať pri živote písmeno ,,Pí“, z päť – cípej hviezdy sa rodí šesť – cípa hviezda
 • pod číslom dvanásť/12 – vyššie Ja v rutine života/ máme štvrtú čakru ,,Zem – otec osivom semena a matka žatva skutku“, dokonalá harmónia použitého slova receptúry pre skutok, chod pre sedem ťahy života
 • pod číslom trinásť/13 – kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou/ máme piatu čakru ,,Mars – slovo Božie počujem/š“/, vnútorný hlas duše – informačné nápady pre pokrok života, pružných automatických sedem ťahov života
 • pod číslom štrnásť/14 – psychika a fyzika/ máme šiestu čakru ,,Jupiter – slovo Božie vidíš“, mám/š/ vnútorné videnie v neobmedzenom časopriestore, či som hore, alebo dole, vždy sú tu prítomné dokonalé sedem ťahy života pre guľový blesk
 • pod číslom pätnásť /15/ máme siedmu čakru ,,Saturn – slovu Božiemu rozumiem/š/- jasná myseľ spojená s Univerzum pre sedem ťahov uzlu života
 • pod číslom šestnásť/16/ máme prvú časť aury – vajca blanu kvetu života ,,Urán“ – zodpovednosť úmyslu voňať blanu kvetu života, tu sa pracuje so štrnástimi ťahmi života, aby sme si našli silu – statiku mesiaca od novu po spln a tak rozpoznali majstra, mám/š/ spracovanú situáciu, viem/š/ v tom chodiť, od učňa nemám/š/ spracovanú situáciu, neviem/š/ v tom chodiť
 • pod číslom sedemnásť/17/ máme druhú časť aury – vajca škrupiny plodu života ,,Neptún“ – sľubná úroda, harmónia života: pevná statika pri komunikácii utvrdzovaná skutkom, majster odovzdáva učenie učňom: od splnu po nov – udržať si statiku cez 14 pohybov
 • pod číslom osemnásť/18/ máme tretiu časť aury – žiara vajca menom bunka ,,Pluto“ – žatva života
 • pod číslom devätnásť /19/ – sloboda psychiky a fyziky máme v objatí celý vesmír, sme pripravení komunikovať s Univerzum
 • pod číslom dvadsať /20/ Otec Boh Univerzum nám odovzdáva skúsenosti riadenia – komunikuje s človekom podľa chodu Univerzum. Čo je hore je i dole v tele človeka, otec Univerzum kraľuje planétam a človek kraľuje svojmu telu – bunkám.

Učivo ,,Manuál života“ – mliečneho chrupu s porozumením nájdete pre začiatočníkov:

 • Šlabikár v človeku – 30.06.2016
 • Krásna Helena – 19.12.2016
 • Pravidlá proroka – 28.10.2018
 • Maľovanka – 30.11.2018
 • Jedna bunka, jeden Boh – 01.01.2019

Dnešný dátum 26.11.2023 nás posilňuje mních – ticho zvedavo spracovaná Božia pozvánka: emócia Nie a Áno

 1. 1 x 0. = pevný základ pre mantinely života, s písmenom ,,Pí“ – nový príchod éry ,,guľového blesku“
 2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, na jednej ruke si spočítam/š/ Božie dary, pre kompas života, tak uspejem/š/ v príchode novej éry guľového blesku
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, spracovávam/š/ situácie: Nie podáva ruku Áno, Áno podáva ruku Nie – neočakávam/š/, ale pracujem/š/ na sebe
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, tak si vychutnávam/š/ strednú zlatú cestu: ,,jadro“ zvládam/š/ štart – emóciu Nie, zvládam/š/ cieľ cesty – emóciu Áno
 5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo ,,nápad“, spracovaný stres prináša nové nápady a silu života, tým sa liečime psychicky a následne slovo overujeme v praxi, tým sa liečime fyzicky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť