Duša v človeku

Človek je dokonalá božská bytosť. Dušu má podobnú bohu. Človek sa skladá z buniek. Každé jadro bunky je prepojené s iným človekom. Takže, všetci ľudia, nám tvoria jeden celok. Tento jeden celok sa nazýva duša – dokonalý internet. Len jedno jadro bunky patrí originalite majiteľa tela, kde daná bytosť- človek, riadi svoje telo. Človek funguje na základoch zeme, kolobehu života. Bunka sa otvára v celej slnečnej sústave. Najprv potrebuje človek pochopiť svoje základy: „Zem a mesiac.“ Tak pomaly pochopí stavbu bunky.

Zem a mesiac človeku poskytujú základy psychiky a fyziky. Psychika sa skladá z mysle – zima, čo si človek myslí, a zo slova – jar, čo človek hovorí. Pozitívna myseľ otvára bunky, kde sa nachádza naslovovzatý odborník v časopriestore. Aká myseľ, taký pán. Vrana k vrane sadá. Psychika mysle je duchovno, kde právo nadriadenosti si zobrali kňazi. Práve kňazi stále nám pripomínali: „ Boh je len jeden“. Len jedna bunka v tele človeka riadi Majiteľove ľudské telo. Miluj svojho blížneho, ako seba samého. Nerozbi si vzácny diamant, ale buď zvedavý ako dieťa, aby si pod veľkým tlakom svojej psychiky, množil svoje bunky. Zvedavosťou používaš dokonalý internet. Prechádzaš v neobmedzenom časopriestore, dostávaš sa do doby rutiny života. Zvedavosť je stíšenie, kde svoje bunky dávaš do pozoru, aby si našiel v sebe správnu informáciu. Človek funguje ako dokonalý internet. Tak, ako to zvládli známi vynálezcovia, aby ľud pokročil v inteligenciu. Myseľ je dokonalý internet, kde mozog napaľuje nový program z jadra svojich buniek. Každá bunka má rovnaký mechanizmus v kolobehu života. Myseľ v kolobehu života zastáva kolónku zima. Rozmraz si svoj mozog.
Myseľ jazyku odovzdáva slovo. Slovo je vedomé, alebo podvedomé. Na zodpovednosti za slovo, sa nič nemení. Pozitívnym slovom bunku množíme. Obnovuje sa. Negatívnym slovom jadro bunky funguje ako močiar, kde sa všetko prepadne. Pýcha jadro bunky vybuchuje ako sopka. Nevedomosť neospravedlňuje. Vždy boli tu slová: „Prosím ťa pekne, mohol by si mi to zopakovať ešte raz, Ja som ťa nerozumel!“ Moje nárečie na túto dlhú vetu má skratku, našich starých mám: „HA.“
V kolobehu života, zodpovednosť za slovo si zobrali politici. Politici nás doviedli na prach novej doby, ako rozprávať, aby si mal výsledky. V kostoloch som stále počúvala: „A slovo sa skutkom stalo.“ slovo je receptúra, podľa slova prevedieš skutok. Slovo v kolobehu života je jar. Čo zaseješ, to zožneš.

Zvládaš svoju psychiku?- ktorá je rozdelená na duchovnú – zima človeka a politickú – jar človeka.

Poďme sa pozrieť na fyzickú zdatnosť človeka, ktorá je rozdelená na lekár špecialista- remeslo má zlaté dno – leto života, a na jeseň života: Prevencia- revízor života!“- prichádza k človeku naslovovzatý odborník. Alebo sa stávaš naslovovzatým odborníkom.

Skutok človeka je mať niečo lepšie. Tu vládne fyzika. Ľudská vynaliezavosť. Zdokonaľovať pomôcky pre život. To rozpráva zdravý rozum: „Sedem sviatostí.“ Chorý rozum používa: „Sedem hlavných hriechov.“ Túto kolónku človek dal do rúk lekárom špecialistom, aby lekári dávali do poriadku ľudské telo. Náš stvoriteľ túto kolónku kolobehu života dal pre to, aby sme svoje telo rozhýbali v prax- tréning. V kostole som počúvala: „Múdre a nemúdre ženy.“ Múdry človek má silu na výkon pohybu pokroku. Nemúdry človek premárni svoju silu na výkon zániku. Skutok je večné leto. Kde človek má obhájiť svoju zručnosť v tvorivosti.

Odbornosť človeka je prevencia – revízia základov života. Daň za život platí každý sám. Je zodpovedný za svoju trojicu. Ako človek myslí, komunikuje, v praxi dosahuje výsledky odborníka. Tak si človek tvorí pevnú zem pod nohami. Má pevné jadro, upevňuje v sebe dušu- chrám boží. Našiel si jeseň svojho života? Si naslovovzatý odborník. Ďakuj. Žneš výsledky svojej snahy. Našiel si spôsob využitia daru božieho, byť úspešným človekom. Stal si sa božím dieťaťom.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 23.08.2019

Vytlačiť Vytlačiť