Duša ochranný štít človeka

Človek dostal dušu – ochranný štít ega pre koordinovaný pohyb. Skúsme sa pozrieť na hĺbku viet: Proste a bude Vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa Vám. … . Sú to výzvy pre používanie duše. Skúsme sa zamyslieť, ako človek prežíva psychickú nerovnováhu – ľahký hriech? – Je to hlad tela pre kojenie sa z duše. Pýtam sa, kedy a kde bola narušená rovnováha psychiky a fyziky vedome, podvedome, karmicky, dedične? Každý má svoju zodpovednosť za telo, kojiť telo Božou spravodlivosťou z duše. Pripomínam duša človeka je Wi-Fi, blížni je navigáciou kde pod mikroskopom slovom informačným riadime svoje telo – chrám Boží – aktivácia duše. Hovorí sa, že človek má 21 zmyslov, tak poďme zmysli svoje aktivovať, aby telo nezasiahlo ťažký hriech – choroba.

Porovnajme si informačný význam: ,,včerajší článok od 15 – 24, desať Božích prikázaní a schody do neba:

 1. obor /poriadok v srdci človeka okysličenej a neokysličenej krvi, emócií nie a áno pre prácu s egom/trieskal do stolu dvanásťkrát – noc, sliepka zniesla dvanásť vajec – deň, rovnocennosť v kolobehu života: myseľ – noc/pomyslíš/, nápad – ráno/praješ si/, overovanie slova v praxi – deň/spracováva sa informácia/, odborný výkon, alebo dobrý pocit z vykonanej práci – večer /odmena – posilnená aura/ Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby sa im klaňal. Dokonalosť.
 2. okradnutý otec – každý je otcom slova svojho života z ktorým tancuje dennodenne ako matka okolo svojho dieťaťa. Nevezmeš meno Božie nadarmo. Tvorivosť.
 3. vrecia peňazí a ich počítanie – realizované nápady, výkon pracovitých rúk, treba sa pripraviť – porozmýšľať čo zajtra – aj zajtra je deň so svojimi povinnosťami a zodpovednosťou, všetko veziem na svojom voze – vo svojom tele, stíšim sa, použijem dušu, aby prítomná chvíľa prehovorila novým nápadom. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. Možnosti.
 4. zlatá harfa – každá vykonaná z lásky činnosť má pevný základ – stálu informáciu – návod na použitie: keď to dokázali iný/Ježiš/, dokážem to aj Ja. Cti si otca svojho i matku svoju. Otec slovo, matka skutok.
 5. harfa kričala majster – poriadna robota sa chváli sama. Nezabíjaš. Počuť slovo.
 6. harfa prebudila svojim krikom obra – nová vízia človeka. Nezosilníš. Mať víziu slova.
 7. Janko bežal z nebies dolu fazuľu s harfou – omamná emócia ega – obrie srdce, utíšiť svoje vnútro po dobrom výkone. Nepokradneš. Uchopené slovo – rozumieť.
 8. Janko kričal, mamka sekeru – ustať emóciu charizmatickej chvíle, zabrzdiť – vedieť kedy skončiť. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Blana kvetu života.
 9. sťať fazuľu sekerou – ubrzdiť charizmatickú chvíľu. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. Škrupina plodu života.
 10. obor s veľkým rachotom spadol – človek od únavy zaspáva. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. Čerstvá zrelá bunka.

Každú kritiku zvedavo pre dýchajme, aby sme zmenili informačné pole: Nenechaj kameň na kameni, lebo zostaneš medzi dvoma kameňmi. Krivdy sú čiernou dierou, ktorá ťa drží v zajatí, aby ti vysávala energiu, preto buďme múdry a pozrime sa na článok: Odkazy Slovanov ešte raz a porovnajme body od 1-14, krížovú cestu a inteligenciu človeka:

 1. Janko – každý je strojcom i obhajcom svojho šťastia. Pán Ježiš je na smrť odsúdený. Som, si Božím dieťaťom.
 2. tvorivosť – matka. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Stíš sa.
 3. chudoba – nespokojnosť. Pán Ježiš prvýkrát padá pod svojim krížom. Daj všetkému čas.
 4. povzbudenie – plodnosť života. Pán Ježiš stretáva sa so svojou Matkou. Pre plodnosť života.
 5. predaj kravy – názory blížnych sa menia na skúsenosťami. To, na čom si sa dodnes kojil, musíš predať – zanechať minulosti. Šimon z Cyreny pomáha pánu Ježišovi kríž niesť. Pre prijatie blížneho.
 6. obeta najcennejšia – rozpoznať staré mŕtve trendy – opúšťame – prijímame nové návyky v prítomnej chvíli. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník, na ktorý jej odtlačí svoju svätú tvár. Pre prijatie nového pokročilého učiva – nápad.
 7. čarovná fazuľa – pracovité ruky človeka. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom. Slovo Božie žije sedem dní v týždni.
 8. vyhodená fazuľa von oknom – svet je ďaleký, široký, pracovité ruky majú veľkú hodnotu s rôznymi možnosťami. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Zákazka života.
 9. liezť po fazuli do neba – rozmýšľať. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Múdrosť života.
 10. kráčať kamenistou cestou – vidieť problémy dňa. Pánu Ježišovi šaty zvliekajú. Vytrvalosť života.
 11. hrad – nápad zrealizovaný. Pána Ježiša na kríž pribíjajú. Zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života.
 12. obrova žena – srdce človeka. Pán Ježiš na kríži zomiera. Vyššie Ja v rutine života realizované pod mikroskopom.
 13. drak kričí – pochybnosti človeka. Pána Ježiša z kríža skladajú. Kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.
 14. obor sa najedol – človek si upokojil – nasýtil srdce. Pána Ježiša pochovávajú. Zdravá psychika a fyzika.

Je dvadsiate prvé storočie, zoberie človek zodpovednosť na seba, aby používal dušu nástoj pre výchovu svojho vlastného ega:

 1. osobnosť človeka Ja: Wi-Fi
 2. blížni – navigácia pre spracovanie informačného poľa /kritika, krivda, zlosť, strach, pýcha – spracováva ego prosí, otvára informačné pole – otvára si 21 zmyslov a ďakuje, udržiava si v plnom výkone 21 zmyslov pre zdravé funkcie tela/
 3. telo – čisté pod mikroskopom spracované emócie /ľahké hriechy – psychika, ťažké hriechy – fyzika/

Prestaňme hľadať vinníkov doby – zaťažujeme si informačné pole svojho tela ťažkým hriechom – diagnózou. Utíšme svoje telo, nájdime v ňom vnútorný pokoj, básnicky sa rozozvučí informačné pole, vtedy sme vyhrali – otvorili sme si informačné pole- vyslobodili sme si tri princezné: prvá princezná sa volá myseľ, druhá princezná sa volá slovo a tretia sa volá skutok s ktorou sa zosobášime pre svadobný tanec – vychytávame výkon slova nápadu, ale to je už iná Slovanská rozprávka, ktorá sa nás bytostne týka.

Dnešný deň 19.12.2022 nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = pevný základ života: ,,aby všetko jedno bolo“
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom
 3. 4 x 2. = stíš sa, načúvaj duši v čas, v každej dobe a situácií: ,,ohýbaj ma mamko, pokiaľ som Ja Janko, až Ja budem Jano, neohneš ma mamo! – Formuje ťa spracované ego. Dávaj pozor na svoje ego bez zodpovednosti – zahubí teba, rodinu, štát, kontinent, planétu Zem, a tak vesmír netrestá, dáva príučku. Rozpoznávajme – kto je už mŕtvy – zombie – ani nenaštartoval pre nenažranosť svojho blížneho – podať blížnym dokonalosť na zlatej tácke, nevie oddychovať, len sa vysiľovať a tak je zneužívaný blížnym ich bezcitnosťou, užívajú si psychickú traumu – kolísacie kreslo.
 4. 1 x 9. = ucti si múdrosť života v prítomnej chvíli

Plaziaci sa had nás posilňuje:

 1. 12 – máš vyššie Ja v rutine života vyživované pod mikroskopom
 2. 19 – nápad počuješ
 3. 20 – máš víziu
 4. 22 – máš blanu kvetu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.12.2022

Vytlačiť Vytlačiť